DRAČÍ DUŠE PRAHY – KARLŮV MOST A MALÁ STRANA - STEZKA DRAČÍCH KRÁLOVEN

Dračí a hadí symbolika, pradávné legendy a mýty jsou (nejenom) v Praze těsně spjaté s dračími královnami. Úzce souvisí i se zeměmi české koruny a s Prahou. Odkazují na elementární sílu země, také však na sílu vodního živlu, čili dvou ženských, jinových elementů.

Právě u Karlova mostu i přímo na něm dochází k sepjetí, spojení a křížení energií těchto dvou živlů, tak typických pro draky a dračí linie, jinak řečeno line lines, neboli energetické linie Země.

Současně se však tady setkáváme s mocnou vertikální stezkou draků a tzv. axis mundi, osou či mytologickým středem světa, v tomto případě minimálně Evropy.

Na této vskutku a bez přehánění unikátní procházce si budeme povídat o tom, jaká je návaznost draků, dračích bohyní a královen s bohatstvím, hojností, požehnáním dětí, sváděním, plodností a se stezkami duše.

Dozvíte se také, jak se tyto mýtické bytosti vztahují k duchu posvátné řeky Vltavy a ke geomantickému geniu loci míst, kterými budeme procházet; taktéž však jaký je jejich význam v alchymii či dokonce v křesťanské symbolice, a proč se s nimi nejednou potkáte na portálech, fasádách nebo zdích křesťanských sakrálních budov a kostelů a co představují dračí bohyně s andělskými křídly.

Vydejte se společně s námi a draky v sobotu, kdysi tradiční den Země a jejích bohyní, matek draků, na magickou, zážitkovou procházku, na níž budete moci načerpat sílu z vřídla dračí energie!

Lektorka:          Judita Peschlová

Termín:              5. 8. 2024, 18.00 hod.

Cena:                 300 Kč (přímo na místě 350Kč, pouze po dohodě předem) 

Místo setkání:   Křižovnické nám., u sochy Karla IV.

Kontakt:             judita.peschlova@gmail.com

Přihlášky:          formulářem pod touto akcí 

Přihláška je považována za závaznou až po úhradě poplatku za procházku, která se hradí předem.

Min. počet účastníků je 10 osob, maximální 20

Procházka se koná za každého počasí. Při rušení účasti méně než 48 hodin před začátkem akce je poplatek za procházku nevratný.

Přihláška na akci