ZÁHADY PRAŽSKÝCH MISTRŮ POPRAVČÍCH A KAT MYDLÁŘ

Tentokrát se vydáme na vskutku zajímavou a netradiční procházku. 

Středověká i novověká Praha a její obyvatelé byli nezřídka svědky poprav, mučení, tortur a veřejných trestů konaných na těch, kteří se něčím provinili, a někdy také neprovinili vůbec ničím. Vykonavateli aktů spravedlnosti, tzv. práva útrpného, byli popravčí a jejich pohůnci, o kterých kolují oprávněně i neoprávněně různé pověsti, mýty, zkazky a vymyšlené i skutečné příběhy.  Řemeslo katů nebylo ani jednoduché, ani jednotvárné, kromě obecně známých úkonů plnili často i roli felčarů, ranhojičů, chirurgů, „ortopedů“. Jak oni sami, tak jejich profese byla odjakživa zahalena tajemstvím a navzdory jejich prozíranému postavení ve společnosti vyvolávala tuze velkou zvědavost. 

V Praze se obvykle pozornost publika zaměřuje na nejproslulejšího mistra katovského řemesla, Jana Mydláře, avšak výjimečných popravčích zde žilo bezesporu víc. Vybereme se tudíž nejmagičtějšími částmi Staré Prahy po stopách jejich osudů a někdy i osudů těch, kteří byli popraveni jejich rukama.   

Dozvíte se mimo jiného také:

 • kde bydlel kat Mydlář a s kým
 • jak se stal slavným vykonavatelem svého nezvyklého řemesla
 • proč se stal popravčím a kolik měl následovníků
 • kde poznal svou ženu Bětušku
 • kdy se poprvé v dějinách setkáváme s katy
 • proč v Řecku nebylo katů zapotřebí
 • proč se kat Mydlář účastnil první pitvy v Čechách provedené dr. Janem Jesseniem z Jasena
 • jak jste se mohli stát katem
 • který zlatník byl současně katem a kolikrát ve své práci selhal
 • jak vypadalo středověké pražské vězení a kde všude byste na ně kdysi narazili
 • kde se nalézaly mučírny a jakým způsobem byli zadržení lidé mučeni
 • kdo dohlížel na výslechy, mučení a tortury
 • jaké delikátní úkoly museli popravčí provádět
 • kde v Praze k výkonům hrdelního práva docházelo
 • jak ve skutečnosti chodili popravčí oděni a co měli na hlavách
 • zda vskutku nesměli vstoupit do chrámu Božího
 • proč se diváci poprav prali o třísky z popraviště
 • jak kati vydělávali na kouscích provazů z hrdla oběšenců
 • a tak dále...

Termín:                         25. 9. 2021

Čas:                               16.00 hod. (trvání cca 2 hod.)

Cena:                             250 Kč, platba přímo na míste 300 Kč

Místo setkání:                Křižovnické nám., u sochy Karla IV. (před Karlovým mostem vpravo)

Kontakt a přihlášky:      judita.peschlova@gmail.com anebo ve formuláři pod touto akcí

Nutno přihlásit se a uhradit procházku předem. Procházka se koná za každého počasí.

Přihláška na akci