KÓD VOYNICHOVA RUKOPISU, BIBLE VÁCLAVA IV. A SAKRÁLNÍ ARCHITEKTURA PRAHY

Velice unikátní procházka jakou jste ještě nezažili! Projdeme se po nejtajemnějších, podle některých zasvěcenců zároveň nejvíc energetických a mystických místech Prahy (po nichž mnozí z vás již se mnou v rámci mých procházek kráčeli), která mohou souviset s jistými aspekty nejzáhadnějšího manuskriptu na světě, který se snaží už drahnou dobu rozkódovat nejenom historici a vědci, nýbrž také nadšenci pro věci tajnosnubné a zdánlivě nerozluštitelné.

Voynichův rukopis, má nejméně 600 let a byl s velikou pravděpodobností napsán právě na území Českého království, dle mnoha náznaků za vlády Václava IV. O něco dřív však vzniká Bible Václava IV., která také zamotává hlavy některých badatelů svou záhadnou symbolikou, v některých aspektech připomínající právě jisté prvky Voynichova rukopisu. A máme tady ještě tajuplnou „obrazovou“ knížku s rostlinnými motivy a zahradou s Fontánou mládí (kterou kromě jiných věcí hledali také alchymisté pražští) vzniklou v té samé době v Miláně (ano, přesně tam, kde namaloval svou „fresku“ Poslední večeře Leonardo da Vinci, o které jsme už také měli procházku i přednášku), a na jednom z těchto zpodobení by měl být - Václav IV.  Snad právě v těchto faktech je ukrytý kód k jeho rozluštění, a my se v rámci této jedinečné procházky podíváme na místa, která by mohla být hledaným klíčem anebo minimálně návodem, kde by klíč mohl být ukryt.  

O čem bude procházka po stopách Voynichova rukopisu v magickém místopisu Prahy? Krom mnoha jiného:

 • o rajské zahradě, uprostřed které na mnoha obrazech sedává dáma v blankytně modrém šatu, jejíž syn Sluncem nazýván byl, a která je možná zobrazena v rukopisu v očekávání tohoto syna (anebo symbolická mapa této mystické a mýtické zahrady)
 • o dalších většinou z legend známých zahradách, které mohou v souvislosti s manuskriptem, nebo spíše s odhalováním jeho tajemství, sehrávat určitou roli
 • o tajích ztracené pražské zahrady (popisované na mnoha místech pražskými historiky i milovníky doby Karla a Václava IV.), prý s manuskriptem spojené, po níž však zůstaly bez ohledu na údajné propojení s rukopisem překvapivé stopy (kterou jsme již v průběhu mých procházek již dříve navštívili))
 • o záhadě neznámých rostlin v rukopise a kde bychom je mohli kdysi snad v Praze najít, a nejenom na jednom místě
 • o tom, co vlastně mohli vědět první Habsburkové na českém trůně o tajemstvích rukopisu; proč hned ten první nechal vytvořit zahradu s podobnými rostlinami, jaké měli růst v Andělské zahradě Angela z Florencie (nebo možná spíš Ludovica z Florencie) a proč měl jeho syn (stavitel skoro stejně záhadné stavby letohrádku Hvězda jako je záhadný rukopis) na svém dosti mystickém hradě originál Bible Václava IV.
 • o tom, že ačkoli vnuk prvního Habsburka koupil rukopis za 600 zlatých, jeho domněnka, že jej vytvořil Roger Bacon ve 13 stol., neobstojí, neboť radiokarbonová metoda datování určila vznik manuskriptu přibližně do začátku 15. stol., tedy až do doby vlády Václava IV. (od jehož místa úmrtí, kde schraňoval i svou slavnou Bibli, bydlím již 20 let pouhých 500 metrů)
 • o energetickém, astrologickém a mystickém středu Prahy, zmiňovaném již mnoha osobami z okruhu badatelů, geomantů, hermetiků, astrologů, esoteriků (kam jsme s některými z vás též již několikrát zašli), od něhož by byl sotva několik metrů vzdálený jiný astrologický střed Prahy - pokud bychom se na její topografii dívali z hlediska Leonardovi Poslední večeře
 • o dvou různých enigmatických křížích posvátných staveb a lokalit, s nimiž bychom se - možná ano, možná ne- mohli v manuskriptu potkat
 • o hádankách starobylých rotund, zároveň však i dalších gotických sakrálních staveb v koncepci Nebeského Jeruzaléma Karla IV., které - snad ano, snad nikoli - manuskript na jistých stránkách zobrazuje (ty jsme si už kdysi několikrát také „mapovali“)
 • o některých z mnoha hypotéz o obsahu zkušenými vědci i laiky "dekódovaného" textu rukopisu (William Friedman, Nicholas Gibbs, Gerard Cheshire atd.)
 • o tom, kde si můžete v klidu Voynichův rukopis sami prolistovat a možná se ho pokusit rozšifrovat
 • atd.

Termín 1: 29. 6. 2020, 18.00 hod.

Délka trvání: 2 hod.

Cena: 150 Kč (přímo na místě 200 Kč, v ceně není lístek na metro za 24 kč, přesouváme se 2 zast.)

Místo setkání: u zastávky tramvají Štěpánská ve směru od I. P. Pavlova, Ječná 19 (u vchodu do dvora Evangelické církve metodistické)

Kontakt a přihlášky: judita.peschlova@gmail.com

Nutno přihlásit se předem.

Procházka se koná za každého počasí.

Z malé části inspirováno Českým tajemnem, Arnošt Vašíček.

Přihláška