ZÁŽITKOVÁ MAGICKÁ PROCHÁZKA PO SILOVÝCH A LÉČIVÝCH MÍSTECH, PORTÁLECH A DRAČÍCH ENERGETICKÝCH LINIÍCH V PRAZE III.

VÝVĚRY SILNÉ A UZDRAVUJÍCÍ ENERGIE MISTRŮ MYSTICKÉHO OHNĚ NA ÚZEMÍ PRAHY.

PROCHÁZKA NA KTERÉ SE ZAHŘEJETE I NAVZDORY PŘÍPADNÉMU „NEPŘÍZNIVÉMU“ POČASÍ A ZVÝŠÍTE SVÉ VIBRACE! 10. 3. 2019

Zážitková magická a mystická procházka po energetických bodech a liniích, zvaných často dračí linie (dračí žíly anebo ley-lines), spojených s enormní a výjimečnou dračí energií )mezinárodní označení), energií Matky Země, která není pouze magická, nýbrž i hluboce léčivá. Draci byli kdysi považováni za strážce těchto míst, vývěru jejich energie, také portálů do jiných dimenzí, také však do srdce Velké Matky, Matky Země.

Draci se projevovali a projevují právě skrze energetickou síť Země a její body v křížení jednotlivých linií. V toku uplývajícího času je vnímali a dodnes vnímají pouze zasvěcenci, mystikové, mágové a duchovně vyspělí, zřící a „čistí“ lidé. 

Je zajímavé, kolik kultovních míst a později sakrálních staveb vzniklo přesně na těchto lokalitách a tam, kde postaveny nebyly, byly jak samotná místa, tak mnohé, co s nimi souviselo, démonizováno a velice často označeno za „ďábelské“, „čertovské“. Snad proto, aby prostý lid neměl k nim přístup, resp. měl strach se k nim přiblížit a čerpat z nich léčivou, hojivou, uzdravující, magickou energii.

Dračí „ohnivý dech“ můžeme při dostatečném naladění i v současnosti pociťovat zejména u nejmocnějších zdrojů jejich energie, ve skalách, kamenech apod.

Ve starých mýtech, legendách i pohádkách narazíme na zmínky o moudrosti a síle draků. Nezřídka se jejich vibrace a existence „ukryla“ za různá božstva, nevyjímaje slovanská, kterým pak sloužili kněží a kněžky, o nichž si rovněž budeme v průběhu dračích procházek vyprávět.

V Praze je takovýchto bodů několik, nachází se jak v ohniscích jejích tří energeticky nejvýraznějších částí, tak i v okrajových oblastech. Na zmíněných třech místech se můžete nejenom „nacítit“, ale i propojit s jejich specifickou dračí energií: solární, lunární a hvězdnou. Každou pražskou zónu "dračí energie" absoluvujeme zvlášť (možná později přidám i dračí uzly a linie na jejím „okraji“).

Jako na každé z mých zážitkových magických procházek dostanete množství zajímavých informací a ne vždy lehce dostupných údajů, a nejenom těch, které se týkají pouze Matky měst, Prahy. Dozvíte se také, jak souvisí drak, resp. spíš dračice, s mýtickou zakladatelkou rodu Lucemburků, z něhož pocházel císař, král a velký mystik Karel IV.

 

Hvězdná dračí energie v Praze (Staré město Pražské a část Židovského města):     

Termín: 10. 3. 2019 (neděle), 15.00 hod.

Trvání: cca 2,5 hod.

Místo setkání: bude oznámeno přihlášeným po úhradě vložného za procházku

Cena: 200 Kč

Kontakt: judita.anděle@gmail.com

 

Minimální počet účastníků: 10 osob

Při rušení účasti méně než 48 hodin před začátkem akce je poplatek za procházku nevratný.

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Přihláška na akci