Prohlídky: Praha tajemná a magická

DRAČÍ LINIE PRAHY – STEZKA DRAČÍCH PRINCEZEN - STARÉ MĚSTO

Za tajemné Dračí linie se považují přímky prehistorických cest spojujících obvykle vrcholky kopců, kostely, chrámy, kamenné kruhy, pohřebiště, duchovní místa druidů, mágů, proroků, věštkyň a kněžek. Víra, že Dračí energetické linie existují, se udržovala po staletí až tisíciletí. Jsou jakýmisi...
+

DRAČÍ LINIE PRAHY - DRAČÍ SRDCE - VYŠEHRAD

Proč se na některých místech cítíme přímo báječně, na jiných zcela neutrálně a dalších zase doslova špatně? Souvisí to snad se skrytou energií a vyzařováním těchto lokalit? Lidé odedávna intuitivně vnímali energetické linie, toky, uzly, křížení, zdroje a spojení v přírodě, ve svém životním...
+

DRAČÍ KŘÍŽ A ENERGETICKÁ PYRAMIDA MAGICKÉHO PĚTIKOSTELÍ

MYSTICKÁ PROCHÁZKA V DEN DEMETER, BOHYNĚ ZEMĚ, MATKY DRAKŮ Jedním z důležitých bodů mystického uskupení tajemného Pětikostelí Karla IV. je kostel sv. Kateřiny, původně pohanské bohyně, jejímž symbolem je kolo s osmi loukotěmi, čili Kolo roku. Na trase linií záhadného Dračího kříže...
+

DRAČÍ LINIE PRAHY - HLAVA DRAKA

HVĚZDNÁ DRAČÍ ENERGIE PRAHY Zážitková magická a mystická procházka po energetických bodech a liniích, zvaných často dračí linie (dračí žíly anebo ley-lines), spojených s enormní a výjimečnou dračí energií, energií Matky Země, která není pouze magická, nýbrž i hluboce léčivá. Draci byli kdysi...
+

PRAHA MĚSTO BOHYNĚ, KNĚŽEK A KNĚŽEN O ÚPLŇKU S RITUÁLEM

Nejvíc máme Vyšehrad, pražský a český Avalon, spojen s kněžnou Libuší, legendární zakladatelkou Matky měst Prahy a rovněž dynastie Přemyslovců. Toto výsostně mystické místo však souvisí i s dalším záhadným zakladatelským mýtem, též se Svatým Grálem, se staroslovanskou bohyní Krasinou a také s...
+

PO STOPÁCH MÁŘÍ MAGDALENY A SV. LONGINA V PRAZE V DEN MAGDALENINA SVÁTKU

MAGICKÁ, ZÁŽITKOVÁ PROCHÁZKA PO STOPÁCH MÁŘÍ MAGDALENY A SV. LONGINA S JEJÍ DRAHOCENNOU MYSTICKOU VŮNÍ  Kdysi byla Máří Magdalena na našem území uctívána mnohem víc, nežli dnes. Již tehdy však byla opředena mnoha tajemstvími. Dokonce se stala snad nejpřijatelnější křesťanskou světicí pro...
+

PRAHA MĚSTO BOHYNĚ: KULTOVNÍ MÍSTA BOHYŇ A KNĚŽEK V PRAZE - S VŮNÍ

Od utajeného menhirového kruhu a kultovního místa pohanských kněžek bohů a bohyň ohně přes srdeční čakru s menhirem na další místa nejenom ohnivých bohyň, nýbrž i dalších bohyň a kněžek na trase procházky. S rituálem a vůněmi přislouchajícímu tématu. Na této mystické procházce magickou Prahou...
+

PO STOPÁCH SLOVANSKÝCH BOHYŇ, MOKOŠ A PERUNA: STAROSLOVANSKÝ PETŘÍN

Tentokrát se vydáme na procházku po místech, kdysi dávno zasvěcených ohnivému bohu Staroslovanů Perunovi, který podobně jako antický bůh Zeus metal blesky a hromy. Zeus řídil svět i bohy Zeus z Olympu, Perun vládl panteonu slovanských bohů z Petřína. Zde se však pohybovali rovněž...
+

