STRAŠIDELNÝ SERIÁL: TAJEMNÉ MĚSTO PRAŽSKÉ S JEHO ZÁHADAMI, PŘÍZRAKY, ZJEVENÍMI, STRAŠIDLY, DUCHY, DÁVNÝMI LEGENDAMI A PŘÍBĚHY

ZÁHADY PRAŽSKÝCH MISTRŮ POPRAVČÍCH A KAT MYDLÁŘ

Na den sv. Iva, patrona právnické fakulty Univerzity Karlovy (která se postarala o umístění jeho sochy na Karlově mostě), soudců a obhájců, který možná z titulu své funkce nějaké ty obviněné svěřil právě do rukou katovi, se vydáme na vskutku zajímavou a netradiční procházku.  Středověká i...
+

Přihláška