ZÁHADY PRAŽSKÝCH MISTRŮ POPRAVČÍCH A KAT MYDLÁŘ

Na den sv. Iva, patrona právnické fakulty Univerzity Karlovy (která se postarala o umístění jeho sochy na Karlově mostě), soudců a obhájců, který možná z titulu své funkce nějaké ty obviněné svěřil právě do rukou katovi, se vydáme na vskutku zajímavou a netradiční procházku. 

Středověká i novověká Praha a její obyvatelé byli nezřídka svědky poprav, mučení, tortur a veřejných trestů konaných na těch, kteří se něčím provinili, a někdy také neprovinili vůbec ničím. Vykonavateli aktů spravedlnosti, tzv. práva útrpného, byli popravčí a jejich pohůnci, o kterých kolují oprávněně i neoprávněně různé pověsti, mýty, zkazky a vymyšlené i skutečné příběhy.  Řemeslo katů nebylo ani jednoduché, ani jednotvárné, kromě obecně známých úkonů plnili často i roli felčarů, ranhojičů, chirurgů, „ortopedů“. Jak oni sami, tak jejich profese byla odjakživa zahalena tajemstvím a navzdory jejich prozíranému postavení ve společnosti vyvolávala tuze velkou zvědavost. 

V Praze se obvykle pozornost publika zaměřuje na nejproslulejšího mistra katovského řemesla, Jana Mydláře, avšak výjimečných popravčích zde žilo bezesporu víc. Vybereme se tudíž nejmagičtějšími částmi Staré Prahy po stopách jejich osudů a někdy i osudů těch, kteří byli popraveni jejich rukama.   

Dozvíte se mimo jiného také:

 • kde bydlel kat Mydlář a s kým
 • jak se stal slavným vykonavatelem svého nezvyklého řemesla
 • proč se stal popravčím a kolik měl následovníků
 • kde poznal svou ženu Bětušku
 • kdy se poprvé v dějinách setkáváme s katy
 • proč v Řecku nebylo katů zapotřebí
 • jaký je rozdíl mezi katovnou, rasovnou a mučírnou
 • proč se kat Mydlář účastnil první pitvy v Čechách provedené dr. Janem Jesseniem z Jasena
 • jak jste se mohli stát katem
 • jaký rozdíl byl v Německu mezi katem a popravním mistrem
 • který zlatník byl současně katem a kolikrát ve své práci selhal
 • jak vypadalo středověké pražské vězení a kde všude byste na ně kdysi narazili
 • kde se nalézaly mučírny a jakým způsobem byli zadržení lidé mučeni
 • co jsou smolné a černé knihy a co se do nich zapisovalo
 • kdo dohlížel na výslechy, mučení a tortury
 • jakými způsoby se vykonávali tresty smrti a podle čeho se vybírali
 • jaké delikátní úkoly museli popravčí provádět
 • kde v Praze k výkonům hrdelního práva docházelo
 • jak ve skutečnosti chodili popravčí oděni a co měli na hlavách
 • zda vskutku nesměli vstoupit do chrámu Božího
 • proč se diváci poprav prali o třísky z popraviště
 • jak kati vydělávali na kouscích provazů z hrdla oběšenců
 • a tak dále a tak dále

Termín:                       19. 5. 2020

Čas:                               18.00 hod. (trvání cca 1,5 hod.)

Cena:                             150 Kč

Místo setkání:            hlavní vchod do hotelu InterContinental Prague, 

                                        Pařížská 43/30,  110 00  Praha

Kontakt a přihlášky: judita.peschlova@gmail.com

Nutno přihlásit se předem.

Procházka se koná za každého počasí.

Přihláška