PRAHA MĚSTO BOHYNĚ, POHANSKÝCH KNĚŽEK, KNĚŽEN A KRÁLOVEN - O NOVOLUNÍ A S VŮNÍ BOHYNĚ I.

TAJEMNÉ MĚSTO A TAJEMNÉ BOHYNĚ V DEN SVÁTKU KNĚŽNY A KNĚŽKY LIBUŠE O NOVOLUNÍ V RAKU (nesmírně ženská kombinace Luny a znamení Raka). S MALÝM RITUÁLEM NOVOLUNÍ  A BOHYNĚ.

Lokalita nynější Prahy byla odedávna posvátným územím Bohyně a z určité části jím zůstala dodnes. Uctívala se na mnoha místech dnešní Matky měst v různorodých podobách, podle toho, jaké etnikum pražskou kotlinu obývalo. Není proto asi náhodou, že za její zakladatelku se považuje - žena. Její jméno se shoduje se jménem Bohyně Libissa, což byla kdysi pradávno Královna víl a elfů... O mnohočetném významu tohoto jména si také budeme vyprávět. 

Prahou, která nosí ženské jméno, teče řeka rovněž ženského jména, jména keltské a později staroslovanské vodní bohyně. První klášter v Čechách byl založen ženou, přemyslovskou princeznou. První svatořečenou osobou v Čechách se stala rovněž žena, přemyslovská kněžna, která před svým obrácením ke křesťanské víře sloužila coby kněžka slovnaským bohyním. Jednou z anglických královen byla příslušnice přemyslovského rodu. 

Ve Španělsku i v Itálii se dostává skutečně nesmírné úcty tam svatořečeným, u nás zapomenutým Přemyslovnám. Zásluhou té "italské" vznikl jeden z prvních křesťanských kultů, který vzýval ženský princip Ducha svatého, za kterého vtělení byla ona sama svými následovníky považována (byla dokonce shledávána za ženskou podobu Krista). Její následovníci věřili, že spásu lidstvu přinese mesiáš v sukních. Usilovali o obrodu v církvi i ve společnosti (mluvíme o 13. století, dávno před husity) a o změnu nefunkční a zkostnatělé struktury katolické církve. Jejich cílem byla kromě jiného i  feminizace církve a dosazení žen na významné církevní posty. Tato záhadná Přemyslovna je dle některých zobrazena jako Velekněžka na nejstarším zachovaném Tarotu na světě! (vezmu sebou, mám jej přímo z Itálie).

Poslední Přemyslovna, dědička po přeslici, sbírala ostatky svatých mnohem dřív, než její slavný a u nás velice oblíbený potomek, Karel IV. Ten zase z otcovi strany pocházel z rodu založeného legendární a mýtickou pokračovatelkou dalšího záhadného rodu, který možná souvisí s Merovejci, nositeli grálové pokrevní linie. Její stopy nalezneme i v Praze. 

V Praze nalezneme rovněž mnoho stop po lunárních bohyních, tady často spojených i s alchymií. Jedním ze známých alchymistů z vysokých společenských kruhů byla rovněž žena, dokonce královna s velice zajímavým osudem a s legendami, které přežívají dodnes jak v Čechách, tak třeba v Maďarsku a velice výrazně i v Chorvatsku nebo ve Slovinsku. 

Jeden z mnoha přídomků Prahy, Matka měst, evokuje jinou Matku, Velkou Matku, Velkou Bohyni. Ke vzniku synonyma Matka měst vedlo zajisté víc důvodů. Jeden z nich však může být velice skrytý a souvisí kromě jiného s kmeny, které osídlili její území v dávných dobách, a které uctívali právě Velkou Matku. Později Bohyně vládla keltskému  Kolu roka (u nás kmen  Bójů), rozdělenému na osm částí. Velká Bohyně dlela v jeho středu stejně, jako dlí Praha v centru království českého a v srdci Evropy. 

Vydejme se tedy společně po stopách Bohyně, jejích kněžek a velkých i zapomenutých, navzdory tomu důležitých žen a nechme se jí překvapit tak, jako Praha překvapovala po staletí méně i více významné osobnosti vstupující do jejího posvátného okrsku. 

Na této zážitkové procházce budete mít možnost dozvědět se mnohem, mnohem víc o různých bohyních, i těch slovanských a keltských, které se vztahují k magickému městu, k Praze, která je sama jakousi vznosnou Bohyní.

Součásti procházky bude také vůně specifická pro Prahu - město Bohyně a a pro Bohyni Prahy. 

Jelikož je území Prahy spojené s Bohyní a bohyněmi i jejich kněžkami velice rozsáhlé, budou následovat další lokality u následujících procházek.

Termín: 10. 7. 2021, 18.00 hod.

Délka trvání: cca 2 hod.

Cena: 250 Kč 

Místo setkání: zastávka metra Vyšehrad ve směru od I. P. Pavlova  

Kontakt a přihlášky: judita.peschlova@gmail.com anebo formulářem pod akcí

Nutno přihlásti se předem. Procházka se koná za každého počasí.

 

Přihláška na akci