VELKÉ PRAŽSKÉ SLUNOVRATOVÉ MYSTÉRIUM S VŮNÍ

21. června 2022, den letního slnovratu, je zároveň prvním dnem znamení Raka (dle jiných zase na pomezí Raka a Lva, či dokonce v zóně Blížensů), kterým probíhá linie Karlova mostu (proto může být tato akce nesmírně energetizující, podnětná a přínosná sice všem účasníkům, zejména však těm, kteří jsou narozeni ve znamení Raka, Lva, Blíženců nebo je mají v ascendentu). 

Co je však ještě významnější, ve chvíli západu slunce dochází k tzv. Velkému pražskému mystériu, které bylo záměrem Karla IV. a jeho dvorních astrologů. Snad proto nebyl most postaven přesně na místě povodní zničeného Juditina mostu a je rovněž o 5 m vyšší. Neboť toto nádherné každoroční mystérium spojené se sv. Vítem a "umíráním solárního boha", je možné sledovat právě a pouze z této velkolepé mostní stavby. 

Akce začne tak, abychom si před okamihem slunovratového zázraku mohli objasnit všechny souvislosti, legendy, příběhy, astrologické i astronomické (a snad i alchymistické a hermetické) souvztažnosti. 

Budeme si kromě mnoha jiného povídat o: 

* letním slunovratu, jeho významu, pohanských zvycích, božstvích i křesťanských svatých s ním propojených

* o prvním, druhém i třetím pražském mostě na tomtéž magickém místě

* magických, esoterních, alchymimických, tajemných znacích na Staroměstské věži

* tom, kde se kdysi nacházel Křižovnický ostrov

* tajném řádů, jehož zakladatelem i členem byl Václav IV. a o skryté symbolice „točenice“

* energeticky nejsilnějších bodech Karlova mostu

* a mnoha dalších zajímavých věcech, na které zbyde čas…

* součástí akce bude speciální olejíčková esence pro tento  večer

A na závěr se staneme účastníky několika unikátního, výjimečného, staletí se opakujícího „slunečního divadla světla“ nad katedrálou sv. Víta.

P. s. Věděli jste třeba, že Emauzy se stavěly vtéže době jako Karlův most a náklady na výstavbu mostu byly pouze o dva groše nižší?   

Termín: 21. 6. 2022, 20.00 – 21.30 hod.

Místo srazu: bude oznámeno závazně přihlašeným po úhradě poplatku za akci.

Cena: 250 kč/1 osoba (platí se předem, přímo na místě 300 Kč)

Kontakt: judita.peschlovagmail.com

Počet míst omezen! Je nutno přihlásit se předem. Přihláška je považovaná za závaznou a platnou až po úhradě. 

Procházka se koná za každého počasí. 

Přihláška na akci