LAMMAS (DOŽÍNKY) A KULTOVNÍ MÍSTA ŽIVLU OHNĚ V PRAZE

Ze záhadného Pohořelce přes srdeční čakru na alchymistický Jánský vršek

Ke slovanským Dožínkám, keltskému Lammasu neboli Lughnasadu přislouchá živel ohně. Na této mystické procházce magickou Prahou projdeme kultovní místa kdysi zasvěcena bohům a kněžkám tohoto elementu a uděláme si na silovém ohnivém uzlu malý rituál propojený s aspekty tohoto svátku hojnosti, plodnosti, slunce a Matky Země.

Víte, kde všude můžete v Praze najít menhiry i mimo Vyšehrad a naladit se skrze ně na energii a genius loci příslušného místa (což také v průběhu procházky uděláme)? Je vám známo, které lokality Prahy odpovídají živlu ohně a byly kdysi zasvěceny bohům tohoto živlu? Máte povědomí o tom, kde stála kaple Panny Marie u Starší, Malované Strahovské brány? A kde kostel sv. Vojtěcha na Pohořelci anebo tamtéž kaple sv. Alžběty? A také kde byste kdysi mohli rozjímat v kapli sv. Rocha, Erharda, Felixe a Adaukta a jak souvisí oběť se svátkem Lammas, tedy slovanských Dožínek? Proč bylo na tak poměrně malém koncentrováno tolik sakrálních staveb? Jaké objekty naleznete na jejich místě dnes? Snad víte, možná nikoli, nevadí. Vše se dozvíte na naší magické zážitkové procházce. K tomu ještě mnoho dalšího, kupříkladu:

 • místo spočinutí pozůstatků sv. Ludmily poslední noc před uložením v chrámu sv. Jiřího na Hradě, souvislost tohoto místa se slovanskými kněžkami bohů ohně a s Ludmilinou snachou Drahomírou
 • silová energetická místa Strahova
 • srdeční čakra Prahy a jeho znamení - menhir, co je to geomancie, krátká meditace na tomto místě označeném Marko Pogačnikem
 • silový bod u Panny Marie z exilu a proč se promenáda u něj jmenuje podle Raoula Wallenberga
 • několik ztracených kostelů a silová místa v jejich původním místě, potažmo poblíž nich
 • energetická linie probíhající Strahovem a Strahovským údolím
 • zahrady kláštera boromejek a informace nejenom o Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, nýbrž i o tom, co má společného s Rodinou nazaretskou (a nezvyklé pohledy na Hradní areál)
 • sv. Matěj a sv. Jan v oboře, zaniklé kostely, na jejichž místě dodnes cítit geo-energii silového místa
 • romantická a tajemná zákoutí Úvozu
 • alchymie a alchymisté v této „ohnivé“ oblasti Malé strany
 • atd. atd. atd.
 • na závěr, pokud budete chtít, posezení nad tarotovými kartami (která skrývají mnohá prastará tajemství) se zkušenou kartářkou věnující se Tarotu víc jak 30 let v neobyčejné alchymistické kavárně spojené s Edvardem Kellym…

Lektorka: Judita Katona Peschlová, profesionální certifikovaná průvodkyně, znalkyně Tarotu, archetypů, symbolů, mýtů, legend, magické Prahy, silových míst a energetických linií, spisovatelka, cestovatelka, průvodkyně žen rituály

 

Termín: 31. 7. 2019, 18.00 hod.

 

Místo setkání: bude oznámeno závazně přihlášeným

 

Vložné za procházku a rituál: 210 Kč (platí se předem bankovním převodem po přihlášení)

 

Kontakt a přihlášky: judita.peschlova@gmail.com anebo formulářem pod akcí na webové stránce

Přihláška