VALENTÝNSKÁ PROCHÁZKA NA VALENTÝNSKÉM VYŠEHRADĚ 14. 2. 2019

(UNIKÁTNÍ VALENTÝNSKÁ ZÁŽITKOVÁ PROCHÁZKA)

DARUJTE NĚKOMU MILOVANÉMU NEBO SAMI SOBĚ TENTO MYSTICKÝ A MÍSTY I TAJEMNÝ ZÁŽITEK!

SV. VALENTÝN a též PŘÍBĚH MÁŘÍ MAGDALENY S JEJÍ KAPLÍ NA VYŠEHRADĚ, KAREL IV., LÁSKA JEHO DCERY A SVÁTEK SV. VALENTÝNA, VYPRÁVĚNÍ O VYŠEHRADSKÝCH LÁSKÁCH MÝTICKÝCH, LEGENDÁRNÍCH I SKUTEČNÝCH.

NA ÚZEMÍ PRAHY SE NALÉZAJÍ TŘI HLAVNÍ „VÝVĚRY“ MOCNÉ ZEMSKÉ MAGICKÉ ENERGIE. NA JEJICH MÍSTĚ A POBLÍŽ NICH SE MŮŽETE SETKAT S RŮZNÝMI PŘÍBĚHY A FORMAMI LÁSEK OSUDOVÝCH, BĚŽNÝCH, SLAVNÝCH I ZAPOMENUTÝCH. ÚČASTNĚTE SE TEDY VELICE ZAJÍMAVÉ, JEDINEČNÉ A ORIGINÁLNÍ SÉRIE VALENTÝNSKÝCH ZÁŽITKOVÝCH MAGICKÝCH PROCHÁZEK!

Ne, není to omyl! Jak s Valentýnem, tak s Máří Magdalenou a jejím příběhem lásky, sv. Longinem a jeho jinou podobou lásky, prvním českým králem a jeho manželkami, legendárními knížaty a jejich láskami se vskutku můžete na Vyšehradě potkat! A nejenom to, v jejich magickém středu i s místem zdroje fascinující a mocné energie Matky Země, jedním ze tří v Praze!

Sv. Valentýn není žádný americký výmysl! Tradice valentýnského svátku zamilovaných vznikla dokonce s velkou pravděpodobností v souvislosti se sňatkem jedné ze skutečných, nikoli pohádkových či mýtických českých královských, lépe řečeno císařských dcer! Ve čtrnáctém století, kdy Amerika ještě ani nebyla objevena! (Nevezmeme-li v úvahu Vikingy, kteří se tam vydali až o 700 let po narození a smrti Valentýna!)

První (a to to pouze historicky doložená, je dost možné, že se odesílali i dřív) valentýnka byla poslaná z lásky o pět let dříve, než Kolumbus doplul na americké pobřeží! Takže jakýpak americký zvyk!!!

Na Vyšehradě se nalézá největší relikvie sv. Valentýna mimo území dnešní Itálie, na kterém se tento světec narodil i zemřel.

Každým rokem se již nějakou dobu můžete na Vyšehrad vydat na tzv. „Pouť ke sv. Valentinu“ (určena především pro snoubence). Pouze u této příležitosti je možné shlédnout vzácnou světcovu relikvii. Letos se bude pouť i poutní mše konat v sobotu, relikvie však bude k vidění také na den jeho svátku 14. února (do r. 1969 jich měl v průběhu roku až 11!). Na relikvii se půjdeme také podívat!  

Vyslechnete si spoustu příběhů, záhad, zajímavostí, kuriozit, tajemství!

Termín: 14. 2. 2020, 16.00 hod. (kvůli otevíracím hodinám v chrámu sv. Petra a Pavla)

Místo setkání: Vyšehrad, před vstupem do chrámu sv. Petra a Pavla

Cena: 150.- Kč + vstupné do chrámu sv. Petra a Pavla 50.- Kč

Lektorka: Judita Katona Peschlová, profesionální průvodkyně se 40-letou praxí a milovnice záhad, tajemných míst a Prahy

Kontakt a přihlášky: judita.peschlova@gmail.com 

Minimální počet účastníků: 10 osob

Při rušení účasti méně než 48 hodin před začátkem akce je poplatek za procházku nevratný.

Přihláška na akci