ZÁHADY A MYSTÉRIUM JÁNSKÉHO VRŠKU A OKOLÍ: PO STOPÁCH VĚHLASNÝCH ALCHYMISTŮ, MÁGŮ A DÁVNÝCH TAJŮ MALÉ STRANY

Z PĚTIKOSTELNÍHO PLÁCKU A MALOSTRANSKÉHO NÁM. NA JÁNSKÝ VRŠEK A ROMANTICKÁ I TAJEMNÁ MÍSTA MALÉ STRANY

Na této alchymistické a mystické procházce magickou Prahou překonáme bariéru času; vnoříme se do dob dávných i méně starobylých; projdeme známá i neznámá místa; dozvíme se zřídka sdělovaná tajemství a také, že kromě mystického Pětikostelí na Novém městě pražském existoval plácek Pětikostelí i na Malé straně; zjistíme, proč se Jánský vršek nazývá Jánským; vydáme se po stopách často a neprávem znevažované alchymie; nahlédneme do jejích mystérií a do života alchymistů v Praze; ukážeme si znamení všem na očích, ač ve skutečnosti se skrytými spojitostmi s alchymií.

Uvidíme společně nejenom dům, ve kterém měl žít Edward Kelley, nýbrž i ten, v němž strávil část svého života spisovatel, jenž se věnoval pražským legendám a mýtům (zbyde-li čas, některé „místní“ si převyprávíme), a ze kterého díla čerpal Jirásek při sepisování českých pověstí.

Budeme se kochat nesmírně romantickým zákoutími Malé strany, mnohdy malebnějšími, nežli na Starém městě.

Naladíme se na energii této lokality, podíváme se, kde stáli ztracené a zaniklé kostely, na jejichž místě dodnes cítit geo-energii silového místa. V zájmu hlubšího nacítění se na jejich vibrace použijeme speciální esence, které sebou přinese osobně Gerhard Pieroth, jenž se společně s námi účastní této procházky. A možná toho stihneme ještě víc a odhalíme další tajemství Malého města pražského.  

Termín: 4. 3. 2020, 17.00 hod.

Místo setkání: bude oznámeno závazně přihlášeným

Vložné za procházku: 240 Kč (platí se předem bankovním převodem po přihlášení)

Kontakt a přihlášky: judita.peschlova@gmail.com anebo formulářem na webové stránce

Lektorka:

Judita Peschlová, profesionální certifikovaná průvodkyně, akreditovaná psychoterapeutka a lektora rodinných konstelací, znalkyně Tarotu, archetypů, symbolů, mýtů, legend, magické Prahy, silových míst a energetických linií, spisovatelka, cestovatelka.

Přihláška