PO STOPÁCH MÁŘÍ MAGDALENY, BOHYNĚ KRASINY, POHANSKÝCH KNĚŽEK, S HOUSLOVÝM DOPROVODEM, RITUÁLEM A MYSTICKOU VŮNÍ MAGDALENY

MAGICKÁ, ZÁŽITKOVÁ PROCHÁZKA V DEN MAGDALENY 22. ČERVENCE S OCHUTNÁVKOU JEJÍ MYSTICKÉ VŮNĚ A S KONOTACÍ NA SLOVANSKOU BOHYNI KRASINU, LIBUŠI A POHANSKÉ KNĚŽKY

Kdysi byla Máří Magdalena na našem území uctívána mnohem víc, nežli dnes. Již tehdy však byla opředena mnoha tajemstvími. Dokonce se stala snad nejpřijatelnější křesťanskou světicí pro zdejší slovanské etnikum, které se muselo smířit se ztrátou svých kultovních míst ve prospěch chrámů a kaplí zasvěcených právě křesťanským svatým. Ty se stavěly zcela úmyslně právě v lokalitách vzývání pohanských bohyň a bohů. Oblíbenost Máří Magdaleny zanechala v raném středověku v Praze výrazné stopy, i když dnes často skryté a volající po odhalení. A nejde pouze o stavební památky, které s ní souvisely a souvisí, například mystérium čísla osm.   

„Růžovou linií“ (nikoli podle růžové barvy, nýbrž rudého květu růže) je podle slavného autora bestsellerů Dana Browna linie Máří Magdaleny, která prochází Paříží. Také Praha má však svou magdalénskou „růžovou linii“ - bohužel téměř neznámou - a navíc i několik relikvií Máří Magdaleny. Pochází většinou zrovna z těch míst ve Francii, kam za Máří Magdalenou proudí zástupy poutníků i z našich zemí a netuší, že části jejích relikvií jsou uchovávána i v Praze. Jak se sem dostali? Například zásluhou Karla IV. a Arnošta z Pardubic, kteří je přivezli z Francie. Karel IV. musel být o kultu Máří Magdaleny ve francouzském království velice dobře informován, vyrůstal přece na francouzském královském dvoře.   

Během procházky si řekneme k relikviím i svatostánkům Máří Magdaleny v Praze mnohem víc. A také o tom, co ji možná spojovalo s kněžnou Libuší nebo slovanskou bohyní Krasinou, jejíž sochu dala podle legend vyhotovit ze zlata právě Libuše a která měla být umístěna přibližně tam, kde se dodnes nalézá jedna z nejhezčích kostelních kaplí Máří Magdaleny. Ta původní, která ji předcházela, s velkou pravděpodobností stála na Libušině kultovním místě.  

Zajímavé je, že všechny pražské chrámy, kaple a kláštery jí zasvěcené měli pohnutý osud stejně, jako samotná Máří Magdalena. Zahloubejte se společně se mnou do jejich záhad i do tajemství této bezesporu významné a zajímavé osobnosti, považovanou gnostiky za ztělesnění Pistis Sofie. Velice zjednodušeně řečeno, Pistis Sofia je podle stejnojmenného gnostického spisu „ženou“, kterou potkal Ježíš, když mezi smrtí a vzkříšením stoupal různými rovinami vědomí. 

V rámci procházky budete moci na sobě vyzkoušet vůni drahocenné základní složky masti, kterou pomazala Máří Magdalena Ježíšovi nohy a s níž se vybrala k jeho hrobu.

Termín:                        22. 7. 2021, 18.00 hod. (svátek Máří Magdaleny)

Cena:                            250 Kč/os., platí se předem převodem na účet  

Místo srazu:                 Újezd 48, Praha 1, (zastávka tramvaje Hellichova)       

Kontakt:                        judita.peschlova@gmail.com

Počet míst je omezen. Je nutno se přihlásit předem. Přihláška je považovaná za závaznou až po úhradě stanoveného poplatku.

Procházka se koná za každého počasí.

 

Přihláška na akci