PRAHA ALCHYMICKÁ, HERMETICKÁ A TAROTOVÁ: PROCHÁZKA A POSEZENÍ S VÝKLADY

KRÁTKÁ ALCHYMISTICKÁ A TAROTOVÁ PROCHÁZKA PRAHOU A POSEZENÍ S ALCHYMISTICKÝM A PRAŽSKÝM TAROTEM

Dle některých hypotéz pochází jak alchymie, tak i Tarot ze starého Egypta.

Jedna z mnoha teorií o vzniku alchymie tvrdí, že pochází od boha Thovta (Herma), pokud opomeneme další tvrzení o vzniku alchymie třeba zásluhou Marie Židovky, případně Henocha (mimochodem, systém (h)enochiánské magie a písma byl zprostředkován anděly Johnovi Dee a Edwardovi Kellymu, z nichž se oba zdržovali také v Praze a byli krom jiného alchymisty).

Význam slova alchymie podle jedné z hypotéz vychází z egyptského slova kemi (khemi, chémi), což znamená černý resp. Egypt (kdysi dávno staří Egypťané zvali svou vlast Země Kemet, „černá zem“). Výraz alchymie znamenal přibližně „egyptská dovednost“, která byla prováděna kněžími v chrámech jako posvátné, tajné umění.

22 karet Velké arkány Tarotu mělo být knihou života, resp. pozůstatkem Knihy Thovtovy. Thovt nebo jinak Thoth byl egyptský bůh slov a magie, jeho jméno je odvozeno z egyptského slova Taru, v překladu “ptát se“, „hledat odpověď”.  

Jelikož vůčihledně mají alchymie a Tarot mnoho společného, a jedno i druhé velice úzce (také doslova historicky) souvisí s magickou, mystickou a hermetickou Prahou, podíváte se se mnou, certifikovanou průvodkyní již 40 let, na krátké procházce na menší část alchymistické a tarotové Prahy. Ukážeme si obrazy Tarotu a symboly alchymie v jejích ulicích. Nakonec si sedneme na unikátním alchymistickém místě nad stejně unikátní a speciální Alchymistické tarotové karty i na výjimečný Pražský Tarot. Jako tarotová odbornice, pracující s Tarotem již 35 let, specialistka na archetypy a symboly, si společně s vámi vyložíme na Prahu a její tajemství, na alchymii města, zeptáme se starého orákula na mysteria Prahy a možná i na médium Edwarda Kellyho.

Termín: 22.10.2019, 17.30 – 19.30 hod.

Cena: 150 Kč (v ceně není vaše případná útrata na jedinečném, výsostně alchymistickém místě)    

Místo setkání: bude oznámeno závazně přihlášeným

Kontakt a přihlášky: judita.peschlova@gmail.com  (anebo formulářem pod akcí)

Lektorka: Judita Peschlová, certifikovaná průvodkyně s 40-letou praxí, odbornice na Tarot s 35-letou praxí, znalkyně magické Prahy, mystických míst, energetických linií a uzlů, slovanské mytologie a míst s ní spojených, spisovatelka (přeložila jsem mnoho knih o Tarotu do češtiny a několik jich také sama napsala), akreditovaná psychoterapeutka s 15-letou praxí a certifikovaná lektorka rodinných konstelací s 10-letou praxí, cestovate

 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Přihláška na akci