MYSTÉRIUM KLÁŠTERŮ POHOŘELCE, HRADČAN A ČÁSTI MALÉ STRANY – CO SE SKRÝVÁ ZA ZDMI

Navzdory často se vyskytující „nevíře“ dnešního člověka v existenci čehosi „vyššího“, množství lidí fascinuje prostředí středověkých klášterů, oplývajících jakousi tajemnou atmosférou. Mnoho z nich bylo postaveno na místech s mocným geniem loci, místech nezřídka posvátných již dávno před příchodem křesťanství. Ukrývají leckdy nejenom poklady zřejmé, nýbrž i utajené, také však zázračné předměty, záhady, nerozluštěné tajenky, nevysvětlitelné úkazy, tajemné legendy, příběhy záhadné i skutečné, a staletí starou, velice zajímavou, až mystickou historii.

Pohořelec je sám o sobě tajemným místem, na kterém dodnes můžeme najít starověké menhiry a místa uctívání ohnivých staroslovanských božstev. Hradčany na vás dýchnou starobylostí a různými záhadami. Část Malé strany pod Hradčany a Hradem vás může neustále překvapovat něčím, co neznáte, co jste ještě neslyšeli a možná i přehlédli, čili - neviděli.

Dozvíte se také:

kde všude se na naší procházce můžete „potkat“ s Máří Magdalenou

 • který klášterní špitál klame tělem, a tváří se jako kostel, ačkoli jím nikdy nebyl
 • o co se kromě převezení ostatků významného světce přičinil opat Questenberk 
 • kde se potkávají čerti s anděly, peklo s nebem
 • kde neradno o půlnoci pobývati, protože by vás mohlo pohltit peklo
 • kde stál ztracený kostel sv. Matouše, a kde na jednu noc spočinuli ostatky sv. Ludmily
 • pod kterým ztraceným kostelem byla nalezena velká zlatá hrouda
 • kam andělé přenesli domek, v němž žila Panna Marie
 • a kde kousíček od něj zasvětili kostel Panně Marii Andělské
 • kdo, kdy a kde postavil první Betlém a jak to souvisí s jedním z klášterů na naší procházce
 • kde se ukrývá největší církevní poklad v Čechách
 • kde se nalézá ukřižovaná světice z 2. století, které jeptišky dodnes stříhají vousy
 • pod kterým hradčanským klášterem byste kdysi narazili na „čertovo kolo“
 • kde už bude jenom krátkou dobu k vidění staletí stará vzácná mumie abatyše
 • kde se k sobě tulí dva Karmely (nikoli karamely)
 • kláštery bosých i obutých řádů
 • kde byste mohli nahlédnout do manuskriptu zvaného Codex Thomaeus ze začátku 15. století (kdy byl pravděpodobně sepsán také Voynichův rukopis)
 • v knihovně kterého katolického klášteře narazíte na kompletní vydání spisů Martina Luthera
 • pro který klášter byl objednán obraz přímo od mistra  Petera Paula Rubense       
 • do kterého kláštera si můžete klidně zajít na jazykový kurz vedený řeholníky
 • v kostele kterého kláštera působil Václav Hájek z Libočan
 • který klášter provozoval jeden z prvních pivovarů v Praze
 • proč Ferencz II. Rákóczi, vůdce protihabsburského povstání, nesnášel Prahu a zejména jezuity
 • a mnoho jiného

 

Termín:                     5. 4. 2020, 15.00 hod. (trvání cca 2,5 hod.)

Cena:                         150 Kč (přímo na místě 200 kč, v ceně není cena jízdenky 24 kč)

Místo setkání:          Pohořelec, Úvoz 155/15, hotel Questenberk

Kontakt a přihlášky: judita.peschlova@gmail.com

Nutno přihlásit se předem.

Procházka se koná za každého počasí.

Pokud po úhradě nedostanete žádnou zprávu, znamená to, že je vše v pořádku, vaše platba proběhla a počítá se s vámi i s procházkou.

 

Přihláška