DRAČÍ KŘÍŽ A ENERGETICKÁ PYRAMIDA MAGICKÉHO PĚTIKOSTELÍ

MYSTICKÁ PROCHÁZKA V DEN DEMETER, BOHYNĚ ZEMĚ, MATKY DRAKŮ

Jedním z důležitých bodů mystického uskupení tajemného Pětikostelí Karla IV. je kostel sv. Kateřiny, původně pohanské bohyně, jejímž symbolem je kolo s osmi loukotěmi, čili Kolo roku. Na trase linií záhadného Dračího kříže narazíte i na místo uctívání slovanské bohyně podsvětí Morany, které bylo současně hájemstvím hadího, neboli dračího slovanského boha Velese, mimo jiného i boha moře, z něhož se zrodily některé dračí princezny, víly a rovněž keltští dračí lordi.

Jedním z výjimečných počinů Otce vlasti je tajnosnubné Pětikostelí Nového města pražského, byť je nejenom turisty, nýbrž i zájemci o věci mezi nebem a zemí a také o vibrační silová místa dosti opomíjené.

Pětikostelí vytváří esoterní tvar kříže s mocným frekvenčním vyzařováním a současně jakousi silně vibrační léčivou - úplně zapomenutou – pyramidu. Pod ní možná dřímá nesmírně intenzivní dračí energie, obzvlášť v místě překřížení linií mezi jednotlivými objekty této tajemné sakrální sestavy. 

V jedné z energeticky nejsilnějších lokalit světa, v unikátním městě hluboké mystiky a skryté magie, ve zlaté Praze, naleznete dokonale promyšlenou koncepci nebeského, nebo jinak řečeno nového Jeruzaléma, navrženou Karlem IV. V tomto propracovaném pojetí bylo na území Nového města pražského vyhrazené místo tajemnému kříži, slavnému pražskému Pětikostelí, dle jiných dokonce Sedmikostelí, kterého nedílnou součástí je výše uvedený kostel sv. Kateřiny. Záhady a principy této koncepce, soustředěné v pražské astrologické zóně Střelce a částečně Štíra (dle jiné verze Vodnáře a Ryb), její záměr, historii, osudy, její léčivý i magický potenciál budete moci poznat na naší společné procházce. Dozvíte se také o roli sv. Kateřiny, pokračovatelky role pradávné bohyně, v životě otce vlasti Karla IV.  

Takže nás čeká v silovém působení nadcházejícího novoluní posvátná geometrie, nebeský Jeruzalém, "pražská pyramida", mystický pražský kříž sakrálních staveb s energetickými dračími uzly, vibrační zóny Nového města Pražského, záhadné Pětikostelí, egyptská princezna svatá Kateřina, jako „přemodelovaná“ pohanská bohyně, atd.

 

Lektorka:         Judita Peschlová

Termín:            26. 10. 2022, 18.00 hod.

Cena:                250 Kč (přímo na místě 300Kč, pouze po předchozí domluvě!) 

Místo setkání:   zastávka autobusu č. 148 Větrov (u kostela sv. Kateřiny, 

                              Viničná ul.)

Kontakt:           judita.peschlova@gmail.com

Přihlášky:         formulářem pod touto akcí

Přihláška je považována za závaznou až po úhradě poplatku za procházku, která se hradí předem.

Min. počet účastníků je 10 osob, maximální 20

Procházka se koná za každého počasí

                                                   

Přihláška na akci