TAJEMNÉ PRAŽSKÉ SLUNOVRATOVÉ LINIE A MAGICKÉ KŘÍŽENÍ PRASTARÝCH SVATYŇ A DRAČÍCH STEZEK

Magický střed Prahy, tři pražské slunovratové linie, předkřesťanská, románská a gotická, rotundy na místech pohanských a druidských svatyň, posvátná místa Prahy prosycené tajemnou silou a Praha jako prastaré významné duchovní a sakrální centrum… A mnoho dalšího…

Letní slunovratové pražské mystérium je již poměrně známé.  Méně se toho mimo „odborné či zasvěcené kruhy“ mluví o slunovratové pražské linii, která je však snad ještě významnější a vede až z Jeruzaléma, proto se jí někdy říká také Jeruzalémská energetická linie. Na území Prahy spojuje důležité posvátné body, místa dávných druidských mystérií a starobylých rituálů zasvěcenců. Linie dokonce sahá až za hranice starších pražských osídlení, kupříkladu do Zbraslavi, Závisti, Staré Boleslavi atd.

Centrem tohoto záhadného vibračního „zázraku“ je rotunda Nalezení sv. Kříže na Starém městě pražském, kde se „kříží“ dvě významné ley lines, energetické „dračí“ linie, o nichž někteří tvrdí, že jejich zdroj pochází dokonce ještě z Atlantidy. Zásadní rolI však sehrává také rotunda sv. Longina a kostel sv. Štěpána na Novém městě, propojenými slunovratovou linií přes rotundu sv. Kříže s magickým a mystickým pohanským kultovním místem Žiži a katedrálou sv. Víta na Pražském hradě.  

Kdysi obývali pražskou i českou kotlinu Bójové, patřící ke Keltům. Dle legend jim cestu do tohoto magického „kotle“ naplněného nebývalou vibrační sílou, vytyčili příslušníci keltského božského „klanu“ Tuatha de Danaan, lid bohyně Danu. Zvali je rovněž „pánové světla“ (které je propojeno s oběma slunovraty), „plemeno vědění“, které vlastnilo pro nás zajímavé předměty, spojené s mystickými artefakty ze starověku a středověku, souvisejícími také s Prahou a naší slunovratovou linií, „kámen osudu“, „meč světla“, „kopí vítězství“ a „bezedný kotel“ („kopí osudu“ je úzce svázáno se sv. Longinem, u jehož rotundy, nejmenší a druhé nejstarší v Praze, začneme tuto procházku. Poznámka: dnes slouží řádu svatého Lazara, který vstal z mrtvých podobně, jako každoročně „stává z mrtvých“ Slunce o slunovratu).  „Pánové světla“ sledovali energetické linie staré snad jako Země sama a postupně na nich budovali svatyně a „duchovní“ centra, ze kterých se jedním z nejvýznamnějších stalo místo ideálně propojených a velice mocných žensko-mužských energetických komplexů Vyšehradu a Pražského hradu. 

My budeme sledovat velice mocnou jeruzalémskou a slunovratovou linii, počínaje rotundou sv. Longina (původně sv. Štěpána), poté se podíváme, kde dříve stála legendární kaple Božího těla na Karlově nám., kde bývaly vystavovány svaté ostatky, kromě jiného také Longinovo kopí a části dřeva z kříže, na němž byl ukřižován Ježíš. A pak se tramvají přesuneme ke kapli sv. Kříže, k centru „energetického kotle“ a křížení dračích linií.  

Termín: 21. 8. 2023, 18.00, trvání cca 2 hod. 

Místo setkání:  bude oznámeno před procházkou účastníkům, kteří ji předem uhradili nebo se předem domluvili na úhradě na místě.

Cena: 300 Kč/osoba (přímo na místě 350 Kč)

Min.počet účastníků: 10 osob

Kontakt a přihlášky: formulářem pod touto akcí

Lektorka: Judita Peschlová, profesionální průvodkyně, milovnice Prahy, záhad, tajemství, mystiky, symbolů, archetypů, mýtů, legend a skryté či utajené historie

Přihláška je platná až po uhrazení poplatku bankovním převodem, přihlášení je tedy nutné předem a procházka se taky platí předem..

Při zrušení účasti na procházce nebo přednášce méně než 4 dny je úhrada poplatku za procházku nevratná. 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Přihláška na akci