POVODEŇ SVATÉ MÁŘÍ MAGDALENY

Že jste o takové povodni nikdy neslyšeli? Možná proto, že se o ní málokdo zmiňuje, ačkoli právě ona měla na svědomí stržení velké části Juditina mostu v Praze a je považována za tzv. tisíciletou vodu (dle některých historiků dokonce deset tisíciletou!). 660 roků uběhlo mezi touto ohromnou záplavou, která postihla rozlehlá území Evropy, a mezi bouřením vod roce 2002. Ano, dobře počítáte, ničivé vlny řek Dunaje, Labe, Vltavy, Rýna, Mosely, Vezery a dalších, zalily jejich bližší i vzdálenější povodí v roce 1342. Dva roky před položením základního kamene katedrály sv. Víta. A před dalšími velkolepými počiny Otce vlasti, Karla IV. Snad právě tato opomíjená středověká apokalypsa způsobila tak velké obavy z definitivní apokalypsy, z konce světa, které pak vedly k významným „zakládajícím skutkům“, a to nejen krále českého a císaře sv. Říše římské…

Po déle trvajícím absolutním suchu bez jediné kapky deště a po velice horkém počátku léta 1342 se počasí najednou až neuvěřitelně rychle změnilo (mimochodem, nepřipomíná vám to něco?). V průběhu čtyř dnů v čase svátku Máří Magdaleny, který i před několika staletími připadal na den 22. července, spadlo z neúprosného nebe na zemi víc vody, než obvykle zvykne napršet za minimálně půl roku. Domnívali jste se dosud, že Juditin most byl prostě méně dokonalou stavbou jako most Karlův? Ani tak moc ne. Trošinku. Avšak… Možná pouze pohroma byla „dokonalejší“. Vždyť byl v té době „odnesen“ starobylý kamenný most ve víc než 1300 let starém, středověkém městě Würzburg (Bavorsko, dolní Franky; osídleno Kelty již 1000 př. n. l., později Římany, kteří zde založili město Segodunum; v roce 689 zde umřel mučednickou smrtí sv. Kilián, kterému je u nás zasvěcen například sídelní ostrov s klášterem benediktinů na soutoku Sázavy a Vltavy, jemuž se říká také Ostrov sv. Kiliána)! Jinak, dnes, po znovupostavení a několika nutných přestavbách trochu připomíná Karlův most, i když ten Karlův je určitě hezčí, barokové sochy měl dřív, a kromě toho jich má pouze dvanáct (Karlův most 30, nepočítáme-li Bruncvíka a Bradáče, což je však jen kamenný reliéf).

V povodí Dunaje, jedné z mnoha rozvodněných řek, si záplavy vyžádaly kolem 6 tisíc životů. Ve Frankfurtu se v katedrále brodili lidé ve vodě až po pás. V Kolíně nad Rýnem vody vymlely ve hradbách otvor, kterým by do města klidně mohla vplout velká loď. No a v Praze Vltava strhla značnou část Juditina mostu…           

Podíváte-li se na fotografie mostu Karlova po povodni v roce 1890, ani tehdy, ale ani v roce 2002 neměl daleko ke svému zničení, neboť se pod náporem vody několikrát pořádně zatřásl! V roce 2013 byly záplavy menší. V souvislosti s rokem 2002 se mluví „pouze“ o vodě pětisetleté. Tudíž jenom poloviční v porovnání s přírodní katastrofou z roku 1342, vezmeme-li v úvahu pouze těch 1000, nikoli 10000 let.

Tak, už víte alespoň ve zkratce, co znamená označení „Povodeň sv. Máří Magdaleny“?

p. s. Tak mě napadá, možná není číše v rukou Máří Magdaleny jenom alabastrovou nádobou se vzácným olejem či mastí, potažmo kalichem s krví Ježíšovou… Co když je to pramen všech vod? Snad očistných, snad životodárných, snad nejdřív ničících staré, aby mohlo povstat nové? Pramen lásky, která občas také „zalije“ vše kolem sebe… Téma na delší zamyšlení... 

p. s. 2: Apokalypsu (ja bývá dost často nazývána "potopa" z roku 1342), část Nového zákona, napsal Jan... Ten, s nímž si mnozí pletou - Máří Magdalenu...  Nebo jí s ním... Ten učedník, kterého prý Ježíš nejvíce miloval... Ten, který je tak často zobrazován - s číší! V níž sice měl být podle legendy rozpuštěn jed ve víně, nezdá se vám to však navzdory všemu přinejmenším trošinku podivná okolnost, podobnost, souvztažnost? :-) 

p. s. 3: Součet čísel v "centrálním datu" záplav apokalyptických rozměrů, 22. 7. 1342, činí 21. V Tarotu zastupuje 21 kartu Svět. Potopa světa? Svět pod vodou? Nový Svět? O této zdánlivé drobnosti bychom mohli rovněž dlouze uvažovat... A téma rozvádět a rozvádět...

Mnohem víc zajímavostí se můžete dozvědět v průběhu mých zážitkových magických a mystických procházek Prahou i jinými kouzelnými, krásnými, zajímavými místy a městy: www.juvita.cz

 

Judita Katona Peschlová   

www.juvita.cz

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Přihláška na akci