Tajemné znaky Prahy - malebná Malá strana

Za často magickými a mystickými pražskými znaky, pro Prahu tak typickými a jedinečnými, se skrývá nejenom jejich historie a příčiny jejich vzniku, nýbrž také množství záhad, příběhů, pověstí, mýtů, legend, také však skutečných faktů a událostí. Okouzlující město na Vltavě odjakživa přitahovalo svou...
+

LEHKÉ FANTASTIČNO: ZÁHADY A TAJE STRAHOVSKÉ KNIHOVNY

Pro milovníky knih, knihoven, psaní i čtení, historie i zajímavých příběhů! Návštěva interiérů jedné z nejkrásnějších a nejproslulejších knihoven Evropy, klenotu Prahy i Čech! (Na rozdíl od ostatních návštěvníků budete mít možnost na celou hodinu vstoupit přímo do obou sálů, což za klasické vstupné...
+

TROJSKÁ MAGICKÁ PERLA, MYSTICKÝ LABYRINT, ENERGIE A MOC KAMENE

Čaro-dějné zahrady; barokní zázrak a kousek „Věčného města“; příběh Iliady, Troje i „té Troje“ a „té Heleny“; ženský a mužský princip ve francouzské zahradě italské vily; antická tajemství, symboly a archetypy; válka Titánů; energie a moc kamene, také však květů, keřů a stromů; to vše a ještě...
+

TAJNOSTI A ZÁHADY ŽIDOVSKÉHO MĚSTA: ZTRACENÁ PÁTÁ ČTVRT

Město ve městě, naprostý unikát, tajemné a dodnes svými záhadami, legendami, historií, mýty, osobnostmi a mystiky, pro množství lidí, spisovatelů, umělců, badatelů velice přitažlivé místo. To je staropražské Židovské město. A ještě stále je možné s takřka zadrženým dechem objevovat jeho skrytá...
+

Břevnovský klášter - kultovní místo, posvátný pramen a léčivé zahrady

Nadechněte se svobodně nejenom svěžího, nýbrž v případě břevnovského kláštera i léčivého vzduchu a vydejte se na příjemnou i poučnou, osvěžující i magickou procházku do zahrad a areálu nejstaršího mužského českého kláštera s nejstarší tradicí vaření piva v Čechách. Byl založen na velice...
+

Mystika malostranských klášterů: co se skrývá za zdmi

Odkrytá tajemství klášterů a zmizelých kostelů Malé strany, energetický střed Prahy, Panna Marie z exilu a zázračný pramen Říkají vám něco názvy Sestra Fidelma, Sestra v akci, O bozích a lidech, Údolí včel, Jméno růže, Legenda o Janě, Mnich, Vize – Život Hildegardy z Bingenu, Klášter,...
+

Po stopách Templářů a rytířských řádů v Praze: pražští strážci Grálu

„Legendární bojující mniši středověku“, „Templářští rytíři“, „Boží bojovníci“, „Svatí muži“, „Ďábelští bojovníci“, „Strážci svatého Grálu a Šalomounova chrámu“, „Chudí rytíři chrámu Šalamounova“, to jsou některá z označení členů řádu, který je i po staletích opředen mnoha tajemstvími a který...
+

KÓD VOYNICHOVA MANUSKRIPTU, BIBLE VÁCLAVA IV. A ZÁHADNÁ KNIHA O 78 STRANÁCH

Velice unikátní procházka! Voynichův rukopis, má nejméně 600 let a byl s velikou pravděpodobností napsán právě na území Českého království, dle mnoha náznaků za vlády Václava IV. O něco dřív však vzniká záhadná kniha o 78 stranách, „obrazová“ knížka s rostlinnými motivy a zahradou s...
+

UNIKÁTNÍ VOŇAVÁ PROCHÁZKA KINSKÉHO ZAHRADOU K SV. MICHALOVI

Letní šance účastnit se procházky Kinského zahradou až po unikátní dřevěný kostelík archanděla Michaela s vůněmi vibračních esencí, které každý z vás bude mít možnost okusit. Na závěr překvapení, dočtěte do konce... Kromě jiného bude procházka s vůní o tom: že v prostoru...
+

VEČERNÍ KRÁLOVSKÁ CESTA: CESTA KRÁLŮ, KRÁLOVEN, ALCHYMISTŮ A MÁGŮ

Vydejte se se mnou pražskou Královskou cestou na královskou pouť v zdánlivém protisměru, rovnou z Koruny království a přímého místa korunovací, které jediné se po staletí neměnilo a bylo v rámci korunovací i korunovačních průvodu tím nejdůležitějším a zcela nevyhnutelným. Seshora z Hradu...
+

