DRAČÍ LINIE PRAHY - HLAVA DRAKA

HVĚZDNÁ DRAČÍ ENERGIE PRAHY (V LETOŠNÍ ROK DRAKA SILNĚJŠÍ NEŽ KDYKOLI JINDY!)

Zážitková magická a mystická procházka po energetických bodech a liniích, zvaných často "dračí linie" (dračí žíly anebo ley-lines), spojených s enormní a výjimečnou dračí energií, energií Matky Země, která není pouze magická, nýbrž i hluboce léčivá. Draci byli kdysi považováni za strážce těchto míst, vývěru jejich energie, také portálů do jiných dimenzí, rovněž však do srdce Velké Matky, Matky Země. Draci se projevovali a projevují právě skrze energetickou síť Země a její body v křížení jednotlivých linií. 

Je zajímavé, kolik kultovních míst a později sakrálních staveb vzniklo přesně na těchto lokalitách a tam, kde postaveny nebyly, byly jak samotná místa, tak mnohé, co s nimi souviselo, démonizováno a velice často označeno za „ďábelské“, „čertovské“. Snad proto, aby prostý lid neměl k nim přístup, resp. měl strach se k nim přiblížit a čerpat z nich léčivou, hojivou, uzdravující, magickou energii.

Dračí „ohnivý dech“ můžeme při dostatečném naladění i v současnosti pociťovat zejména u nejmocnějších zdrojů jejich energie, ve skalách, kamenech apod.

Ve starých mýtech, legendách i pohádkách narazíme na zmínky o moudrosti a síle draků. Nezřídka se jejich vibrace a existence „ukryla“ za různá božstva, nevyjímaje slovanská, kterým pak sloužili kněží a kněžky, o nichž si rovněž budeme v průběhu dračích procházek vyprávět.

V Praze je takovýchto bodů několik, nachází se jak v ohniscích jejích tří energeticky nejvýraznějších částí, tak i v okrajových oblastech. Na zmíněných místech se můžete nejenom „nacítit“, ale i propojit s jejich specifickou dračí energií: solární, lunární a hvězdnou. Každou pražskou zónu "dračí energie" absoluvujeme zvlášť.

Termín: 1. 8. 2024, 18.00 hod.

Trvání: cca 2 - 3 hod.

Místo setkání: zastávka tramvají Pohořelec ve směru od Hradu

Cena: 300 Kč (platí se předem), přímo na místě 350 Kč (nutno nahlásit předem)

Kontakt a přihlášky: formulářem pod touto akcí

Minimální počet účastníků: 10 osob

Nutno se přihlásit předem. Procházka se koná za každého počasí. Při rušení účasti méně než 48 hodin před začátkem akce je poplatek za procházku nevratný.

Kudyznudy.cz - nejlepší začátek výletu Zdroj: https://www.kudyznudy.cz/o-kudy-z-nudy/bannery-a-loga

Přihláška na akci