UNIKÁTNÍ VOŇAVÁ PROCHÁZKA KINSKÉHO ZAHRADOU K SV. MICHALOVI

Letní šance účastnit se procházky Kinského zahradou až po unikátní dřevěný kostelík archanděla Michaela s vůněmi vibračních esencí, které každý z vás bude mít možnost okusit. Na závěr překvapení, dočtěte do konce...

Kromě jiného bude procházka s vůní o tom:

 • že v prostoru nových Kinského zahrad vystavoval v roce 1902 světoznámý francouzský sochař August Rodin
 • že již ve 12. stol. tady pěstovali víno (jedna z vinic nesla krásné jméno Ráj), které nahradilo husté hvozdy, avšak vinohrady poničili husité
 • že část Petřína nad Kinského zahradou je již třetím místem, na němž stojí roubený pravoslavný kostelík archanděla Michaela a jak to probíhalo
 • že tu stálo kdysi dávněji deset skleníků pro tropické a subtropické rostliny
 • že můžeme uzřít právě tady snad jedinou památkou na časy, kdy k Československu patřila i Podkarpatská Rus, a že se sem dostala právě na počest desátého výročí připojení PR k ČR
 • že se můžeme smočit ve vodě vodopádů, které prý i o velkém suchu nevysychají a že jeden z hrabat Kinských dokonce prodával jistému pražskému klášteru přebytečnou vodu
 • vodu do letohrádku v zahradě přivádělo důmyslně vymyšlené a docela složité vodní díl se štolou dlouhou téměř 400 m 
 • že jezírko pod vodopády má svou vlastní vodnou vílu, rusalku, spojenou se slovanskými oslavami Rusalií a co jsou to vlastně Rusalie i Rosalie
 • že se Kinského zahrada stala místem posledního odpočinku výjimečné ženy, kdo to byl, čím vynikala a kde vlastně je pohřbena
 • že se tu nalézá chrám múz, v nichž naleznete mnohé unikáty lidové kultury, i lidových tanců (proto nápad s lehounkým meditativním tancem srdce)
 • že i tato strana Petřína má své staré pohanské tradice a velice silnou a zvláštní energii
 • že se tady na ni můžeme naladit a posílit svůj zážitek energetickými esencemi s vůní
 • že z letohrádku v Kinské zahradě bylo možné dohlédnout na palác Kinských
 • že se v Kinského zahradě nalézá údajně nejkrásnější empírová stavba v Praze, co je to vlastně empír a jak souvisí s Napoleonem, Egyptem, Řeckem a starým Římem
 • že se tady kromě jiných osobností zdržoval i korunní princ Rudolf a arcivévoda František Ferdinand d´Este
 • že město Praha plánovalo na místě Kinských zahrad vytvořit národopisné sady  s velkolepými rekonstrukčními plány, ale nedostatek financí umožnil realizaci pouze malé části záměrů
 • že mezi vysazenými stromy byly i mnohé cizokrajné
 • že na konci 19. stol. hrozilo rozparcelování zahrad a jejich na stavbu činžovních domů,
 • že… že… že… se můžete dozvědět další a další zajímavosti jako po každé na mých procházkách s dlouholetou tradicí

Po procházce bude následovat jednoduchá meditace srdce. Žádné sezení na zemi, žádné vnořovaní se do meditativního stavu v lotosovém sedu, nýbrž velice lehký pohyb v jakémkoli oblečení, nejlepší však naboso, není však nevyhnutelně podmínkou. 

Termín: 25. 7. 2020, 15.00 hod.

Cena:      150.- Kč

Místo setkání: vchod do Kinského zahrady (poblíž zastávky tramvají 5, 9, 12, 2, Švandovo divadlo)

Kontakt a přihlášky: judita.peschlova@gmail.com (anebo formulářem pod touto akcí)

Nutno přihlásit se předem.

Procházka se koná za jakéhokoli počasí. V průběhu procházky a tance srdce si budu pořizovat fotodokumentaci.

Přihláška na akci