VEČERNÍ KRÁLOVSKÁ AKROPOLE VYŠEHRAD

Největší kouzlo má noc nad Prahou! A  k tomu cela nové, neotřelé a zatím unikátní vyšehradské téma! Na čerstvém vzduchu, v tajemné večerní atmosféře se ponoříme do raných dějin i podob Vyšehradu, také však do záhadných příběhů a osudů dávných osobností, kupříkladu tajemné princezny...
+

MYSTÉRIUM KLÁŠTERŮ POHOŘELCE A HRADČAN – CO SE SKRÝVÁ ZA ZDMI

Navzdory propasti času dodnes většinu z nás fascinuje prostředí středověkých klášterů, oplývajících jakousi tajemnou atmosférou (jen si vzpoměňte na "Jméno růže" od Umberta Eca). Mnoho z nich bylo postaveno na místech posvátných již dávno před příchodem křesťanství. Ukrývají leckdy nejenom...
+

BÁJNÝ VYŠEHRAD: PŘÍBĚHY, ZÁHADY A TAJE SOCH, SOUSOŠÍ I JEJICH AUTORŮ

Bájný Vyšehrad není pouze výjimečnou památkou a doslova magickým místem s docela rozlehlými zelenými plochami, nýbrž i jakousi otevřenou galerií soch a sousoší, kolem kterých mnozí z nás prochází téměř bez povšimnutí. Tito kamenní, nikoli však němí strážcové umocňují silné genius loci...
+

MALÁ SVATOJAKUBSKÁ POUŤ, PRAMEN PROKOPSKÉHO POTOKA A PANSKÁ ZAHRADA

Jakubská pouť od Jakuba k Jakubovi; templáři a maltézští rytíři; kdysi posvátný pramen a jezírko; plastika lodě a cesty sv. Jakuba lodí; „Račí“ astrologická zóna Prahy; Panská zahrada;  barevné potvůrky; díla keramičky Alexandry Koláčkové a co mají společného s plastikami famózní...
+

TAJUPLNÉ OLŠANSKÉ HŘBITOVY

Galerie a muzeum pod širým nebem připomínající významné osobnosti našich dějin, koncentrovaná zkratka kultury a historie, živé a proměnlivé Město mrtvých… Olšanské hřbitovy, zároveň starobylý park s překrásnými stromy a tajemnými zákoutími, se vyrovnají proslulým campos santo v Miláně,...
+

KÓD ĎÁBLOVY BIBLE, ZÁHADY CODEXU ARGENTEUS A POSVÁTNÁ MÍSTA PRAHY

Procházka po místech Prahy spojených s největší knihou světa, považovanou ve středověku za osmý div světa, u nás známou jako Ďáblova bible, a též s mnohem starší „Stříbrnou biblí“, Codexem Argenteus, psaným stříbrným a zlatým inkoustem. V Praze originál Ďáblovy bible nemáme možnost vidět,...
+

Po stopách stavitelů katedrál: Svobodní zednáři v Praze

Bratrstvo svobodných zednářů je podobně jako středověké rytířské řády opředené mýty a dokonce konspiračními teoriemi, zejména kvůli své tajemnosti a snad i nepřístupnosti pro „běžné smrtelníky“. Původ této nepolitické a nenáboženské organizace zahalené spoustou záhad je odvozen z kamenických a...
+

PRAHA ALCHYMICKÁ, HERMETICKÁ A TAROTOVÁ: PROCHÁZKA A POSEZENÍ S VÝKLADY

KRÁTKÁ ALCHYMISTICKÁ A TAROTOVÁ PROCHÁZKA PRAHOU A POSEZENÍ S ALCHYMISTICKÝM A PRAŽSKÝM TAROTEM Dle některých hypotéz pochází jak alchymie, tak i Tarot ze starého Egypta. Jedna z mnoha teorií o vzniku alchymie tvrdí, že pochází od boha Thovta (Herma), pokud opomeneme další tvrzení o vzniku...
+

