MUŽSKO-ŽENSKÝ PRINCIP V TOPOGRAFII PRAHY A V JEJÍCH ULICÍCH

MYSTICKÁ PROCHÁZKA MAGICKÝM MĚSTEM: MUŽSKO-ŽENSKÝ PRINCIP V TOPOGRAFII PRAHY A V JEJÍCH ULICÍCH

„Ženský princip je umělec, mužský princip je ruka umělce. Ženský princip je tou životní energií, která oživuje mužský princip a mužský princip zase oživuje dění ve světě. Mužský princip umožňuje ženskému principu, aby získal jasný souhlas a pevnou vnitřní oporu k tvoření podle vlastní vůle. Je pomocníkem, který sleduje, zda je zapotřebí něco učinit. Mužská stránka je správcem, stará se o majetek a ochraňuje ho. Vytváří pravidla, určuje meze. Je to pomocník, kamarád, rádce a král, který láskyplně slouží ženskému principu, pracuje v její prospěch, vládne nad územím, které mu ona přidělila.“  Ženy, které běhaly s vlky, Estes

Pokud byste se zamysleli nad úryvky z výše uvedené citace, možná byste si uvědomili, že již od legendárních počátků dějin naší země a zejména její magické metropole; od prvních bájí o jejím vzniku a o jejích vládcích se snažili oba principy spojit a vytvořit na území Prahy synergický soulad ve všem: v topografii města, v architektuře, v umění, ve vládnutí, v uspořádání života i města samotného.

V době mezi březnovým dnem žen a jarní rovnodenností, v čase, kdy na kratinkou dobu zavládne harmonie všech prvků, čili i mužského se ženským, se podíváme na mystickou Prahu zase jednou ze zcela jiného než běžného pohledu. Budeme v něm společně hledat stopy, náznaky, symboly, souvztažnosti, příběhy, osobnosti, které nás povedou po stopách ženského aspektu, jenž se pojí s mužským, aby mohl vzniknout život i město, dějiny i legendy, moc i sláva, ulice i paláce; aby mohli lidé být syceni geniem loci místa, a aby byl genius loci místa posilován lidmi, jejich stavbami, uměním a prací jejich rukou i umu.

Termín: bude vypsán

Lektorka a průvodkyně: Judita Peschlová

Cena: 155 Kč/os. s registrací, bez registrace + 45 Kč (200 Kč) - minim. počet platících osob 10

Přihlášky: 

Kontakt: judita.peschlova@gmail.com, 604927790

Místo setkání: bude oznámeno závazně přihlášeným

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Přihláška na akci