DRAČÍ LINIE PRAHY – STEZKA DRAČÍCH PRINCEZEN - STARÉ MĚSTO

Za tajemné Dračí linie se považují přímky prehistorických cest spojujících obvykle vrcholky kopců, kostely, chrámy, kamenné kruhy, pohřebiště, duchovní místa druidů, mágů, proroků, věštkyň a kněžek.

Víra, že Dračí energetické linie existují, se udržovala po staletí až tisíciletí. Jsou jakýmisi nositeli a „vodiči“ zemské energie (draci jsou povětšinou dětmi Matky Země a jsou s ní velice pevně spojeni).

Síla Dračích linií byla pravděpodobně důvodem, proč se mnoho starověkých i středověkých památek nachází přesně tam, kde mnohé z nich můžeme najít i v současnosti. V Praze to snad platí víc, než kde jinde.

Podél dračích linií vznikali prehistorické obchodní cesty založené na přímých liniích mezi různými pozorovacími a silovými body. Praha byla odedávna centrem i křižovatkou prastarých obchodních cest, dokonce měla tudy vést jedna z těch, po kterých směrovali na sever Evropy již etruští obchodníci a cestovatelé.  

Dračí linie často prochází místy, kde došlo a dochází k podivným nebo i dramatickým událostem.

Víte, kolik pražských pověstí a legend zmiňuje velké množství objevujících se nadpřirozených bytostí, tajemných nočních jezdců, víl, rusalek, prazvláštních úkazů, čarodějnic, mágů (ano, právě i pověstných a světově proslulých mágů a též alchymistů), menhirů, mystických událostí, prastarých obřadů, a rovněž duchů či strašidel? Všechny tyto úkazy bývají spojovány se záhadnými Dračími liniemi, kterých vibracím a skutečné podstatě lidé nezřídka nedokázali porozumět a proto jim připisovali podobná zjevení.

A máme tady ještě vznosné, důstojné a zázračné dračí princezny, kterých frekvenční linie se kryje s až později vybudovanou tzv. pražskou Královskou cestou (která se nejdřív jenom zčásti kryla s tou, kterou tak dnes nazýváme) a jejími přilehlými zónami. Kým byly dračí princezny a královny? Kde po nich najdeme stopy? Jaká znamení ukazují na jejich přítomnost? To se kromě mnoha jiného dozvíte na třetím dílu dračích procházek magickou a mystickou Prahou!     

Téměř ve všech kulturách a tradicích stál na začátku Stvoření nebo některých vládnoucích dynastií had, případně drak nebo Bůh či Bohyně v podobě draka nebo hada. Stopy po souvztažnosti s draky najdeme i v mýtech o Tuatha De Danann, Lidu bohyně Danu, Dračích pánech, neboli Lordech, což byl keltský kmen. A Keltové přece žili na našem území. Legendární zakladatelkou rodu Lucemburků, kteří převzali vládu nad Zeměmi Českými po vyhynutí Přemyslovců po meči, byla – dračí princezna. Dokonce měla být i předchůdkyní českých (a také francouzských) králů! Víc a víc však až na procházce Dračími stezkami Starého města pražského, kde stále existují znaky ukazující na snahu životodárnou dračí energii vymýtit anebo přinejmenším zkrotit či umenšit.

Termín:                5. 3. 2023, 17. – 19.00 hod.

Místo setkání:    před Hybernií, nám. Republiky (proti Obecnímu domu)

Cena:                    300 Kč (přímo na místě 350 Kč, pouze po dohodě předem)

Platba:                 předem bankovním převodem     

Přihlášky:             předem, formulářem pod touto akcí

Lektorka:             Judita Peschlová

Kontakt:               judita.peschlová@gmail.com

Minimální počet účastníků 10, maximální 20.

Procházka se koná za každého počasí.

Přihláška na akci