KOUZELNÁ A TAJEMNÁ KAMPA

Na této zážitkové a pohodové procházce se projdeme po tajemném ostrově Kampa se zajímavou historií spojenou krom jiného i se starými slovanskými božstvy a různými mýtickými bytostmi, seznámíme se s jeho dějinami i legendami, najdeme jeho energetický střed, zmíníme se také o kanálu Čertovka....
+

ZÁHADNÉ PODZEMÍ, MAGIE A TAJE VYŠEHRADU: GORLICE A KASEMATY

ZÁŽITKOVÁ MAGICKÁ PROCHÁZKA NA SILOVÉM MÍSTĚ  Vyšehradská Cihlová brána, kasematy a Gorlice vás ochrání, kdyby náhodu bylo již chladnější počasí, navzdory tomu se dozvíte opět množství zajímavostí a záhadami opředených hypotéz i faktů. Mýtický podzemní zámek, skryté poklady a záhadné prostory...
+

SKRYTÉ SYMBOLY, ZÁHADY A MAGICKÁ DUŠE VRTBOVSKÉ ZAHRADY

Léčivá „vysutá“ zahrada příběhů, mýtů, alchymie a silových bodů Než se opět jako každý rok zavřou půvabné, mystické, nádherné i legendární pražské zahrady, pojďte se společně projít Vrtbovskou zahradou, jednou z těch nejmagičtějších a nejléčivějších, zahradním skvostem, nemovitou kulturní...
+

Záhadná a skrytá tajemství, magie a astrologie Pražského hradu

Záhadná a skrytá tajemství, magie a astrologie Pražského hradu Za večera tajemného jako samotný Hrad; současně romantického a tajuplného ve večerním osvětlení; v době, kdy jsou portály do jiných světů otevřeny víc, jak v dalšíc částech roku; navštívíme jeho záhadné, skryté, většinou očím lidé...
+

Mystické a magické odpoledne na silových a energetických místech Prahy

Karel IV., Sv. Kateřina, bohyně s kolem roku, Morana, mystika a záhady pražského Pětikostelí  Posvátná geometrie, nebeský Jeruzalém, "pražská pyramida", mystický pražský kříž sakrálních staveb s energetickými "dračími uzly", vibrační zóny Nového města Pražského, záhadné "Pětikostelí",...
+

KONSTELAČNÍ MAGICKÝ A MYSTICKÝ VYŠEHRAD: TÉMA MATKY

12. 9. 2018, 17.30 hod.   12.9.(letos má být slunné počasí od 24 do 27 °C) je svátek Marie, jednoho z nejvýznamnějších archetypů Matky vůbec, k němuž patří přirozeně i vícero jejích předchůdkyň, kupř. egyptská Isis, jedna z Královen nebes (podobně jako Marie), s níž by...
+

Záhadný, léčivý a meditativní Jelení příkop

Jelení příkop skýtá nezvyklou perspektivu a nečekané pohledy na Pražský hrad a katedrálu sv. Víta; také však může odhalit dávné kultovní místo, různé zajímavé detaily, a rovněž oblíbené oddechové a meditační zákoutí prezidenta Masaryka zbudované architektem Josipem Plečnikem. Potok Brusnice, jenž...
+

Tajnosti a silová místa parku Grébovka

Rozsáhlý a členitý park Grébovka, nebo jinak Havlíčkovi sady, vás překvapí jak nově opravenou umělou jeskyní se záhadnou esoterickou symbolikou, tak unikátními historickými vinicemi založenými legendárním českým králem Karlem IV., nebo též stavbami plnými tajemství, a rovněž výjimečně silnými...
+

SVATOJÁNSKÁ MAGICKÁ PROCHÁZKA S RITUÁLEM A VŮNÍ

Když se Svatojánská noc noc plná magie, kouzel a skrytých pokladů protká divotvornými svatojánskými vůněmi a okouzlujícím rituálem, nemůžete prožít jen tak ledajaký, obyčejný Svatojánský večer! Naopak, bude opojný, voňavý, naučný, mystický i magická! Co bude kromě mnohého dalšího zodpovězeno během...
+

ZÁŽITKOVÁ MAGICKÁ PROCHÁZKA: JARNÍ ROVNODENNOST NA POSVÁTNÉM DĚVÍNĚ

Magický a posvátný Děvín, původně kultovní místo bohyně jara Děvany, v den jarní rovnodennosti: po stopách starých pověstí a legend V astrologické zóně Štíra leží dle pražského zodiaku bájná hora, tajemné a magické místo opředené záhadami: mýtický Děvín s ruinami Dívčích Hradů a...
+

