LETOHRÁDEK HVĚZDA: NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ALCHYMISTICKÁ A HERMETICKÁ SVATYNĚ EVROPY

Projděte se krásným parkem, který dnes možná tak trochu tají svou hermetickou symboliku. Navštívíme letohrádek Hvězda, který neskrývá pouze mnohá tajemství a podivuhodné záhady, zakódované symboly a též prazvláštní historii, nýbrž i hojivá místa a prameny, které též navštívíme. Samotný letohrádek, hermetická koruna Prahy, je považovaný nejenom za tzv. filosofickou stavbu, nýbrž rovněž za nejvýznamnější alchymistickou svatyni Evropy. Pokud kdykoli jinde mimo Čechy vyslovíte "alchymie", dostanete okamžitou odpověď "Praha". V zahraničí to není - na rozdíl od nejproslulejšího jmenovaného místa spojeného s tzv. Královskou vědou - brané jako něco špatného, negativního, opovrženíhodného, neřkuli šarlatánského! Právě naopak! Vždyť víte, nikoli zbůhdarma se říká "Doma není nikdo prorokem". 

Bohatá vnitřní výzdoba letohrádku promlouvá zašifrovaným jazykem mnoha archetypů, symbolů a znaků. Asi není náhodou, že právě v rukou  jeho zakladatale se na nějakou dobu ocitla kniha stejně tajemná jako letohrádek sám - Bible Václava IV., která v mnohém připomíná Voynichův rukopis. 

Symboly ve Hvězdě, v neposlední řade i její půdorys, ztělesňují matematické vztahy, kosmické a hvězdné konotace, hermetickou a magickou číselnou symboliku, protikladné síly ve vzájemné harmonii a elementy zosobněné čtyřmi poschodími podobně, jako u staroměstské věže Karlova mostu. 

V centru Hvězdy se navíc nalézá neuvěřitelně mocný léčivý a magický bod, v němž se harmonicky spojují kosmické energie s vibracemi Matky Země a vytváří geomantický střed celého areálu a možná i Prahy.  

Termín: 

Cena: 200 Kč (v ceně není zahrnuto vstupné do letohrádku ve výši 90/45 Kč, které si nezapomeňte vzít sebou. Buďte, prosím, přesní, abychom stihli vstup do letohrádku a také měli dostatek času na výklad symbolů a zážitek vibračního geomantického bodu.)č

Místo setkání: zastávka Obora Hvězda (ve směru z centra města) tramvají 22 a 25

Min.počet účastníků: 10 osob

Kontak a přihlášky: judita.peschlova@gmail.com anebo formulářem pod touto akcí

Nutno přihlásit se předem. Procházka se koná za každého počasí. 

Přihláška na akci