VELKÉ PRAŽSKÉ SLUNOVRATOVÉ MYSTÉRIUM S VŮNÍ

21. června 2023, den letního slnovratu, je zároveň prvním dnem znamení Raka, kterým probíhá linie Karlova mostu. Dle dlaších autorů  se most naléza na pomezí Raka a Lva, či dokonce v zóně Blíženců. Proto může být jeho lokalita i blízké okolí právě o letním slunovratu nesmírně energetizující, podnětná a přínosná sice všem, ale ještě víc těm, kteří jsou narozeni ve znamení Raka, Lva, Blíženců, případně je mají v ascendentu). 

Ve chvíli západu slunce dochází o letním slunovratu k tzv. Velkému pražskému mystériu, které stavbou mostu na precizně zvoleném místě "vytvořil" Karel IV. a jeho dvorní astrologové. Snad proto byl most Karlův postaven o přibližně dvě desítky metrů proti proudu Vltavy dál od povodní zničeného Juditina mostu a také o 5 m vyšší. Protože toto nádherné každoroční mystérium spojené se sv. Vítem a "umíráním solárního boha" je možné sledovat pouze z této velkolepé mostní stavby. 

Akce začne tak, abychom si před okamihem slunovratového zázraku mohli objasnit všechny souvislosti, legendy, příběhy, astrologické i astronomické, a snad i hermetické souvztažnosti. 

Budeme si kromě mnoha jiného povídat o: 

* letním slunovratu, jeho významu, pohanských zvycích, božstvích i křesťanských svatých s ním propojených

* o prvním, druhém i třetím pražském mostě na tomtéž magickém místě

* magických, esoterních, tajemných znacích na Staroměstské věži

* tom, kde se kdysi nacházel Křižovnický ostrov

* tajném řádů, jehož zakladatelem i členem byl Václav IV. a o skryté symbolice „točenice“

* energeticky nejsilnějších bodech Karlova mostu

* a mnoha dalších zajímavých věcech, na které zbyde čas…

* součástí akce bude speciální olejíčková esence pro tento  večer

A na závěr se staneme účastníky unikátního, výjimečného, staletí se opakujícího „slunečního divadla světla“ nad katedrálou sv. Víta.

P. s. Věděli jste třeba, že Emauzy se stavěly vtéže době jako Karlův most a náklady na výstavbu mostu byly pouze o dva groše nižší?   

Termín: 21. 6. 2023, 20.00 – 21.30 hod.

Místo srazu: bude oznámeno závazně přihlašeným po úhradě poplatku za akci.

Cena: 300 kč/1 osoba (platí se předem, přímo na místě 350 Kč)

Kontakt: judita.peschlovagmail.com

Počet míst omezen! Je nutno přihlásit se předem. Přihláška je považovaná za závaznou a platnou až po úhradě. 

Procházka se koná za každého počasí. 

Přihláška na akci