RITUÁL OTEVÍRANÍ DRAČÍCH PORTÁLŮ A DRAČÍ ČÍSLO 999

Čísla jsou nesmírně magická, souvisí nejenom z numerologií a významem andělských numer, které lidé časté vídávají v různých zajímavých kombinacích. Jelikož jsou draci kromě mnoha jiného nositeli mocné a magické zemské, vzdušné, vodní a ohnivé energie, zcela přirozeně je síla čísel propojena i se sílou draků.

Číslo 999, ať již dračí nebo andělské, je nesmírně silné a čarovné. Evokace dračího čísla 999 se považuje za jeden z nejmocnějších, nejrychlejších a nejpůsobivějších způsobů, jak se spojit s draky obecně, ale i se svým osobním „strážným“ drakem. Naznačuje, že právě teď je šance získat od nich část jejich energie, moudrosti, síly a také je požádat o vedení.

Číslo 999 může být též znamením od našich strážných draků, že se blíží ukončení významného cyklu v našem životě a hned poté začátek jiného, zcela nového. V čínské číselné symbolice 9 znamená draka, vodní drak Hydra měl v řeckém starověku 9 hlav. Devítka je spojena s nebeským, božským hájemstvím (například s andělskými kůry) i s pozemskou silou (drak).

Zajímavé je, že na dračích místech Prahy, nebo v jejich bezprostřední blízkosti se často objevují objekty s číslem popisným 9. Například na dračí linii začínající na Pohořelci se doslova pár kroků od jednoho z momentálně ještě uzavřených dračích portálů nachází objekt s číslem 66/9, což je velice pozoruhodné, protože všechna tři čísla jsou násobky čísla tři, které s draky úzce souvisí.

Rituál otevíraní dračích portálů

Na Zemi se má údajně postupně otevřít 999 dračích portálů, skrze které se nejenom můžeme propojit s duší a sílou draků, ale také opět navázat oboustranně prospěšný kontakt s těmito vznešenými, spektakulárními, magickými a různé typy energií obnovujícími bytostmi. Nemusíme však pasivně a možná příliš dlouho čekat na jejich aktivaci, měli bychom my sami participovat na jejich otevření a zpřístupnění v zájmu svém, také však v zájmu lidstva i planety Země samotné.

Dračí portály se snáze otevírají například o úplňku, novoluní, zatmění měsíce nebo slunce, o přestupném roce 29. února, také však v závislosti na mystické síle nových cyklů Země nebo jiných cyklů, ale i ve dny, které padají na 9-tého, 18-tého nebo 27-mého v měsíci, případně ve dnech, jejichž datum dává po sečtení číslo 9. Otevíraní dračích portálů je vizionářský počin, vyzdvihuje prastarou dokonalost harmonicky propojených světů lidí a draků a umožňuje splynutí pozemské a nebeské energie do vyváženého završení, jež slibuje skutečnou pomoc.

Otevírání dračích portálů je pro zúčastněné krom jiného procesem duchovního osvobození. Aktivace portálu se může projevit pocitem jemně zesílené vibrace a tepání země, příjemným efektem transu, který zkresluje prostor, vidinou čehosi, co bychom mohli vzdáleně popsat jako zlatý či stříbrný déšť nebo dokonce zjevení se obrazu zlatého draka, zlaté záře, která se může měnit na stříbrnou, dále pocitem požehnání ba i přijetím zprávy od strážných dračích entit.

„Dračím otevíracím rituálem“ se může do značné míry změnit jeho okolí a rozšířit vědomí zúčastněných. Jediným rituálem otevírání dračích portálů se nemusí otevřít jenom jeden, nýbrž i další, které jsou lokalizované někde jinde.  Účastníci otevírání dračích portálů se mohou stát mostem mezi dračím světem (světem hvězd) a pozemskou úrovní.

Lektorka:         Judita Peschlová

Termín:            18. 11. 2022, 18.00 hod.

Cena:                250 Kč (u zrušení účasti méně než 3 dny pred procházkou je úhrada nevratná; platba na místě 300 Kč, pouze po předchozí dohodě)  

Místo setkání:   zastávka metra Vyšehrad ve směru od I. P. Pavlova

Kontakt:           judita.peschlova@gmail.com

Přihlášky:         formulářem pod touto akcí, nutno přihlásit se předem

Přihláška je považována za závaznou až po úhradě poplatku za procházku, která se hradí před konáním akce.

Min. počet účastníků je 10 osob, maximální 20

Procházka se koná za každého počasí.

Přihláška na akci