Mystika malostranských klášterů: co se skrývá za zdmi

Odkrytá tajemství klášterů a zmizelých kostelů Malé strany, energetický střed Prahy, Panna Marie z exilu a zázračný pramen

Říkají vám něco názvy Sestra Fidelma, Sestra v akci, O bozích a lidech, Údolí včel, Jméno růže, Legenda o Janě, Mnich, Vize – Život Hildegardy z Bingenu, Klášter, Tajemný klášter, Poslední relikvie, Zázrak svaté Terezy? Všechny tyto filmy a knihy pojednávají o životě v klášterech, většinou velice mysteriózních. A stejně bude zaměřena i první ze série procházek o klášterech pražských. Budeme se však také zabývat jejich dějinami, tajemstvími, poklady, atd. Procházka začne Strahovským klášterem, pokračuje kamenným menhirem, sochou leva i Panny Marie z exilu, studánkou Panny Marie, povede pak kolem „boromejek“ a „Vlachů“ k sv. Prokopovi, prvnímu legendárnímu domu v Praze, Janu Křtiteli, maltézským rytířům, bosým karmelitánům a nakonec k magdalenitkám.  

Některá témata procházky:

 • Peklo na Strahově a ohnivá staroslovanská božstva
 • Příběhy, historie, legendy, zkazky i záhady
 • Skrytý význam klášterů a jejich sakrální architektury
 • Panna Marie z exilu a Štefánikův lev v exilu
 • Kdo byl Raoul Wallenberg a co měl společné s původní idejí klášterů
 • Energetický střed a srdce Prahy, menhir pod klášterem
 • Kouzelná a léčivá studánka Panny Marie
 
 
 • Klášterní nemocnice Kongregace Milosrdných sester svatého Karla Boromejského
 • Dvě křesťanské svatyně sv. Karla Boromejského u sebe
 • Svatý workoholik a smrt vyčerpáním
 • Zakladatel dnešní podoby zpovědnic
 • Vlašský špitál a Italové v Praze
 • Zaniklý kostel sv. Prokopa
 • První pražský dům spojovaný s kněžnou Libuší
 • Tajemný řád maltézských rytířů a jejich komenda
 • Plodící citronovník a fíkovník v zahradě uprostřed Prahy
 • Klášter bosých karmelitánů, zázračná soška a zázračné obrazy
 • Biblická hora Karmel, ohnivý vůz proroka Eliáše a ohnivý vrch Petřín
 • Zrušený kostel a klášter Máří Magdaleny a důkaz o přátelské spolupráci Mozarta a Salieriho 

Termín:             23. 2. 2020, 14.45 – cca 17.00 hod.

Místo setkání: nádvoří Strahovského kláštera, před vchodem do kostela sv. Rocha

Pořadatel:         Judita Peschlová

Kontakt:             judita.peschlova@gmail.com

Vstupné:            150 Kč

Délka proch.:     cca 2 hodiny

V případě nízkého počtu přihlášených si pořadatel vyhrazuje právo zrušit vycházku. O jejím stornování budou přihlášení účastníci informováni a poplatek za procházku jim bude vrácen zpět na účet.

Přihláška na akci