Tajemná pražská zimní slunovratová linie a magické křížení energetických linií

Zážitková mystická a magická procházka Prahou

Magický střed Prahy, tři pražské zimní slunovratové linie, předkřesťanská, románská a gotická, rotundy na místech pohanských a druidských svatyní, posvátná místa Prahy prosycené tajemnou silou a Praha jako prastaré významné duchovní a sakrální sídlo, smysl a význam zimního slunovratu, jeho bohové a svatí, kopí osudu… A mnoho dalšího…

Letní slunovratové pražské mystérium je již poměrně známé.  Méně se toho mimo „odborné či zasvěcené kruhy“ mluví o zimní slunovratové pražské linii, která je však snad ještě významnější a vede až z Jeruzaléma, proto se jí někdy říká také Jeruzalémská energetická linie. Na území Prahy spojuje důležité posvátné body, místa dávných druidských mystérií a starobylých rituálů zasvěcenců. Linie dokonce sahá až za hranice starších pražských osídlení, kupříkladu do Zbraslavi, Závisti, Staré Boleslavi atd.

Centrem tohoto záhadného vibračního „zázraku“ je rotunda Nalezení sv. Kříže na Starém městě pražském, kde se „kříží“ dvě významné ley lines, energetické „dračí“ linie, o nichž někteří tvrdí, že jejich zdroj pochází dokonce ještě z Atlantidy. Zásadní roly tady však sehrává také rotunda sv. Longina a kostel sv. Štěpána na Novém městě, propojenými slunovratovou linií přes rotundu sv. Kříže s magickým a mystickým pohanským kultovním místem Žiži na Pražském hradě.  

Kdysi obývali pražskou i českou kotlinu Bójové, patřící ke Keltům. Dle legend jim cestu do tohoto magického „kotle“ naplněného nebývalou vibrační sílou, vytyčili příslušníci keltského božského „klanu“ Tuatha de Danaan, lid bohyně Danu, podle které dostala jméno řeka Dunaj. Zvali je rovněž „pánové světla“ (které je propojeno s oběma slunovraty), „plemeno vědění“, které vlastnilo pro nás zajímavé předměty, spojené s mystickými předměty ze starověku a středověku, souvisejícími také s Prahou a naší slunovratovou linií, „kámen osudu“, „meč světla“, „kopí vítězství“ a „bezedný kotel“ („kopí osudu“ je úzce svázáno se sv. Longinem, u jehož rotundy, nejmenší a druhé nejstarší v Praze, začneme tuto procházku. Poznámka: dnes slouží řádu svatého Lazara, který vstal z mrtvých podobně, jako každoročně „stává z mrtvých“ o zimním slunovratu Slunce…).  „Pánové světla“ sledovali energetické linie staré snad jako Země sama a postupně na nich budovali posvátná místa a „duchovní“ centra, ze kterých se jedním z nejvýznamnějších stalo místo ideálně propojených a velice mocných žensko-mužských energetických komplexů Vyšehradu a Pražského hradu! 

My budeme sledovat velice mocnou jeruzalémskou a zimní slunovratovou linii, počínaje rotundou sv. Longina, poté se podíváme, kde dříve stála legendární kaple Božího těla na Karlově nám., kde bývali vystavovány svaté ostatky a kromě jiného také Longinovo kopí a části dřeva z kříže, na němž byl ukřižován Ježíš, které se stejně jako mnohá solární božstva rodí na zimní slunovrat. A pak se tramvají přesuneme ke kapli sv. Kříže, k centru „energetického kotle“ a křížení vibracemi pulsujících linií.  

Zimní slunovrat se v původním juliánském kalendáři slavil na našem území již na dnešní svátek sv. Lucie, pak došlo zavedením solárního gregoriánského kalendáře k jeho posunu. Ještě později byl jeho význam potlačen změnou data narození Ježíše z ledna na termín zimního slunovratu, ačkoli se s ním docela nekryje. Takže klidně můžeme oslavit zimní slunovrat i 19. prosince, na svátek Ester, starozákonné postavy, která zachránila Židy před vyvražděním a na Slovensku na svátek rovněž starozákonné Judity, která zachránila židovské město Betúlii před nepřátelským vojskem. Jakoby se i v hrdinkách, kterých svátek slavíme přibližně v době zimního slunovratu, potkával starodávný princip slunovratové oběti (Judita odsekává v zájmu záchrany obyvatel města hlavu znepřátelenému vojevůdci Holofernovi a Esteřin choť perský král dává popravit svého proradného rádce Hamana) a nový život, tedy nové Slunce. Také o nich a zvláštním propojení jarní rovnodennosti a zimního slunovratu v těchto příbězích se ledacos dozvíte na této nové, unikátní zážitkové mystické procházce s malým slunovratovým rituálem.    

Termín:  

Místo setkání:  Ječná ul. 547/15, u domu U čtrnácti svatých pomocníků, u zastávky Štěpánská tramvají 4, 6, 10, 16, 22, vpravo ve směru od I. P. Pavlova (anebo tam můžete dojít pěšky z metra I. P. Pavlova, příp. Karlovo nám.)

Cena: 200 Kč/osoba

Min.počet účastníků: 10 osob

Kontakt a přihlášky: judita.andelegmail.com anebo formulářem na webu www.juvita.cz

Lektorka: Judita Katona Peschlová, profesionální průvodkyně, milovnice Prahy, záhad, tajemství, mystiky, symbolů, archetypů, mýtů, legend a skryté či utajené historie

Přihláška platná pouze po zaslání e-mailem a následném uhrazení poplatku bankovním převodem.

Při zrušení účasti na procházce nebo přednášce méně než 48 hodin je úhrada poplatku za procházku nevratná. 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Přihláška na akci