Staroslovanský kultovní Petřín: Hromniční magická procházka

Posvátný okrsek a magická místa silové energie na slovanském Petříně s malým hromničným rituálem 1.2.2020 Zažijte večer hromniční, resp. u Keltů den Imbolcu, zcela jinak a na nesmírně silném vibračním místě, na kterém se kdysi odehrávaly rituály, obřady a posvátné úkony věnované ohnivým božstvům a...
+

Praha - magické město svatého grálu

Ojedinělý pohled na Matku měst, Kamenné město, Drahokam v koruně království… Město z kamene, z něhož je možná i svatý Grál… Některé legendy označují Čechy za zem svatého Grálu. Stačí se podívat na mapu, na geografickou podobu české kotliny obklopené horami, která připomíná kruhový...
+

Záhadné objekty a skrytá historie Vyšehradu: menhiry a tajemné podzemí

K Vyšehradským menhirům nepatří pouze obecně známý, nikoli však odtajněný Čertův kámen. V areálu sídla mýtické zakladatelky rodu Přemyslovců, kněžky, kněžny a významné vědmy Libuše se jich nachází víc. Stejně jako mnoho dalších věcí na jednom ze tří přemyslovských hradů na území Prahy jsou zahalena...
+

Mýtická Meluzína, král Artuš, dynastie Lucemburků a Karel IV.

Meluzína původně nebyla ani zdaleka  zlou vílou kvílící do komína, právě naopak. Tajemným způsobem souvisí původní předobraz překrásné víly (řekněme osudové ženy),  nejenom s králem Artušem, ale také s dynastií Lucemburků.   Na této procházce a u posezení nad kávou či čajem...
+

Tajemné znaky Prahy - Staré město

Praha je přímo přeplněná tajemnými znameními a symboly, a to mnohem víc, než jakékoli jiné město. Za těmito znaky se skrývá množství záhad, příběhů, pověstí, mýtů, legend, ale také skutečných faktů a událostí. Toto čarovné a okouzlující město odjakživa přitahovalo svou zvláštní a nevyčerpatelnou...
+

MUŽSKO-ŽENSKÝ PRINCIP V TOPOGRAFII PRAHY A V JEJÍCH ULICÍCH

MYSTICKÁ PROCHÁZKA MAGICKÝM MĚSTEM: MUŽSKO-ŽENSKÝ PRINCIP V TOPOGRAFII PRAHY A V JEJÍCH ULICÍCH „Ženský princip je umělec, mužský princip je ruka umělce. Ženský princip je tou životní energií, která oživuje mužský princip a mužský princip zase oživuje dění ve světě. Mužský...
+

Lásky a strasti nejenom otců vlasti v romantické Praze

Věděli jste, že ve městě s přídomkem "Srdce Evropy" stojí budova, vzdáleně svým příběhem připomínající slavný památník lásky Tádž Mahal? A víte, kde v Praze se seznámil následník habsburského trůnu František Ferdinand Este se svou velkou láskou Žofií Chotkovou? Zajímá vás, co spojovalo Alici...
+

Magický Vyšehrad

Vyšehrad je pražskou oázou klidu a krásy a také jedním z nejstarších osídlených míst Prahy a legendami opředeným tajemným a mystickým místem. Tato vzácná lokalita vás okouzlí nesmírně mocným geniem loci, energeticky silnými body a různými zvláštnostmi a záhadami. Najdete tu také místa působení...
+

Záhadná mystéria Pražského Hradu a Starého Města

Praha je odedávna známá svými legendami, tajemnými pověstmi snoubícími se ve vzájemné synergii s historickými fakty, leckdy i temnými či duchařskými příběhy, romantickými zkazkami, záhadami, mágy, alchymisty, mystiky, esoteriky, astronomy i astrology a tajnými řády, k jejichž členům často...
+

Magický večer na Pražském Hradě

Na této pozdně večerní procházce budeme společně poznávat záhady magického a mýtického Pražského Hradu s jeho mnoha legendami, příběhy a tajemstvími. Hrad je bohatou klenotnicí pokladů v pravém i skrytém slova smyslu, pojďte je s námi objevovat! Napojíme se na nevyčerpatelnou...
+

