Slovanskou stopou 2019: Od srbské Lužice po legendární Arkonu na Rujáně

Cílem našeho putování bude samotná cesta, která nám kromě vzájemného obohacení může posloužit k inspiraci pro naši vlastní vnitřní pouť a napojení se na svůj rod, na nit předků a na jejich odkaz, co podpoříme obřady na prastarých kultovních místech. Uctíme památku předků, kteří sami ctili čest a svobodu víc, než své životy.

Lužičané, Lutici, Veleti, Obodrité, Ránové, Rataři, Črezpěňané, Chyžiné, Dolenci, Stodorané, Varnové, Vagrové…

Vydáme se na původní území zejména polabských a pobaltských Slovanů, na kterém dodnes nalezneme dvoujazyčné nápisy, slovanská toponyma, věrně a citlivě zrekonstruovaná hradiska a sídliště, jedinečné památky a stopy po kdysi významných staroslovanských kmenech.

Seznámíme se s místy, tradicemi, mytologií, božským panteonem, legendami, dějinami, kulturou a dodnes živým odkazem a poselstvím severozápadních staroslovanských kmenů, které mezi posledními čelili christianizaci a křižáckým výpravám. Poslechneme si příběhy o jejich slavných, hrdinných a odvážných vůdcích a o bohatém knížectví kmene Ránů.

Navštívíme původní slovanská osídlení, mocenská centra, svatyně, chrámy a kultovní místa, nížinná sídla typicky umístěná na vodních kanálech, jezerech, v bažinách a u moře, hradiště, pohřební mohyly, neolitické kamenné kruhy a přírodní rezervace kdysi patřící do slovanského hájemství. Prozkoumáme Svantovítův kámen včleněný do zdi kostela a stopy Vikingů na stejném území, kde žili Slované.

Užijeme si nevšední putování výjimečnou krajinou a krásnou přírodou, budeme se vciťovat do ducha navštívených míst a pracovat se živly i energiemi příslušných lokací, dopřejeme si očistnou koupel v Baltském moři a budeme navzájem sdílet své znalosti, poznatky a prožitky v příjemné společnosti stejně naladěných účastníků v malé komorní skupině 8 osob.

 Podnikneme dvě výpravy, u obou budou nosnou částí dva dny na ostrově Rujána s téměř identickým programem. Odlišovat se budou jinou trasou, počtem a skladbou navštívených míst, některá z nich budou součástí obou výprav.

 Bližší informace k programu, rezervaci místa a platbě:

 

Judita Peschlová - tel. +420 604 927 790, email: judita.peschlova@gmail.com

Spolupořadatel: Rastislav Bútora, email: info@roadfolks.com

 

Slovanskou stopou * 1

 

(1.8. - 5. 8. 2019) - 5 dnů / 4 noci

***

V průběhu první výpravy navštívíme velký slovansko-vikingský festival (letos 25. ročník) v znovu vystavěné archeovesnici ve Wolini kde se na celý den přeneseme v čase do atmosféry raného středověku včetně rekonstrukce bitvy mezi Slovany a Vikingy. Poté budeme pokračovat do mýtické Arkony a dalších míst na Rujáně. Po trase prozkoumáme starobylá místa Perunova kultu na Hromové hoře a obnovené kruhové hradiště na Lužici.

 

Cena: 13.000 Kč při úhradě nevratné zálohy ve výši 4.200 Kč do 15. 6. 2019,

později 14.200 Kč.

Celou sumu je nutné uhradit nejpozději do 10. 7. 2019.

 

Slovanskou stopou * 2

 

(11. 8. - 16. 8.2019) 6 dnů / 5 nocí

***
Tato výprava napříč Horní a Dolní Lužicí, Rujánou a sousedícími oblastmi bude obsáhlejší než první putování co do počtu míst tak do rozsahu procestovaného území. Poskytne komplexnější přehled a pokryje časově efektivním způsobem poměrně rozsáhlou původní oblast mnoha staroslovanských kmenů a nejlépe zachovalých míst slovanského původu. Dva celé dny jsou věnovány Rujáně a výjmě Wolini se seznámíme se všema místama z první výpravy a ještě mnoha dalšíma navíc.

  

Cena: 14.400 Kč při úhradě nevratné zálohy ve výši 5.500 Kč do 15. 6. 2019,

poté 16.000 Kč.

Celou sumu je nutné uhradit nejpozději do 10. 7. 2019

V ceně je zahrnuto:
- doprava po celé trase a ubytování v 2lůžkových pokojích (hotely a apartmány)

– organizační příprava
- služby řidiče a průvodce

V ceně není zahrnuto:
- pojištění na cesty

- vstupy do navštívených objektů
- strava (možnost doobjednat na místě snídani,

resp. v některých apartmánech možnost přípravy vlastního jídla, příp. večerního grilování)

 Slovanskou stopou 2019
 
Od srbské Lužice po legendární Arkonu na Rujáně
 
Cílem našeho putování bude samotná cesta, která nám kromě vzájemného obohacení může posloužit k
inspiraci pro naši vlastní vnitřní pouť a napojení se na svůj rod, na nit předků a na jejich odkaz, co
podpoříme obřady na prastarých kultovních místech. Uctíme památku předků, kteří sami ctili čest a
 
svobodu víc, než své životy.
 
