PO STOPÁCH MÁŘÍ MAGDALENY V PRAZE (a sv. Longina) S MYSTICKOU VŮNÍ MAGDALENY (I.)

MAGICKÁ, ZÁŽITKOVÁ PROCHÁZKA PO STOPÁCH MÁŘÍ MAGDALENY A SV. LONGINA S OCHUTNÁVKOU JEJÍ MYSTICKÉ VŮNĚ 

Kdysi byla Máří Magdalena na našem území uctívána mnohem víc, nežli dnes. Již tehdy však byla opředena mnoha tajemstvími. Dokonce se stala snad nejpřijatelnější křesťanskou světicí pro zdejší slovanské etnikum, které se muselo smířit se ztrátou svých kultovních míst ve prospěch chrámů a kaplí zasvěcených právě křesťanským svatým. Ty se stavěly zcela úmyslně právě v lokalitách vzývání pohanských bohyň a bohů, o nichž si rovněž během této procházky budeme povídat. 

Oblíbenost Máří Magdaleny zanechala v raném středověku v Praze výrazné stopy, i když dnes často skryté a volající po odhalení. A nejde pouze o stavební památky, které s ní souvisely a souvisí, a také například s mystériem jejího ikonického čísla osm.   

„Růžovou linií“ (nikoli podle růžové barvy, nýbrž rudého květu růže) je podle slavného amerického autora bestsellerů Dana Browna linie Máří Magdaleny, která prochází Paříží. Také Praha má však svou magdalénskou „růžovou linii“ - bohužel téměř neznámou - a navíc i několik významných relikvií Máří Magdaleny. A dokonce i Longina a jeho sestry Marty. 

Pochází většinou, nikoli však všechny, zrovna z těch míst ve Francii, kam za Máří Magdalenou proudí zástupy poutníků i z našich zemí a netuší, že části jejích relikvií jsou uchovávána i v Praze a byla tady věřícím slavnostně a s velkou pompou představována nejpozději ve 14. stol. Jak se sem dostali? Například a kromě jiného zásluhou Karla IV., Arnošta z Pardubic nebo Jana Očka, kteří je přivezli z Francie. Karel IV. musel být o kultu Máří Magdaleny ve francouzském království velice dobře informován, vyrůstal přece na francouzském královském dvoře.   

Během procházky si řekneme k relikviím i svatostánkům Máří Magdaleny v Praze mnohem víc, v tomto případě těch, které se týkají místa, jež během první procházky na toto téma navštívíme. A také o tom, co ji spojovalo s kněžnou Libuší a jejím kultovním místem, které se nalézala právě tam, kde se stála i jedna z již neexestujících kaplí Máří Magdaleny. Na jednom z posvátnýc hmíst Libuše se ale i teď nachází krásná kostelní kaple Magdaleny.   

V rámci procházky budete moci na sobě vyzkoušet vůni drahocenné základní složky masti, kterou pomazala Máří Magdalena Ježíšovi nohy a s níž se vybrala k jeho hrobu.

Termín:                        1. 5. 2022, 15.00 hod. 

Cena:                            250 Kč/os., přímo na místě 300 kč/os. + vstupné do baziliky 90 Kč  

Místo srazu:                 zastávka metra Vyšehrad ve směru od I. P. Pavlova      

Kontakt a přihlášky:    formulářem pod touto akcí nebo na judita.peschlova@gmail.com

Počet míst je omezen. Je nutno se přihlásit předem. Přihláška je považovaná za závaznou až po úhradě stanoveného poplatku.

Procházka se koná za každého počasí.

 

Přihláška na akci