1.2.18 Petřín: Hromnice (Imbolc), unikátní zážitková procházka staroslovanským kultovním místem s malým rituálem

1.2.18 Petřín: Hromnice (Imbolc), unikátní zážitková procházka staroslovanským kultovním místem s malým rituálem

Posvátný okrsek na slovanském Petříně 

Zažijte večer hromniční, resp. u Keltů den Imbolcu, zcela jinak a na nesmírně silném vibračním místě, na kterém se kdysi odehrávaly rituály, obřady a posvátné úkony věnované ohnivým božstvům a jak jinak, Perunovi, nejvyššímu bohu našich slovanských předků, bohu blesků a hromů (odtud původně svátek prvního předjarního hromu, který za starých časů neměl nicovatého nic společného s dnešní podobou slavení Hromnic). Dle některých badatelů pochází jméno Petřína nikoli ze slova petrus, čili skála, nýbrž právě zkomolením jména hromovládce Peruna.

Pronikněte do záhad této mnoho a mnoho tajů skrývající lokality, oslavte Hromnice, získejte spoustu zajímavých a stále ještě málo známých informací a staňte se účastníky menšího rituálu Hromnic, potažmo Imbolcu.

Opomineme-li novodobější atrakce, jakými je kupříkladu hvězdárna, rozhledna či lanovka, Petřín stále ještě oplývá mnoha tajemstvími, skrytými záhadami a zapomenutou pohanskou historií, včetně poměrně rozsáhlých podzemních prostor, tajuplných, ještě i za dnešních noci plápolajících ohňů, silných energetických míst a vibračních bodů.  Na Petříně se toho odehrávalo víc, než byste si možná odvážili myslet, a to nejenom proslulé obřady, vzývání „nadpřirozených“ sil a až do konce 18. století věštění!    

Jen tak na okraj: je to náhoda, že u Keltů je patronkou Imbolcu (a věštců), jednoho z osmi svátků v keltském Kole roku, totožného s našimi Hromnicemi, bohyně ohně, věštění, proroctví, kovářství (které se pravděpodobně vztahovalo k jistému aspektu Petřína), posvátných studní, zvaná také „Ohnivý šíp“? Malá drobnost, k Česku ji váže také to, že dozírala na vaření piva J.   

(jaké resp. jakým slovanským i dalším bohyním byl tento den původně zasvěcen, se dozvíte tady: www.angelcity.cz/clanky-/zenske-temy-bohyna/hromnice/

příp. tu:  www.angelcity.cz/clanky-/zenske-temy-bohyna/magie-ohniste/

nebo zde: www.angelcity.cz/clanky-/zenske-temy-bohyna/bohyne-slovanske-a-jine/bohyne-zora/

A o únoru, zasvěcenému ženským bohyním a ženám samotným také tady: www.angelcity.cz/clanky-/zenske-temy-bohyna/unor-mesic-zen/

Všeobecně o slovanských božstvích zde: www.angelcity.cz/clanky-/zenske-temy-bohyna/slovanske-bajoslovie/

Rovněž o hromničních vykuřovadlech, jelikož je Imbolc, čili Hromnice, spojen s ohněm, tedy „kouřením“: www.angelcity.cz/products/praxe-knezky-vykurovadla-pro-imbolc-hromnice/

Termín procházky: 1.2.2018, 17.00 hod.

Místo setkání: zastávka tramvají Hellichova, Malá strana (ve směru od zast. Újezd, nikoli od Malostranského nám.!), č. 10, 12, 15, 20, 22, 23, 25

Cena: 200 Kč

Přihlášky a kontakt:  judita.andele@gmail.com (je nutno se přihlašovat předem, přihláška je platná po úhradě poplatku za procházku)

Lektorka: Judita Katona Peschlová, zkušená průvodkyně již 30 let, průvodkyně žen, průvodkyně světem lidské duše a srdce

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: