TRAUMA (A REGENERACE I AKTIVACE) MÍST SVATÝCH, KLATÝCH, ZLATÝCH I - VŠEDNÍCH

PŘEDNÁŠKA S OBRAZOVOU PREZENTACÍ  

Termín: 23. 9. 2019, 17 hod.

Místo konání: Slovenský dom, Soukenická 3, Praha 1

Vstupné: dobrovolné

Přednášející: Judita Peschlová

Kontakt: judita.peschlova@gmail.com (nutno hlásit se předem!)

Pokud jste ještě neslyšeli o tom, že trauma se může týkat i míst, měst, budov, památek, vězte, že – může. Traumatizovaní jsme často my, lidé, občas i celé národy nebo etnika či skupiny a kolektivy, ale traumatem si prochází nezřídka i zástupci říše živočišné, krajinné oblasti, určité části přírody i lidskýma rukama vytvořené nádherné, zajímavé, sakrální a profánní objekty, komplexy. Česká a slovenská místa svatá, někdy i klatá, dokonce – sice zřídka – také zlatá, avšak i zdánlivě obyčejná, společně se svými obyvateli, majiteli, staviteli, byla traumatizovaná v průběhu historie nesčetně krát. Nevěříte? Pokud ne dávněji, tak od Libice až po Lidice, vlastně nikoli pouze po Lidice, nýbrž až do dnešních dnů. Braniboři, Husité, pasovští, jezuité, 30 - letá válka, Josef II., II. světová válka, komunizmus, kapitalizmus…

Jako průvodce i zvědavý turista navštěvující různé lokality Čech a Slovenska, se s následky starších i novějších „traumat“, ale také s „regenerací“, případně alespoň pokusů o ni, setkávám velice často. Jedno rozesmutní, druhé potěší. Někdy se však i v prvním případě dokážete s prapůvodní esencí míst svatých a zlatých spojit prostřednictvím speciálních silových esencí, které si představíme.     

Přednáška snad nebude dlouhá, ale chtěla bych se zmínit minimálně o několika z nich. Pojďte se virtuálně, obrazově skrze prezentaci i verbálně projít místy svatými, klatými, zlatými i všedními a možná dostanete chuť je navštívit osobně, či přinejmenším si o nich něco hezkého a podnětného přečíst. Anebo se dokonce rozhodnete se na ně vydat se mnou jako znalým průvodcem a zjistit, jak mohou kromě jiných opatření působit na takovýchto jedinečných místech působit unikátní esence k tomu určené.

Poznámka: přednáška následuje po přednášce Gerharda Pierotha o traumatech a jak si s nimi poradit.

Judita Peschlová, certifikovaná psychoterapeutka, certifikovaná průvodkyně a hlavní terapeutka firmy Lichtwesen, www.juvita.cz

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Přihláška na akci