Lužičané, Lutici, Veleti, Obodrité, Ránové, Rataři,
Črezpěňané, Chyžiné, Dolenci, Stodorané, Varnové, Vagrové...
 
Vydáme se na původní území zejména polabských a pobaltských Slovanů, na kterém dodnes nalezneme
dvoujazyčné nápisy, slovanská toponyma, věrně a citlivě zrekonstruovaná hradiska a sídliště, jedinečné
 
památky a stopy po kdysi významných staroslovanských kmenech.
 
Seznámíme se s místy, tradicemi, mytologií, božským panteonem, legendami, dějinami, kulturou a dodnes
živým odkazem a poselstvím severozápadních staroslovanských kmenů, které mezi posledními čelili
christianizaci a křižáckým výpravám. Poslechneme si příběhy o jejich slavných, hrdinných a odvážných
 
vůdcích a o bohatém knížectví kmene Ránů.
 
Navštívíme původní slovanská osídlení, mocenská centra, svatyně, chrámy a kultovní místa, nížinná sídla
typicky umístěná na vodních kanálech, jezerech, v bažinách a u moře, hradiště, pohřební mohyly, neolitické
kamenné kruhy a přírodní rezervace kdysi patřící do slovanského hájemství. Prozkoumáme Svantovítův
 
kámen včleněný do zdi kostela a stopy Vikingů na stejném území, kde žili Slované.
Užijeme si nevšední putování výjimečnou krajinou a krásnou přírodou, budeme se vciťovat do ducha
navštívených míst a pracovat se živly i energiemi příslušných lokací, dopřejeme si očistnou koupel v
Baltském moři a budeme navzájem sdílet své znalosti, poznatky a prožitky v příjemné společnosti stejně
 
naladěných účastníků v malé komorní skupině 8 osob.
 
Podnikneme dvě výpravy, u obou budou nosnou částí dva dny na ostrově Rujána s téměř identickým
programem. Odlišovat se budou jinou trasou, počtem a skladbou navštívených míst, některá z nich
 
budou součástí obou výprav.
 
Bližší informace k programu, rezervaci místa a platbě:
Rastislav Bútora - tel. +420 608 318 449, email: info@roadfolks.com
Judita Peschlová - tel. +420 604 927 790, email: judita.peschlova@gmail.com
 
Slovanskou stopou * 1
(1.8. - 5. 8. 2019) - 5 dnů / 4 noci
 
***
 
V průběhu první výpravy navštívíme velký slovansko-vikingský festival (letos 25. ročník) v znovu
vystavěné archeovesnici ve Wolini kde se na celý den přeneseme v čase do atmosféry raného středověku
včetně rekonstrukce bitvy mezi Slovany a Vikingy. Poté budeme pokračovat do mýtické Arkony a dalších
míst na Rujáně. Po trase prozkoumáme starobylá místa Perunova kultu na Hromové hoře a obnovené
 
kruhové hradiště na Lužici.
 
Cena: 13.000 Kč při úhradě nevratné zálohy ve výši 4.200 Kč do 15. 6. 2019,
 
později 14.200 Kč.
 
Celou sumu je nutné uhradit nejpozději do 10. 7. 2019.
 
Slovanskou stopou * 2
(11. 8. - 16. 8.2019) 6 dnů / 5 nocí
 
***
 
Tato výprava napříč Horní a Dolní Lužicí, Rujánou a sousedícími oblastmi bude obsáhlejší než první
putování co do počtu míst tak do rozsahu procestovaného území. Poskytne komplexnější přehled a pokryje
časově efektivním způsobem poměrně rozsáhlou původní oblast mnoha staroslovanských kmenů a nejlépe
zachovalých míst slovanského původu. Dva celé dny jsou věnovány Rujáně a výjmě Wolini se seznámíme
 
se všema místama z první výpravy a ještě mnoha dalšíma navíc.
 
Cena: 14.400 Kč při úhradě nevratné zálohy ve výši 5.500 Kč do 15. 6. 2019,
 
poté 16.000 Kč.
 
Celou sumu je nutné uhradit nejpozději do 10. 7. 2019.
 
V ceně je zahrnuto:
 
- doprava po celé trase a ubytování v 2lůžkových pokojích (hotely a apartmány)
 
– organizační příprava
- služby řidiče a průvodce
V ceně není zahrnuto:
- pojištění na cesty
- vstupy do navštívených objektů
- strava (možnost doobjednat na místě snídani,
 
resp. v některých apartmánech možnost přípravy vlastního jídla, příp. večerního grilování)

Přihláška na akci