TAJEMNÉ PODZEMÍ KARLOVA NÁMĚSTÍ, HERMOVA SMARAGDOVÁ DESKA A ZÁHADY FAUSTOVA DOMU

Ty živý skvoste matky přespanilé,
ó, Praho krásná, dcero země naší,
své matce podobná, jen ještě krasší, -
neb nejdražší své skvosty ušlechtilé
v šperk dává tobě máť svou štědrou láskou! (Eliška Krásnohorská)

Procházka se bude nést ve znamení osmicípé hvězdy, růže a kříže, tajných bratrstev, esoterního odkazu zasvěceného, slavného českého sochaře a také jednoho z vysokých šlechtických rodů, zlatých a růžových křižáků, řádu spásy i prokletí, Karla IV., doktora Fausta a všech, kdo jím snad mohli být, alchymistických pokusů, ztraceného orloje, Foucaultova kyvadla, záhadného kamene s křížem, tajné podzemní chodby i celého podzemí pod náměstím, Zvonečkové královny Karolíny Světlé a… dalších zajímavostí, o kterých jste možná ještě neslyšeli…  

Kupříkladu:

·       kdo a kdy křtil na „rynku Hořejšího města“ Mohamedány, Araby a Turky 

·       který pražský židovský spisovatel napsal světoznámý román o proslulé katolické světici a co má společné s „Novoměstským rynkem“

·       kvůli čemu se kolem geometrického centra Prahy na Karlově náměstí někdy sešlo až do 100 tisíce lidí

·       jak právě tu vznikl předobraz evropských esoterních společností

·       kam se zde uchýlili němečtí kalvinisté prchající před pronásledováním

·       kdo byl tajným velmistrem společnosti Obruče, nebo jinak Bratrstva božího těla

·       jaká je vazba mezi Faustem a J. A. Komenským

·       kde se procházela Eliška Krásnohorská se svou láskou Janem Nerudou

·       ve které budově byli na „velkém Tržišti“ vězněni Chodové v čele s Janem Sladkým Kozinou

·       koho na popravišti „Dobytčího rynku“ zachránila před šibenicí šlechtična Markéta Lomnická a jak s e u toho projevil „hlas lidu, hlas boží“

·       kam zmizela dominanta Karlova náměstí, podivuhodná osmiboká           kaple opředená řadou tajuplných pověstí

·       atd.

Termín:                     26. 3. 2020

Čas:                            17.30 hod. (trvání cca 2 hod.)

Cena:                         150 Kč

Místo setkání:          Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23, u morového sloupu se sv. Josefem a Ježíškem                      

Kontakt a přihlášky: judita.peschlova@gmail.com

Nutno přihlásit se předem.

Procházka se koná za každého počasí. 

Přihláška na akci