BÁJNÝ VYŠEHRAD: PŘÍBĚHY, ZÁHADY A TAJE SOCH, SOUSOŠÍ I JEJICH AUTORŮ

Bájný Vyšehrad není pouze výjimečnou památkou a doslova magickým místem s docela rozlehlými zelenými plochami, nýbrž i jakousi otevřenou galerií soch a sousoší, kolem kterých mnozí z nás prochází téměř bez povšimnutí. Tito kamenní, nikoli však němí strážcové umocňují silné genius loci legendami opředeného Vyšehradu. Většina těchto sochařských děl původně osazených na jiných významných místech Prahy, jsem „doputovala“ nezřídka velice klikatými cestami a než se octla na zdejších travnatých plochách, zažila nemálo „dobrodružství“.

Na této zážitkové, vskutku magické procházce, se seznámíte s mnoha pestrými a bezesporu poutavými příběhy nejenom vyšehradských soch, nýbrž také jejich autorů i těch, koho tyto sochy zobrazují, různými skrytými souvislostmi a často přehlíženými detaily, rovněž o tom, jakou vzdálenost museli překonat, aby se octli tam, kde je společně poctíme svou návštěvou. Podíváme se „blíže“ i na přehlížené plastiky a kamenné detaily, a též na pár dřevěných plastik, za nimiž se skrývají další a další báje, mýty, zkazky i skutečná historie.

Projdete se v komorní skupince na čerstvém vzduchu, necháte spočinout svůj zrak na vyšehradské svěží zeleni i místních pozoruhodnostech a vyslechnete si interesantní informace.  Kupříkladu o zlaté soše slovanské bohyně Krasiny či mnohem mladší skulptuře, která měla na Vyšehradské skále stát, ale nakonec – nestála a nestojí, třebaže měla být vskutku monumentální a byla by vidět zdaleka…

Termín: 23. 5. 2020, 14.00 - 15.30 hod.

Trvání procházky:  1,5 hod.

Vstupné: 150 Kč (přímo na místě 200 Kč)

Místo setkání: Táborská brána, V Pevnosti  35/11, 128 00 Praha 2 – Vyšehrad

Přihlášky: na uvedené e-mailové adrese nebo formulářem níže  

Kontakt: judita.peschlova@gmail.com

Počet účastníků omezen na 9 osob!

Procházka se koná za každého počasí.

Pokud po úhradě nedostanete žádnou zprávu, znamená to, že je vše v pořádku, vaše platba proběhla a počítá se s vámi i s procházkou.

Přihláška na akci