MALÁ SVATOJAKUBSKÁ POUŤ, PRAMEN PROKOPSKÉHO POTOKA A PANSKÁ ZAHRADA

Jakubská pouť od Jakuba k Jakubovi; templáři a maltézští rytíři; kdysi posvátný pramen a jezírko; plastika lodě a cesty sv. Jakuba lodí; „Račí“ astrologická zóna Prahy; Panská zahrada;  barevné potvůrky; díla keramičky Alexandry Koláčkové a co mají společného s plastikami famózní umělkyně Niki „Anežky“ de Saint Phalle, to vše a ještě mnohem víc bude zahrnovat tato „poutní“ procházka.

Na nějakou dobu se na pouť do Santiaga di Compostela nedostaneme. Avšak pouť nemusí nevyhnutelně znamenat, že je nutno se vybrat do vzdálených míst za mystickými zážitky, které byli kdysi integrální součástí posvátných poutí, a kvůli kterým v podstatě vznikali. Někdy skutečně postačí i krátká pouť, nesejde totiž na vzdálenosti, nýbrž na hloubce a intenzitě prožitku. A jelikož jde o jednu z mých nových magických zážitkových procházek, zajisté budete v jejím průběhu zažívat samé zajímavé okamžiky a obdržíte zajímavé informace.

Procházka se koná na začátku období vodního znamení Raka, které Leonardo Da Vinci přiřadil k apoštolovi Jakubovi staršímu, jednomu ze dvou bratří „synů hromu“. Proto se na této mé mystické procházce Prahou vydáme na malou „svatojakubskou pouť“, která bude vzhledem k živlu vody, jež k Raku náleží, zahrnovat i velice hezký „lodní“ pramen Prokopského potoka.  

Santiago je španělská verze Jakuba. Podstoupil mučednickou smrt stětím mečem. Legendárními se staly jeho cesty, navíc se stal patronem poutníků, tudíž má k nám, co milujeme procházky a prohlídky, velice blízko. Po svém skonu byl apoštol Jakub naložen na loď, kterou pak vedli andělé až do Padrónu v Galicii. Jeho španělští učedníci jej přenesli na místo dnes zvané Santiago. Do katedrály sv. Víta se v r. 1212 dostaly zub a dva menší Jakubovy ostatky. Další relikvie byla vložena do základů velice pozoruhodného kostela sv. Jakuba na Starém městě pražském, nejdelšího v Prahe právě po chrámu sv. Víta, u kterého naši pouť začneme. Budeme procházet kolem jedné z templářských komend, souvisejících i s dalším kostelem sv. Jakuba, který v průběhu této procházky uvidíme.

Počítejte s přesunem metrem do jiné části Prahy, připravte si proto předem cestovní lístek.

Termín: 30. 5. 2020, 14.00

Trvání procházky:  2,5 hod.

Vstupné: 150 Kč (přímo na místě 200 Kč)

Místo setkání: před vchodem do basiliky s. Jakuba většího, Malá Štupartská 6,
110 00 Praha 1

Přihlášky: na uvedené e-mailové adrese nebo formulářem níže  

Kontakt: judita.peschlova@gmail.com

Nutno hlásit se předem.

Počet účastníků omezen na 9 osob!

Procházka se koná za každého počasí.

Pokud po úhradě nedostanete žádnou zprávu, znamená to, že je vše v pořádku, vaše platba proběhla a počítá se s vámi i s procházkou.

Přihláška na akci