PRAHA MĚSTO BOHYNĚ A VELKÝCH I ZAPOMENUTÝCH PŘEMYSLOVEN

Lokalita nynější Prahy byla odedávna posvátným územím Bohyně a z určité části jím zůstala dodnes. Uctívala se na mnoha místech dnešní Prahy ve svých různorodých podobách, podle toho, jaké etnikum pražskou kotlinu obývalo. Není proto asi náhodou, že za její zakladatelku se považuje - žena. Její jméno se shoduje se jménem Bohyně Libissa, což byla kdysi pradávno Královna víl a elfů... O významu tohoto jména si také budeme vyprávět. 

Prahou, která nosí ženské jméno, teče řeka rovněž ženského jména, jména jedné z keltských a později staroslovanských vodních bohyň. První klášter v Čechách byl založen ženou, přemyslovskou princeznou. První svatořečenou osobou v Čechách se stala - žena, přemyslovská kněžna. Jednou z anglických královen byla příslušnice přemyslovského rodu. 

Ve Španělsku i v Itálii se dostává skutečně nesmírné úcty tam svatořečených, u nás zapomenutých Přemysloven. Zásluhou té druhé vznikl jeden z prvních křesťanských kultů, který vzýval ženský princip Ducha svatého, za kterého vtělení se považovala (dokonce i za ženskou podobu Krista!). Její následovníci věřili, že spásu lidstvu přinese - mesiáš v sukních! Usilovali o obrodu v církvi i ve společnosti (mluvíme prosím o 13. století, dávno třeba před husity!) a o změnu nefunkční a zkostnatělé struktury katolické církve. Jejich cílem byla kromě jiného i  feminizace církve a dosazení žen na významné církevní posty! 

Poslední Přemyslovna, dědička po přeslici, sbírala ostatky svatých mnohem dřív, než její slavný a u nás velice oblíbený potomek, Karel IV. Ten zase z otcovi strany pocházel z rodu založeného - legendární a mýtickou pokračovatelkou dalšího záhadného rodu, který možná souvisí s Merovejci, nositeli grálové pokrevní linie. Její stopy nalezneme i v Praze! Stejně tak mnoho stop po lunárních bohyních, v Praze často spojených také s alchymií. A jedním ze známých alchymistů z vysokých společenských kruhů byla rovněž žena, dokonce královna! 

Jeden z mnoha přídomků Prahy, Matka měst, evokuje jinou Matku, Velkou Matku, Velkou Bohyni. Ke vzniku synonyma Matka měst vedlo zajisté víc důvodů. Jeden z nich však může být velice skrytý a souvisí kromě jiného s kmeny, které osídlili její území v dávných dobách, a které uctívali právě - Velkou Matku. Později Bohyně vládla keltskému  Kolu roka (u nás kmen  Bójů), rozdělenému na osm částí. Velká Bohyně dlela v jeho středu stejně, jako dlí Praha v centru království českého a v srdci Evropy. 

Vydejme se tedy společně po stopách Bohyně a velkých i zapomenutých, navzdory tomu důležitých žen a nechme se jí překvapit tak, jako Praha překvapovala po staletí méně i více významné osobnosti vstupující do jejího posvátného okrsku. Na této zážitkové procházce budete mít možnost dozvědět se mnohem, mnohem víc o různých bohyních, i těch slovanských a keltských, které se vztahují k magickému městu, k Praze, která je sama jakousi vznosnou Bohyní.

Termín: 7. 7. 2020, 18.00 hod.

Délka trvání: cca 2 hod.

Cena: 150 Kč (přímo na místě 200 Kč, v ceně není zahrnuta cena přesunu MHD)

Místo setkání: před hotelem Savoy, Keplerova 218/6, 118 00  Praha, Hradčany (oproti zastávce tramvají Pohořelec)

Kontakt a přihlášky: judita.peschlova@gmail.com

Nutno přihlásti se předem. Procházka se koná za každého počasí. 

 

Přihláška