PRAHA MĚSTO BOHYNĚ, KNĚŽEK A KNĚŽEN: VYŠEHRAD

Nejvíc máme Vyšehrad, pražský a český Avalon, spojen s kněžnou Libuší, legendární zakladatelkou Matky měst Prahy a rovněž dynastie Přemyslovců. Toto výsostně mystické místo však souvisí i s dalším záhadným zakladatelským mýtem, též se Svatým Grálem, se staroslovanskou bohyní Krasinou a také s tzv. "Černou bohyní". Egyptská Isis, jedna z Královen nebes a Černých Velkých Matek, neboli Černých Matek Božích, by také měla být na vibrační úrovni propojena s Vyšehradem. Skrze relikvie získané Karlem IV. a sv. Longina zde existuje i vazba na Máří Magdalenu.   

Vyšehrad, jedno z nejstarších osídlených míst Prahy, je snad nejvíc ze všech posvátných míst Čech opředen mýty, legendami a tajemnými příběhy. Okouzlí vás nesmírně mocným geniem loci, dračími energetickými uzly, poklady i různými zvláštnostmi a záhadami. Najdete tu také místa působení kněžek Bohyně a Matky Země, a nevyhnutelně narazíte i na Trojnou bohyni a propojení s legendárním Děvínem, zasvěceným archetypu Panny. 

Odhalte na Vyšehradě stopy Bohyně, prastarých časů a matrilineární společnosti. Spojte se zde se svou vnitřní Bohyní a svou ženskou linií sahající až do dávné minulosti, též s duší Matky měst. Pojďte s námi objevovat skrytý význam tohoto magického místa, jehož vibrace nezeslábly ani za tisíce let. Nalaďte se na tok energie krajiny, vnímejte její nevyčerpatelnou sílu, vyslechněte si informace o jejím zdroji a původu. 

Bude-li právě volný, projdeme rituálně vyšehradským labyrintem, abychom silněji procítili vztah se sebou i vyšehradskými bohyněmi a kněžkami. Absolvujeme rituál u některého z vyšehradských menhirů a okusíme esenciální vůni našeho bájného Avalonu.

Nutno přihlásit se předem!

Termín:                        10.10.2021, 16.10 hod.

Trvání:                         cca 2  hod.

Místo setkání:            zastávka metra Vyšehrad ve směru z města

Cena:                             250.- Kč (platí se předem)

Kontakt a přihlášky:  vyplněním formuláře pod touto akcí

Lektor:                             zkušená profesionální průvodkyně se 40-ti letou praxí, vášnivá objevitelka a milovnice záhad  a energetických míst, průvodkyně žen, psychoterapeutka, znalkyně archetypů, mýtů, symbolů, spisovatelka, překladatelka a žurnalistka 

Min.počet účastníků:   10 osob

Přihláška na akci