PO STOPÁCH SLOVANSKÝCH BOHYŇ, MOKOŠ A PERUNA: STAROSLOVANSKÝ PETŘÍN

Tentokrát se vydáme na procházku po místech, kdysi dávno zasvěcených ohnivému bohu Staroslovanů Perunovi, který podobně jako antický bůh Zeus metal blesky a hromy. Zeus řídil svět i bohy Zeus z Olympu, Perun vládl panteonu slovanských bohů z Petřína. Zde se však pohybovali rovněž lesní a ohnivé víly, skřítci, permoníci i bohyně ohně.

 

O čem kromě mnohého jiného bude tato procházka:

Povyprávíme si o mystériu ohně na Petříně i pod ním, ale také o jeho důležitosti a významu pro staré Slovany i jiná etnika.Řekneme si, proč právě sv. Vavřinec „zastoupil“ Peruna a další ohňová božstva a kde se nalézá jeho tak trochu utajený kostelík.

Zkusíme, jak na nás působí ohnivá dračí energetická linie probíhající Petřínem.

Podíváme se na další kostel sv. Vavřince na vrcholu Petřína a na staroslovanské kultovní místo. Dozvíte se také, proč vlastně se stal Vavřinec „ohnivým svatým“, z jakého důvodu obyvatelé Prahy zapalovali na Petříně velké posvátné ohně a jak se podařilo sv. Vojtěchu potlačit pohanskou víru a uctívání staroslovanských božstev na tehdy posvátné hoře Petřín.Vysvětlíme si, proč dodnes občas vidět na Petříně záhadné záblesky ohně a jak souviseli s pohanskými proroctvími a věštbami.

Objasníme si záhady kaple Božího hrobu, jak souvisí se sv. Helenou a ta zase s Máří Magdalenou, jejíž utajený kostel si také ukážeme, a rovněž jaké velké mystérium se v kapli každým rokem odehrává na Velikonoce a jaké má propojení na živel ohně.

Uděláme si společně menší riturál provázený příslušnými esencemi a vůněmi. Cestou vám vyložím i různé legendy, mýty a příběhy, kterými si zpestříme celou procházku.

Termín:                       24. 10. 2021, 16.00 hod.

Cena:                           250 Kč, na místě 300 kč (individuálně objed.procházka 2600 kč od 1 do 10 os.)

Místo setkání:           zastávka tramvaje Hellichova ve směru z Újezdu na Malostranské nám. 

Kontakt a přihlášky: formulářem pod touto akcí 

V ceně není zahrnut lístek na lanovou dráhu.

Nutno přihlásit se a zaplatit předem.

Procházka se koná za každého počasí.

Přihláška na akci