PRAHA MĚSTO BOHYNĚ A SLAVNÝCH I ZAPOMENUTÝCH ŽEN

8. březen je významnější datum, než byste si snad mysleli: mimo jiné bylo v ten den Karlem IV. založeno Nové Město pražské, kromě newyorské burzy vznikla také FBI a vypukla ruská únorová revoluce. V tentýž den v roce 1910 protestovalo 40 tisíc švadlen v ulicích New Yorku proti špatným životním podmínkám. O rok později se 8. 3. začal slavit Mezinárodní den žen. Kdo však dnes ví, že začátkem března probíhaly již ve Starém Římě Matronálie, svátek Bohyň početí? 

Mnohem víc o různých Bohyních, i těch slovanských a keltských, které se vztahují k tomuto dni i ke dnům jiným, ale zejména o městě Bohyně, o Praze, která je sama jakousi vznosnou Bohyní, jež je ročně obletována miliony obdivovatelů, budete mít možnost se dozvědět na této zážitkové magické procházce.

Jeden z mnoha přídomků Prahy, Matka měst, evokuje jinou Matku, Velkou Matku, Velkou Bohyni. Ke vzniku synonyma Matka měst vedlo zajisté víc důvodů. Jeden z nich však může být velice skrytý a souvisí kromě jiného s kmeny, které osídlili její území v dávných dobách, a které uctívali právě… Velkou Matku. 

Později Bohyně vládla keltskému  Kolu roka (u nás kmen  Bójů), rozdělenému na osm částí. Velká Bohyně dlela v jeho středu stejně, jako dlí Praha v centru království českého a v srdci Evropy. Konec konců, její slávu předpověděla kněžka, jejíž jméno se shoduje se jménem Bohyně Libissa, což byla kdysi pradávno Královna víl a elfů... O významu tohoto jména si také co-to povíme…

Lokalita nynější Prahy byla posvátným územím Bohyně a z určité části jím zůstala dodnes. Vydejme se společně v jejích kročejích jejím městem a nechme se jí překvapit tak, jako překvapovala po staletí méně i více významné osobnosti vstupující do jejího posvátného okrsku. A vydejme se rovněž po stopách slavných, známých, méně známých i zapomenutých žen, které zasluhují, aby byly oživeny alespoň nakrátko prostřednictvím našich vzpomínek a vyprávění.

Termín procházky je mírně posunut oproti 8. 3., protože to jsem zrovna ve Věčném městě, kde se 1. března slavili zmíněné Matronálie. Během tohoto ženského svátku kráčelo procesí květy ověnčených žen k chrámu Bohyně Juno Lucina, kde jí obětovaly květiny a prosily jí o štěstí v manželství. Byly v tento den obdarovávány svými manžely a dětmi. Socha Juno Luciny, která držela v pravé ruce květy a v levé nemluvně, byla po dobu svátku zahalena. Poté se ženy doma modlily, opět za štěstí v manželství, a hostily své otrokyně.  

Termín: 12. 8. 2020, 17.30 hod.

Délka trvání: cca 3 hod.

Cena: 200 Kč (přímo na místě 250 Kč, v ceně není zahrnuta cena přesunu MHD)

Místo srazu: Fantova kavárna, Hlavní nádraží (u kruhového zábradlí)

Kontakt a přihlášky: judita.peschlova@gmail.com

Poznámka: Procházka se koná za každého počasí. V jejím průběhu se budeme trochu, na kratší trasy, přesouvat 2 zastávky metrem a 2 zastávky tramvají, abychom toho stihli, viděli a slyšeli co nejvíc.

 

Přihláška