Po stopách Templářů a rytířských řádů v Praze: pražští strážci svatého Grálu a stavitelé katedrál

Jak souviseli tajnosnubní Templáři s prahou a dynastií Lucemburků na českém trůně? Kde se nalézají komendy a místa působení původně tajných řadů v Praze a kde dodnes po nich zůstali stopy? Jsou jejich poklady (dle některých badatelů dokonce i včetně svatého Grálu) dodnes uschovány někde v Praze či na jiném území Čech? Kde u nás sídlí i v současnosti a vyskytují se tady vůbec, když byl slavný a bohatý řád Templářů zničen a zrušen již v roce 1307? Další zajímavosti o stopách Templářů a jiných řádů (které přispěli k proniknutí a k rozvoji mystického slohu plného tajů a skrytých symbolů, nádherné gotiky nejenom od Prahy) v stověžaté matičce se dozvíte na této naší zážitkové procházce.   

 

„Legendární bojující mniši středověku“, „Templářští rytíři“, „Boží bojovníci“, „Svatí muži“, „Ďábelští bojovníci“, „Strážci svatého Grálu a Šalomounova chrámu“, „Chudí rytíři chrámu Šalamounova“, to jsou některá z označení členů řádu, který je i po staletích opředen mnoha tajemstvími a který měl své komendy i v Zemích Koruny České. Přirozeně a jak jinak, také v Praze. Nejoblíbenější rádce českého krále Václava I. byl – templář! Templáři se svým podílem přičinili o převzetí vlády Jana Lucemburského nad Prahou i Českým královstvím, a tak byvhom mohli říct, že také jim bychom měli být vděční za svého „Otce vlasti“, Karla IV. 

 

Termín:                         6.5.2020, 17.30 hod.

Trvání:                          min. 2 hodiny

Cena:                            240 Kč/os. 

Místo srazu:                 Hybernia, nám. Republiky (oproti vchodu do Obecního domu)

Kontakt a přihlášky:    judita.peschlova@gmail.com (nutno přihlašovat se předem)

Min.počet účastníků: 10 osob

 

Při rušení účasti méně než 48 hodin před začátkem akce je poplatek za procházku nevratný

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Přihláška