LEHKÉ FANTASTIČNO: ZÁHADY A TAJE STRAHOVSKÉ KNIHOVNY

Pro milovníky knih, knihoven, psaní i čtení, historie i zajímavých příběhů! Návštěva interiérů jedné z nejkrásnějších a nejproslulejších knihoven Evropy, klenotu Prahy i Čech!

(Na rozdíl od ostatních návštěvníků budete mít možnost na celou hodinu vstoupit přímo do obou sálů, což za klasické vstupné není možné, dovoleno je pouze nahlénout do sálu skrze otevřené dveře bez focení! Se mnou to budete mít i se vstupem do obou sálů a s povolením fotografovat.)

„Všude jsem hledal klid a nikde jej nenašel, leda v koutku s knihou.“ Tomáš Kempenský

Jméno růže, Lehké fantastično, Barva kouzel, Herry Potter, Město andělů, Nebe nad Berlínem, Druhé město, Purpurové řeky, Krotitelé duchů, Čti nebo zemři, Policajt z knihovny, Kráska a zvíře, Pokání… Neznáte? Některé z románů a filmů, v nichž se mystické, někdy až strašidelné scény odehrávaly v knihovnách, které nás po celé věky tajuplným způsobem fascinují...

Fascinující bude i váš zážitek, jakási cesta do minulosti na „stroji času“, unikátní procházka do jedné z nejkrásnějších knihoven světa, největší klášterní bibliotéky u nás, s možností podrobné prohlídky nádherně zdobeného barokního Teologického a Filosofického sálu. Vstoupíte přímo do obou sálů i spojovacích chodeb oplývajících dalšími „poklady“, poslechnete si detailní výklad nejenom o historii, zakladatelích, výjevech na monumentálních freskách a jejich významu, bohatě zdobených skříních, ale také o různých tajemstvích, záhadách, zapovězených spisech a knihách (libri prohibiti) a zdobných „trezorech“, v nichž byly uzamčeny. Budete moci shlédnout tajné schodiště i překvapivé kusy skládacího knihovnického nábytku, historické vybavení, překrásnou knihovničku s osobními dary Napoleonovy manželky Strahovskému klášteru i různé kuriozity. Ze všeho zmíněného i nezmíněného lze se speciální vstupenkou, kterou si hradíte v ceně poplatku za procházku, pořídit fotografie.

Po prohlídce knihovny si v případě zájmu můžete se mnou sednout do kavárny či čajovny, kde si u něčeho dobrého budeme vyprávět o psaní nejenom knih, ale také jiných literárních či psaných útvarů, o překonáváni psacího bloku, pilování svých příběhu pomocí archetypů, kterými se nejenom zabýval, nýbrž je i sám používal velký C. C. Jung. A můžeme si také jednoho z vás vylosovat a já výherci nebo výherkyni udělám krátký rozbor z data narození zaměřený právě na případný potenciál úspěšného spisovatele, básníka, scénáristu, blogera, vypravěče...  

„Stroj času skutečně existuje, jsou jím knihy.“ Herbert George Wells.

Termíny:          19. 2. 2023, 15.00 - cca 16.30 hod. (bez času s posezením)

Místo setkání:   Bude oznámeno závazně přihlášeným po úhradě poplatku za výklad a organizaci.

Pořadatel:          Judita Peschlová

Kontakt:             judita.peschlova@gmail.com

Poplatek pořadatelce: 250 Kč (vstupenka do knihovny s přístupem do obou sálů a povolením fotografovat ve výši 400 Kč není zahrnuta v v mé odměně za podrobný výklad a organizaci, tu si každý platí sám, takže vybírat je budu před vstupem do sálů. V ceně také není případné pohoštění.) Spolu tedy 650 Kč.

Je nutno si rezervovat místo předem! Buďte pak dochvilní, rezervace je striktně na domluvenou dobu, není možné čekat na zpozdilce. 

Počet míst omezen! Přihláška je považovaná za závaznou a platnou až po úhradě poplatku za provádění a vstupného do knihovny. 

Procházka se koná za každého počasí. 

Přihláška na akci