Záhadná a skrytá tajemství, magie a astrologie Pražského hradu

Záhadná a skrytá tajemství, magie a astrologie Pražského hradu

Za večera tajemného jako samotný Hrad; současně romantického a tajuplného ve večerním osvětlení; v době, kdy jsou portály do jiných světů otevřeny víc, jak v dalšíc částech roku; navštívíme jeho záhadné, skryté, většinou očím lidé neviditelné, energií nabité a někdy dokonce i svými vibracemi léčivé lokality. Vyzkoušíme si též, jaké to je, stát tam, kde se nachází brána do jiných dimenzí anebo energetické uzly a dračí linie Hradního areálu. Vyslechneme si historické i legendární příběhy, dozvíme se rovněž něco o tajemném podzemí hradu, o Svatém Grálu, o jeho strážcích, a také tajemné bohyni Zisy, která tady měla svou svatyni, o moudrých vědmách, o skutečné astrologické zóně Hradu a jejím vlivu a pod...

 

Potěšíme se krásnou scenérií stověžaté Prahy z vyhlídkové terasy Hradu a zjistíme, jak jsou provázaná dvě hradiště v magickém kruhu města pražského.   

 
Skalní výběžek Pražského hradu byl odedávna nejenom kultovním, posvátným, nýbrž i strategickým místem, zároveň místem síly, která podporuje odedávna každého, kdo zde pobývá. 
 

Termín:                            22. 11. 2018, 18.00 hod. 

Trvání:                                2 hodiny

Cena:                               200 Kč, minim. počet platících osob 10 

Lektorka:                         Judita Katona Peschlová

Místo srazu:                     u Lvího dvora (naproti zastávce tramvaje č. 22 Pražský hrad, u malého "bufetu").

Kontakt:                            judita.andele@gmail.com, telefon +420604927790 (pouze sms!)

Minim.počet účastníků:  10 osob

Při rušení účasti méně než 48 hodin před začátkem akce je poplatek za procházku nevratný.

 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Prohlídky: Praha tajemná a magická

PRAHA MĚSTO BOHYNĚ, KNĚŽEK A KNĚŽEN PŘED ÚPLŇKEM

Nejvíc máme Vyšehrad, pražský a český Avalon, spojen s kněžnou Libuší, legendární zakladatelkou Matky měst Prahy a rovněž dynastie Přemyslovců. Toto výsostně mystické místo však souvisí i s dalším záhadným zakladatelským mýtem, též se Svatým Grálem, se staroslovanskou bohyní Krasinou a také s...
+

ENERGETICKÁ DRAČÍ LINIE STARÉ PRAHY – DRAČÍ STEZKA DRAČÍCH PRINCEZEN

Za tajemné Dračí linie se považují přímky prehistorických cest spojujících obvykle vrcholky kopců, kostely, chrámy, kamenné kruhy, pohřebiště, duchovní místa druidů, mágů, proroků, věštkyň a kněžek. Víra, že Dračí energetické linie existují, se udržovala po staletí až tisíciletí. Jsou jakýmisi...
+

PRAHA MĚSTO BOHYNĚ: KULTOVNÍ MÍSTA BOHYŇ A KNĚŽEK V PRAZE - S VŮNÍ

Od utajeného menhirového kruhu a kultovního místa pohanských kněžek bohů a bohyň ohně přes srdeční čakru s menhirem na další místa nejenom ohnivých bohyň, nýbrž i dalších bohyň a kněžek na trase procházky. S rituálem a vůněmi přislouchajícímu tématu. Na této mystické procházce magickou Prahou...
+

ENERGETICKÉ DRAČÍ LINIE PRAHY II. - VYŠEHRAD - DRAČÍ SRDCE

Proč se na některých místech cítíme přímo báječně, na jiných zcela neutrálně a dalších zase doslova špatně? Souvisí to snad se skrytou energií a vyzařováním těchto lokalit? Lidé odedávna intuitivně vnímali energetické linie, toky, uzly, křížení, zdroje a spojení v přírodě, ve svém životním...
+

ZÁŽITKOVÁ MAGICKÁ PROCHÁZKA PO SILOVÝCH DRAČÍCH LINIÍCH V PRAZE I.

HVĚZDNÁ DRAČÍ ENERGIE PRAHY Zážitková magická a mystická procházka po energetických bodech a liniích, zvaných často dračí linie (dračí žíly anebo ley-lines), spojených s enormní a výjimečnou dračí energií, energií Matky Země, která není pouze magická, nýbrž i hluboce léčivá. Draci byli kdysi...
+

PO STOPÁCH SLOVANSKÝCH BOHYŇ, MOKOŠ A PERUNA: STAROSLOVANSKÝ PETŘÍN

Tentokrát se vydáme na procházku po místech, kdysi dávno zasvěcených ohnivému bohu Staroslovanů Perunovi, který podobně jako antický bůh Zeus metal blesky a hromy. Zeus řídil svět i bohy Zeus z Olympu, Perun vládl panteonu slovanských bohů z Petřína. Zde se však pohybovali rovněž...
+

Tajemné znaky Prahy - malebná Malá strana

Za často magickými a mystickými pražskými znaky, pro Prahu tak typickými a jedinečnými, se skrývá nejenom jejich historie a příčiny jejich vzniku, nýbrž také množství záhad, příběhů, pověstí, mýtů, legend, také však skutečných faktů a událostí. Okouzlující město na Vltavě odjakživa přitahovalo svou...
+

Přihláška na akci