STAROSLOVANSKÝ PETŘÍN A OKOLÍ: PO STOPÁCH BOHA PERUNA, SLOVANSKÝCH BOHYŇ OHNĚ A SV. VAVŘINCE

V den sv. Vavřince, kterého kaple, kostely a chrámy po celé Evropě postupně nahrazovaly „pohanská“ kultovní místa bohů a bohyň ohně, se vydáme na procházku po místech, kdysi dávno zasvěcených ohnivému bohu Staroslovanů, Perunovi, který podobně jako antický bůh Zeus metal blesky a hromy. Perun vládl panteonu slovanských bohů; vŘecku řídil svět i bohy Zeus z Olympu, v Praze Perun z Petřína. Zde se však pohybovali rovněž lesní a ohnivé víly, skřítci, permoníci i bohyně ohně.

O čem kromě mnohého jiného bude tato procházka:

Povyprávíme si o mystériu ohně na Petříně i pod ním, ale také o jeho důležitosti a významu pro staré Slovany i jiná etnika.

Řekneme si, proč právě sv. Vavřinec „zastoupil“ Peruna a další ohňová božstva a kde se nalézá jeho tak trochu utajený kostelík.

Zkusíme, jak na nás působí ohnivá dračí energetická linie probíhající Petřínem.

Podíváme se na další, tentokrát velice viditelný a dokonce hmatatelný kostel sv. Vavřince na vrcholu Petřína, upozorním vás na staroslovanské kultovní místo a vy se dozvíte, proč vlastně se stal Vavřinec „ohnivým svatým“.

Dozvíte se, proč a jaký duch se zjevil knížeti Boleslavu II. a z jakého důvodu obyvatelé Prahy zapalovali na Petříně velké posvátné ohně.

Zjistíte, jak se podařilo sv. Vojtěchu potlačit pohanskou víru a její uctívání na tehdy posvátné hoře Petřín.

Sdělím vám, co má společného pahorek Loreto v Itálii - poslulé poutní místo, druhé nejnavštěvovnějí po Římě - a Petřín, a též sv. Vavřinec.

Vysvětlíme si, proč dodnes občas vidět na Petříně záhadné záblesky ohně a jak petřínské ohně souviseli s pohanskými proroctvími a věštbami.

Vyjevíme si taje petřínského podzemí, a kde se na Petříně nalézá vyšehradská brána Špička.

Objasníme si záhady kaple Božího hrobu, jak souvisí se sv. Helenou a ta zase s Máří Magdalenou, jejíž utajený kostel si také ukážeme, a rovněž jaké velké mystérium se v kapli každým rokem odehrává na Velikonoce a jaké má propojení na živel ohně.

V průběhu procházky mineme zázračnou a léčivou studánku, zastavíme se u Panny Marie v exilu (kopie Madony na Staroměstském náměstí) a zjistíme, odkud se dostala na místo, kde ji dnes můžeme uzřít.

Ukážeme si horoucí peklo plné ohně i vody; zbytky velkého kamenného kruhu, v němž se možná kdysi pradávno konali ohnivé rituály a také místo, kde se měla kněžna Drahomíra, staroslovanská kněžka, propadnout do pekla a kde se nacházel kostelík, s nímž její pekelné zatracení souvisí.

Cestou vám vyložím i různé legendy, mýty a příběhy, kterými si zpestříme nejenom výklad, nýbrž i celou procházku.

Termín:                       10. 8. 2020, 17.30 hod.

Cena:                            150 Kč, platba na místě 200 Kč

Místo setkání:           zastávka tramvaje Hellichova ve směru z Újezdu na Malostranské nám. (před Optikou)

Kontakt a přihlášky: judita.peschlova@gmail.com anebo formulářem pod akcí na webu

Víc informací:             www.juvita.cz      

V ceně není zahrnut lístek na lanovou dráhu v ceně stejné jako na běžnou pražskou dopravu, platí zde i lítačka a různé slevové karty na MHD.

Nutno přihlásit se předem.

Procházka se koná za každého počasí.

Přihláška na akci