Záhadná a skrytá tajemství, magie a astrologie Pražského hradu

Záhadná a skrytá tajemství, magie a astrologie Pražského hradu

Za večera tajemného jako samotný Hrad; současně romantického a tajuplného ve večerním osvětlení; v době, kdy jsou portály do jiných světů otevřeny víc, jak v dalšíc částech roku; navštívíme jeho záhadné, skryté, většinou očím lidé neviditelné, energií nabité a někdy dokonce i svými vibracemi léčivé lokality. Vyzkoušíme si též, jaké to je, stát tam, kde se nachází brána do jiných dimenzí anebo energetické uzly a dračí linie Hradního areálu. Vyslechneme si historické i legendární příběhy, dozvíme se rovněž něco o tajemném podzemí hradu, o Svatém Grálu, o jeho strážcích, a také tajemné bohyni Zisy, která tady měla svou svatyni, o moudrých vědmách, o skutečné astrologické zóně Hradu a jejím vlivu a pod...

 

Potěšíme se krásnou scenérií stověžaté Prahy z vyhlídkové terasy Hradu a zjistíme, jak jsou provázaná dvě hradiště v magickém kruhu města pražského.   

 
Skalní výběžek Pražského hradu byl odedávna nejenom kultovním, posvátným, nýbrž i strategickým místem, zároveň místem síly, která podporuje odedávna každého, kdo zde pobývá. 
 

Termín:                            22. 11. 2018, 18.00 hod. 

Trvání:                                2 hodiny

Cena:                               200 Kč, minim. počet platících osob 10 

Lektorka:                         Judita Katona Peschlová

Místo srazu:                     u Lvího dvora (naproti zastávce tramvaje č. 22 Pražský hrad, u malého "bufetu").

Kontakt:                            judita.andele@gmail.com, telefon +420604927790 (pouze sms!)

Minim.počet účastníků:  10 osob

Při rušení účasti méně než 48 hodin před začátkem akce je poplatek za procházku nevratný.

 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Prohlídky: Praha tajemná a magická

DRAČÍ LINIE PRAHY – STEZKA DRAČÍCH PRINCEZEN - STARÉ MĚSTO

Za tajemné Dračí linie se považují přímky prehistorických cest spojujících obvykle vrcholky kopců, kostely, chrámy, kamenné kruhy, pohřebiště, duchovní místa druidů, mágů, proroků, věštkyň a kněžek. Víra, že Dračí energetické linie existují, se udržovala po staletí až tisíciletí. Jsou jakýmisi...
+

DRAČÍ LINIE PRAHY - DRAČÍ SRDCE - VYŠEHRAD

Proč se na některých místech cítíme přímo báječně, na jiných zcela neutrálně a dalších zase doslova špatně? Souvisí to snad se skrytou energií a vyzařováním těchto lokalit? Lidé odedávna intuitivně vnímali energetické linie, toky, uzly, křížení, zdroje a spojení v přírodě, ve svém životním...
+

DRAČÍ KŘÍŽ A ENERGETICKÁ PYRAMIDA MAGICKÉHO PĚTIKOSTELÍ

MYSTICKÁ PROCHÁZKA V DEN DEMETER, BOHYNĚ ZEMĚ, MATKY DRAKŮ Jedním z důležitých bodů mystického uskupení tajemného Pětikostelí Karla IV. je kostel sv. Kateřiny, původně pohanské bohyně, jejímž symbolem je kolo s osmi loukotěmi, čili Kolo roku. Na trase linií záhadného Dračího kříže...
+

DRAČÍ LINIE PRAHY - HLAVA DRAKA

HVĚZDNÁ DRAČÍ ENERGIE PRAHY Zážitková magická a mystická procházka po energetických bodech a liniích, zvaných často dračí linie (dračí žíly anebo ley-lines), spojených s enormní a výjimečnou dračí energií, energií Matky Země, která není pouze magická, nýbrž i hluboce léčivá. Draci byli kdysi...
+

PRAHA MĚSTO BOHYNĚ, KNĚŽEK A KNĚŽEN O ÚPLŇKU S RITUÁLEM

Nejvíc máme Vyšehrad, pražský a český Avalon, spojen s kněžnou Libuší, legendární zakladatelkou Matky měst Prahy a rovněž dynastie Přemyslovců. Toto výsostně mystické místo však souvisí i s dalším záhadným zakladatelským mýtem, též se Svatým Grálem, se staroslovanskou bohyní Krasinou a také s...
+

PO STOPÁCH MÁŘÍ MAGDALENY A SV. LONGINA V PRAZE V DEN MAGDALENINA SVÁTKU

MAGICKÁ, ZÁŽITKOVÁ PROCHÁZKA PO STOPÁCH MÁŘÍ MAGDALENY A SV. LONGINA S JEJÍ DRAHOCENNOU MYSTICKOU VŮNÍ  Kdysi byla Máří Magdalena na našem území uctívána mnohem víc, nežli dnes. Již tehdy však byla opředena mnoha tajemstvími. Dokonce se stala snad nejpřijatelnější křesťanskou světicí pro...
+

Přihláška na akci