DRAČÍ LINIE PRAHY - HLAVA DRAKA

HVĚZDNÁ DRAČÍ ENERGIE PRAHY (V LETOŠNÍ ROK DRAKA SILNĚJŠÍ NEŽ KDYKOLI JINDY!)

Zážitková magická a mystická procházka po energetických bodech a liniích, zvaných často "dračí linie" (dračí žíly anebo ley-lines), spojených s enormní a výjimečnou dračí energií, energií Matky Země, která není pouze magická, nýbrž i hluboce léčivá. Draci byli kdysi považováni za strážce těchto míst, vývěru jejich energie, také portálů do jiných dimenzí, rovněž však do srdce Velké Matky, Matky Země. Draci se projevovali a projevují právě skrze energetickou síť Země a její body v křížení jednotlivých linií. 

Je zajímavé, kolik kultovních míst a později sakrálních staveb vzniklo přesně na těchto lokalitách a tam, kde postaveny nebyly, byly jak samotná místa, tak mnohé, co s nimi souviselo, démonizováno a velice často označeno za „ďábelské“, „čertovské“. Snad proto, aby prostý lid neměl k nim přístup, resp. měl strach se k nim přiblížit a čerpat z nich léčivou, hojivou, uzdravující, magickou energii.

Dračí „ohnivý dech“ můžeme při dostatečném naladění i v současnosti pociťovat zejména u nejmocnějších zdrojů jejich energie, ve skalách, kamenech apod.

Ve starých mýtech, legendách i pohádkách narazíme na zmínky o moudrosti a síle draků. Nezřídka se jejich vibrace a existence „ukryla“ za různá božstva, nevyjímaje slovanská, kterým pak sloužili kněží a kněžky, o nichž si rovněž budeme v průběhu dračích procházek vyprávět.

V Praze je takovýchto bodů několik, nachází se jak v ohniscích jejích tří energeticky nejvýraznějších částí, tak i v okrajových oblastech. Na zmíněných třech místech se můžete nejenom „nacítit“, ale i propojit s jejich specifickou dračí energií: solární, lunární a hvězdnou. Každou pražskou zónu "dračí energie" absoluvujeme zvlášť.

 

Termín: 22. 2. 2024, 17.30 hod.

Trvání: cca 2 hod.

Místo setkání: zastávka tramvají Pohořelec ve směru od Hradu

Cena: 300 Kč (platí se předem), přímo na místě 350 Kč (nutno nahlásit předem)

Kontakt a přihlášky: formulářem pod touto akcí

Minimální počet účastníků: 10 osob

Nutno se přihlásit předem. Procházka se koná za každého počasí. Při rušení účasti méně než 48 hodin před začátkem akce je poplatek za procházku nevratný.

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Přihláška na akci