Po stopách Templářů a rytířských řádů v Praze: pražští strážci svatého Grálu a stavitelé katedrál

Jak souviseli tajnosnubní Templáři s Prahou a dynastií Lucemburků na českém trůně? Kde se nalézají komendy a místa působení původně tajných řadů v Praze a kde dodnes po nich zůstali stopy? Jsou jejich poklady (dle některých badatelů dokonce včetně svatého Grálu) dodnes uschovány někde v Praze či na jinde v Čechách? Kde u nás sídlí i v současnosti a vyskytují se tady vůbec, když byl slavný a bohatý řád Templářů zničen a zrušen již v roce 1307? 

Odpovědi na výše uvedené otázky a další a další zajímavosti o Templářích a jiných řádech (které přispěli k proniknutí a k rozvoji mystického slohu plného inotajů a skrytých symbolů i do Prahy) se dozvíte na výjimečné zážitkové a magické procházce.   

„Legendární bojující mniši středověku“, „Templářští rytíři“, „Boží bojovníci“, „Svatí muži“, „Ďábelští bojovníci“, „Strážci svatého Grálu a Šalomounova chrámu“, „Chudí rytíři chrámu Šalamounova“, to jsou některá z označení členů řádu, který je i po staletích opředen mnoha tajemstvími a který měl své komendy i v Zemích Koruny České. Přirozeně a jak jinak, také v Praze. Nejoblíbenější rádce českého krále Václava I. byl – templář! Templáři se svým podílem přičinili o převzetí vlády Jana Lucemburského nad Prahou i Českým královstvím, a tak byvhom mohli říct, že také jim bychom měli být vděční za svého „Otce vlasti“, Karla IV. 

Termín:                        12.9.2020, 17.00 hod.

Trvání:                 cca 2 hodiny

Cena:                            200 Kč

Místo srazu:                 před budovou Hybernie, nám. Republiky, proti vchodu do Obecního domu

Kontakt a přihlášky:    judita.peschlova@gmail.com anebo formulářem pod touto akcí

Min.počet účastníků:   10 osob

Nutno přihlásit se předem. Procházka se koná za každého počasí.

Přihláška na akci