VEČERNÍ KRÁLOVSKÁ CESTA: CESTA KRÁLŮ, KRÁLOVEN, ALCHYMISTŮ A MÁGŮ

Vydejte se se mnou pražskou Královskou cestou na královskou pouť v zdánlivém protisměru, rovnou z Koruny království a přímého místa korunovací, které jediné se po staletí neměnilo a bylo v rámci korunovací i korunovačních průvodu tím nejdůležitějším a zcela nevyhnutelným. Seshora z Hradu dolů je to navíc majestátnější, praktičtější, pohodlnější, méně náročné, malebnější a veselejší. Potkat byste na této cestě králů, královen, mágů, mystiků, alchymistů, básníků, vysoce postavených šlechticů i zcela obyčejných lidí mohli kromě středověkých panovníků také Tychona de Brahe, Keplera, Johna Dee, Edwarda Kelleyho, též však Einsteina, Mozarta, Mahlera, Beethovena, Kafku, Appollinaira, či později Šaljapina nebo Toma Cruise, Brada Pita, Barbru Streisand, Johnyho Deppa a mnoho dalších.

Začneme na místě slavnostního vyvrcholení korunovační královské ceremonie i průvodu (který ve skutečnosti vedl nezřídka jinudy, než se v současnosti traduje), u symbolické i skutečné „Koruny království“, u katedrály sv. Víta, v níž je dodnes střežena jako součást svatovítského pokladu i královská korunovační koruna a další středověkou mystikou prodchnuté korunovační insignie i klenoty nesmírné hodnoty. 

Na magické procházce městem až snové krásy se budeme vyprávět o vzácné a významné cestě plné jinotajů, tajuplných znamení a symbolů (nejenom alchymistických a hermetických), objasněných i neodhalených záhad, úžasných pokladů, legend, mýtů, příběhů i - klasické historie.  

Krom mnoha jiného se dozvíte: 

 • komu vlastně patřila koruna sv. Václava (a nebyl to Karel IV.
 • co spojuje katedrálu sv. Víta s dómem ve francouzském Narbonnu
 • která „dobrá“ královna způsobila přenesení svatováclavské korunovační koruny do Vídně, a to na dlouhou dobu
 • co je to vlastně „mystérium sakrální geometrie“ a „mluvící gotika“
 • proč mají některé katedrály na podlaze (někdy však jinde) labyrint
 • ze kterého balkonu promlouvali po korunovaci králové a císařové ke shromážděným účastníkům korunovační ceremonie
 • z jakého důvodu se na královský hrad jezdilo Úvozem, Pohořelcem a Hradčany, nikoli rovnou z Nerudovy ulice
 • kde mohl středověký člověk překročit na Královské cestě práh mezi světským a nebeským světem
 • kam směřovali korunovační průvody od Karlova mostu a dnešního Křižovnického náměstí
 • kde na Královské cestě si lomil nohu věhlasný cestovatel, buřič a hudebník Kryštof Harant z Polžic
 • kde doslova pár kroků od Královské cesty bydlel slavný alchymista a mág
 • kde zrovna na Královské cestě a proč zůstal osamocený, bez dozoru stát vůz plně naložený korunovačními klenoty
 • jak se stalo, že se jednou opět dostala svatováclavská koruna  (a nejenom ta) do choulostivé situace v rámci jednoho z korunovačních průvodu a kdo jediný u ní zůstal, resp. ji schovával pod pláštěm
 • a jako vždy mnoho, mnoho dalšího

Termín: 1. 7. 2020, 18.00 hod.

Délka trvání: cca 3 hod.

Cena: 150 Kč (přímo na místě 200 Kč)

Místo setkání: před restaurací Lví dvůr, U Prašného mostu 6, 118 00 Praha 1

Kontakt a přihlášky: judita.peschlova@gmail.com anebo formulářem níže

Počet účastníků: min. 10 osob, max. 20 osob

Procházka se koná za každého počasí.

Pokud po úhradě nedostanete žádnou zprávu, znamená to, že je vše v pořádku, vaše platba proběhla a počítá se s vámi i s procházkou.

Přihláška na akci