TAJNOSTI (I ZAPOMENUTÝCH) PRAŽSKÝCH MLÝNŮ A OSTROVŮ

„Pane Zdíku,“ zašeptal Gunter, „víš, co se říká vo mlynářích?“„Že jsou to čarodějové.“  (Zlatá růže, Zuzana Koubková) Záhady, legendy, fakty a historie starých pražských mlýnů i ostrovů. Mlýny byli kdysi považované za magická místa, kde dochází k jakýmsi alchymistickým proměnám, tak...
+

NOSTALGICKY HŘÍŠNÁ ŽIDOVSKÁ ČTVRT MĚSTA PRAŽSKÉHO

Každé město má své skryté, utajované a někdy až hříšné stránky, zejména až tak prastaré město, jakým je pražské město Židovské, možná nejstarší část dnešního Starého města. Vedle světa běžného, o kterém si budeme v průběhu procházky také vyprávět, tady odedávna existoval svět zcela odlišný....
+

Hvězdná a noční Praha: město tajemných legend a mýtů

Legendární zakladatelka panovnické dynastie českého národa, Libuše, předpověděla vznik města, kterého sláva se bude dotýkat hvězd. Tím městem byla, přirozeně, Praha! Na místo, kde později bylo na základě Libušiny předpovědi město Praha vystaveno, kdysi pradávno padla z nebe hvězda (obrovský...
+

Romantická procházka Karlovým mostem a jeho malostranským předmostím

Sejdete-li po schodech na levé straně Karlova mostu, dostanete se na jedno z nejkrásnějších zákoutí Malého města pražského, na ostrov Kampa, zvaný někdy i „Ostrov milenců“. Absolvujte jednu z nejromantičtějších procházek po slavném kamenném mostě králů, Karlově mostě, za nímž po...
+

Magické odpoledne v kouzelných zahradách

Letní odpoledne je jako stvořené pro procházky rozkvetlými zahradami přímo v centru Prahy, o nichž málokdy víme tolik, jako o jiných památkách. Stejně jako další tajuplná místa Prahy mají i zahrady své tajnosti a oficiální dějiny, a také své mýty. Kdysi byly něčím zcela jiným, než jak je...
+

Praha: Magické město Grálu

Ojedinělý pohled na Matku měst, Kamenné město, Drahokam v koruně království, Město andělů… Město z kamene, z něhož je možná i svatý Grál… Některé legendy označují Čechy za zem svatého Grálu. Stačí se podívat na mapu, na geografickou podobu české kotliny obklopené horami, která...
+

Plácky, trhy a náměstí Starého města I. 9.2.2020

Stopy, fakta, historie a tajemství Zážitková procházka Starým městem, v průběhu které objevíte taje, záhady, skryté i psané dějiny nejenom dodnes existujících plácků, trhů a náměstí Starého města pražského, nýbrž také těch, které vzal sebou čas. Společně poodhalíme roušku tajů a pronikneme do...
+

Pražský Avalon

Avalon je tajemné, mystické a posvátné místo, opředené legendami a prastarými mýty. Kde se nachází, je dodnes nevyřešenou záhadou. Po celé Evropě najdeme mnoho míst, o nichž se tvrdí, že jsou právě těmi nejpravějšími ze všech Avalonů.   U nás je také lokalita, která splňuje mnoho atributů...
+

Praha město andělů - tajemství andělského města

Víte, že andělským patronem Prahy je archanděl Michael? Že ne? Na zajímavé procházce mystickým andělským městem Prahou budete mít příležitost přesvědčit se o tom skrze množství zajímavých a nikde nepublikovaných informací a získaných poznatků nikoli pouze nasloucháním, nýbrž i dotekem a...
+

Tajemství a záhady palácových zahrad pod Pražským hradem

16. 7. 2018, 16.50 hod.   Mýty i oficiální dějiny; kouzlo starých, překrásných, půvabných, romantických a nádherně koncipovaných zahrad, trochu podobných proslulým zahradám královny Semiramis (a též cosi právě o Semiramidiných terasovitých zahradách); architektura, zakladatelé, skutečné,...
+

Silová místa Vyšehradu, Sv. Martin, rotunda sv. Martina a portál míru

Zažijte sv. Martina jinak! 11.11.18 je velice silné datum, a to nikoli pouze kvuli svátku sv. Martina. V tento magický den se mají otevřít další kosmické portály, zejména portál míru. Kde jinde můžeme okusit tuto výjimečnou energii, než na jednom z vibračně nejmocnějších míst nejenom Čech, nýbrž...
+

