Po stopách Templářů a rytířských řádů v Praze: pražští strážci Grálu

„Legendární bojující mniši středověku“, „Templářští rytíři“, „Boží bojovníci“, „Svatí muži“, „Ďábelští bojovníci“, „Strážci svatého Grálu a Šalomounova chrámu“, „Chudí rytíři chrámu Šalamounova“, to jsou některá z označení členů řádu, který je i po staletích opředen mnoha tajemstvími a který měl své komendy po celé Evropě, a přirozeně i v Zemích Koruny České. A jak jinak, také v Praze. Nejoblíbenější rádce českého krále Václava I. byl – templář! Templáři se svým podílem přičinili o převzetí vlády Jana Lucemburského nad Prahou i Českým královstvím... A tak bychom mohli říct, že také jim bychom měli být vděční za svého „Otce vlasti“, Karla IV., kterého někteří považují rovněž za člená Templářského řadu, byť tady schází časová shoda. 

Jak tedy souvisí tajnosnubní Templáři s Prahou a dynastií Lucemburků na českém trůně? Kde se nalézají komendy a místa působení původně tajných řádů v Praze a kde dodnes po nich zůstali stopy? Jsou jejich poklady (dle některých badatelů dokonce včetně svatého Grálu) dodnes uschovány někde v Praze či jinde v Čechách? Kde u nás Templáři sídlí i v současnosti a vyskytují se tady vůbec, když byl slavný a bohatý řád Templářů zničen a zrušen již v roce 1307? Co pojí Templáře s Černými Madonami a kde ve starých pražských ulicích došlo ke jejich mystické "konjukci"? Kde v Praze můžete potkat svatého, jenž napsal regule řádů Templářů?  

Odpovědi na výše uvedené otázky a další a další zajímavosti o Templářích a jiných řádech (které přispěli k proniknutí a k rozvoji mystického slohu plného inotajů a skrytých symbolů i do Prahy) se dozvíte na výjimečné zážitkové a magické procházce, která se bude vzhledem k Templářům konat ve velice příhodný den.    

 

Termín:                        12.9.2021, 16.00 hod.

Trvání:                 cca 2 hodiny

Cena:                            250 Kč (příspěvek se hradí předem; platba na místě 300 kč) 

Místo srazu:                 před budovou Hybernie, nám. Republiky, proti vchodu do Obecního domu

Kontakt a přihlášky:    judita.peschlova@gmail.com anebo formulářem pod touto akcí

Min.počet účastníků:   10 osob

Nutno přihlásit se předem. Procházka se koná za každého počasí.

Přihláška na akci