PRAHA MĚSTO BOHYNĚ: KULTOVNÍ MÍSTA BOHYŇ A KNĚŽEK V PRAZE - S VŮNÍ

Od utajeného menhirového kruhu a kultovního místa pohanských kněžek bohů a bohyň ohně přes srdeční čakru s menhirem na další místa nejenom ohnivých bohyň, nýbrž i dalších bohyň a kněžek na trase procházky. S rituálem a vůněmi přislouchajícímu tématu.

Na této mystické procházce magickou Prahou projdeme kultovní místa kdysi zasvěcená bohyním, bohům a kněžkám a uděláme si na silovém ohnivém uzlu malý rituál propojený s aspekty ohně, slunce a Matky Země. Budeme si vyprávět i o dalších bohyních a kněžkách, třeba prorokyních na Pražském Hradě... 

Drobný "ohňový" rituál si můžete o udělat i vy sami: 

Zapalte několik žlutých a oranžových svíček. Dívejte se do jejich plamenů a spojte se se sílou ohně, soustřeďte jeho energii do svého srdce a solar plexu. Představujte si, jak mihotavé plameny k vám lákají hojnost a plodnost. Pak si třeba zatančete pohyby podobné právě ladně se svíjejícím plamenům svící. Můžete si u toho také zpívat písně, které jsou zasvěcené Bohyním ohně, Slunce, hojnosti. Váš rituál může být vskutku stejně jednoduchý jako zapálení svící, pokud to uděláte s plným vědomím a rituálně...

Víte, proč bylo na tak poměrně malé ploše, kterou navštívíme, koncentrováno tolik kultovních míst, nejčastěji spojených s prastarými bohyněmi a jejich kněžkami? A jaké objekty naleznete na jejich místě dnes? A kde můžete v Praze najít menhiry i mimo Vyšehrad a naladit se skrze ně na energii a genius loci příslušného místa, což také v průběhu procházky uděláme? Je vám známo, které lokality Prahy odpovídají živlu ohně a byly kdysi zasvěceny bohyním a bohům tohoto živlu?  Snad víte, možná nikoli, nevadí. Vše se dozvíte na magické zážitkové procházce. 

K tomu ještě mnoho dalšího, kupříkladu:

  • místo spočinutí pozůstatků původně pohanské kněžky, později světice, kněžny Ludmily, poslední noc před uložením v chrámu sv. Jiřího na Hradě; souvislost tohoto místa se slovanskými bohy a bohyněmi ohně i jejich kněžkami bohů a s Ludmilinou snachou Drahomírou
  • silová energetická místa Strahova
  • srdeční čakra Prahy a její znamení - menhir
  • silový bod u sochy exilové Panny Marie, pokračovatelky starověkých bohyní, zejména Isis, krátký rituál
  • energetická linie probíhající Strahovem a Strahovským údolím
  • zahrady kláštera boromejek a a nezvyklé pohledy na Hradní areál
  • a mnoho dalšího

Termín: 3.10. 2021, 16.00 hod.

Místo setkání: zastávka tramvaje Pohořelec

Vložné za procházku a rituál: 250 Kč/os., na místě 300 kč/os. (individuálně objednaná procházka 2600 kc od 1 do 10 osob)

Kontakt a přihlášky: judita.peschlova@gmail.com, nebo formulářem zde pod akcí 

Lektorka: Judita Peschlová, profesionální certifikovaná průvodkyně, znalkyně Tarotu, archetypů, symbolů, mýtů, legend, magické Prahy, silových míst a energetických linií, spisovatelka, cestovatelka, průvodkyně žen rituály

Min. počet účastníků je 10. Nutno přihlásit se předem. Přihláška je považovaná za závaznou až po úhradě poplatku za procházku. Procházka se koná za každého počasí.

Přihláška na akci