ZÁHADY A MYSTÉRIUM JÁNSKÉHO VRŠKU A OKOLÍ: PO STOPÁCH VĚHLASNÝCH ALCHYMISTŮ A MÁGŮ

PRAŽSKÝ A HEZČÍ MONTMARTRE: Z PĚTIKOSTELNÍHO PLÁCKU A MALOSTRANSKÉHO NÁM. NA JÁNSKÝ VRŠEK A ROMANTICKÁ I TAJEMNÁ MÍSTA MALÉ STRANY

Na této alchymistické a mystické procházce magickou Prahou překonáme bariéru času; vnoříme se do dob dávných i méně starobylých; projdeme známá i neznámá místa; dozvíme se zřídka sdělovaná tajemství a také, že kromě mystického Pětikostelí na Novém městě pražském existoval plácek Pětikostelí i na Malé straně; zjistíme, proč se Jánský vršek nazývá Jánským; vydáme se po stopách často a neprávem znevažované alchymie; nahlédneme do jejích mystérií a do života alchymistů v Praze; ukážeme si znamení všem na očích, ač ve skutečnosti se skrytými spojitostmi s alchymií.

Uvidíme společně nejenom dům, ve kterém měl žít Edward Kelley, nýbrž i ten, v němž strávil část svého života spisovatel, jenž se věnoval pražským legendám a mýtům (zbyde-li čas, některé „místní“ si převyprávíme), a ze kterého díla čerpal Jirásek při sepisování českých pověstí.

Budeme se kochat nesmírně romantickým zákoutími Malé strany, mnohdy malebnějšími, nežli na Starém městě.

Naladíme se na energii této lokality, podíváme se, kde stáli ztracené a zaniklé kostely, na jejichž místě dodnes cítit geo-energii silového místa. A možná toho stihneme ještě víc a odhalíme další tajemství Malého města pražského.  

Termín: 9. 9. 2020, 17.30 hod.

Místo setkání: Malostranské náměstí 25, Profesní dům UK, pod pamětní tabulí F. Rákócziho, 118 00 Malá Strana, Praha

Vložné za procházku: 200 Kč 

Kontakt a přihlášky: judita.peschlova@gmail.com anebo formulářem níže

Nutno přihlásit se předem. Procházka se koná za každého počasí. 

Přihláška na akci