VALENTÝNSKÁ PROCHÁZKA NA VALENTÝNSKÉM VYŠEHRADĚ 14. 2. 2019

(UNIKÁTNÍ VALENTÝNSKÁ ZÁŽITKOVÁ PROCHÁZKA) DARUJTE NĚKOMU MILOVANÉMU NEBO SAMI SOBĚ TENTO MYSTICKÝ A MÍSTY I TAJEMNÝ ZÁŽITEK! SV. VALENTÝN a též PŘÍBĚH MÁŘÍ MAGDALENY S JEJÍ KAPLÍ NA VYŠEHRADĚ, KAREL IV., LÁSKA JEHO DCERY A SVÁTEK SV. VALENTÝNA, VYPRÁVĚNÍ O VYŠEHRADSKÝCH LÁSKÁCH MÝTICKÝCH,...
+

Alchymie na Pražském hradě: průchod branami času

Zážitková, mystická a magická procházka skrytým a tajemným městem i místem; Praha jako Velké dílo Velké alchymie a Hrad (koruna království a místo korunovace) jako Posvátná Tvorba zasvěcenců skutečné alchymie…   Letohrádek královny Anny (první den otevření po zimní sezoně!), Mihulka,...
+

Tříkrálová magická procházka: Hvězdné putování po Praze

Cesta hvězdy a její tajemství - procházka po silových místech Prahy    Využijte naplno den Tří králů a poznejte souvislosti, historii, legendy, silová místa a význam symbolů, zejména však hvězdy, která vedla tři krále k jesličkám s malým...
+

MAGICKÁ PROCHÁZKA PRAHOU: ŠÍLENCI A MYSTICI NA KRÁLOVSKÉM TRŮNU

Tak trochu magicky bláznivá procházka Prahou Absolvujte s námi procházku s velice zajímavým tématem v den Novoluní a současně v „Den bláznů“ po některých místech Prahy v kontextu šílenství a "šílenství" mocných a slavných, zejména však těch, kteří vládli z nejvyšších pozic našim předkům. Po...
+

PRŮCHODY BRANAMI ČASU: VELKÉ PRAŽSKÉ MYSTÉRIUM LETNÍHO SLUNOVRATU

21.6.2022, 20.00 hod., Staroměstská věž Karlova mostu  SLOVANSKÝ SVANTOVÍT, SVAROŽIČ, MOKOŠ, KUPALO A ŘÍMSKÝ DUÁLNÍ, CYKLICKÝ BŮH ČASU JANUS, STRÁŽCE BRAN A PRAHŮ  Je málo známou skutečností, že antický bůh Janus se dvěma hlavami nedal pouze jméno prvnímu měsíci v roku (latinsky...
+

VELKÉ PRAŽSKÉ SLUNOVRATOVÉ MYSTÉRIUM S VŮNÍ

21. června 2023, den letního slnovratu, je zároveň prvním dnem znamení Raka, kterým probíhá linie Karlova mostu. Dle dlaších autorů  se most naléza na pomezí Raka a Lva, či dokonce v zóně Blíženců. Proto může být jeho lokalita i blízké okolí právě o letním slunovratu nesmírně energetizující,...
+

RITUÁL OTEVÍRANÍ DRAČÍCH PORTÁLŮ A DRAČÍ ČÍSLO 999

Čísla jsou nesmírně magická, souvisí nejenom z numerologií a významem andělských numer, které lidé časté vídávají v různých zajímavých kombinacích. Jelikož jsou draci kromě mnoha jiného nositeli mocné a magické zemské, vzdušné, vodní a ohnivé energie, zcela přirozeně je síla čísel...
+

en-Prohlídky: Praha tajemná a magická

Vyšehrad: Pražský Avalon

Avalon je tajemné, mystické a posvátné místo, opředené legendami a prastarými mýty. Kde se nachází, je dodnes nevyřešenou záhadou. Po celé Evropě najdeme mnoho míst, o nichž se tvrdí, že jsou právě těmi nejpravějšími ze všech Avalonů.   U nás je také lokalita, která splňuje mnoho atributů...
+

Přihláška na akci