PRAŽSKÉ LEGENDY A POVĚSTI V ČASE NÁKAZY PRO MILOVNÍKY MATKY MĚST

Zdravím vás všechny, kteří jste se za ta léta, co provádím magické, mystické, alchymistické, astrologické zážitkové procházky, účastnili nebo plánovali účastnit mých akcí spojených s tajemstvími Prahy.

Jelikož se však na nějakou dobu nebudeme moci potkat osobně a společně odhalovat a poznávat pražské záhady, rozhodla jsem se občas vás potěšit nějakou pověstí, legendou anebo jinými zajímavostmi spojenými s jedním z nejmagičtějších a nejmystičtějších měst světa.   

Pověst o Staré synagoze a příchodu Židů na území Prahy

Po druhém zničení chrámu v Jeruzalémě se židovský národ rozptýlil téměř po celém tehdy známém světě. Měli se tak dostat až na území slovanských kmenů, později Čechů. Podle některých legend se na místě, kde byla pak vybudovaná Praha, usadili dokonce ještě předtím, než stihla kněžna Libuše věštit slávu Prahy, a možná i než jsem připutoval slovanský kmen vedení praotcem Čechem.

První věc, kterou prý Židé po usazení se na jakémkoli místě, bylo postavení synagogy. Pověst praví, že sice synagogy stavět uměli, ale kámen lámat nikoli. Proto jim Bůh měl seslat jednadvacet andělů, kteří přenesli kameny z chrámu ve Svaté Zemi, a proto považují pověsti pražskou nejstarší synagogu také za nejstarší na světě po té jeruzalemské. Jedna varianta legendy praví, že andělé nepřenesli pouze kameny a postavili z nich bez lidského zásahu synagogu, nýbrž přenesli celou synagogu z Palestiny. Měli však jednu podmínku, na synagoze se nikdy nesmělo nic měnit, přestavovat ji nebo dostavovat, neboť mohla přetrvat pouze ve své původní podobě. Údajně se sice o nějaké zásahy občas někdo pokusil, ale pak se se zlo potázal. Nejenom samotní stavitelé, nýbrž i starší obce židovské měli v takovém případě různé úrazy, ba někteří z nich měli i umřít. Tak se vysvětluje, proč Staronová pražská synagoga nedočkala žádných změn od svých počátků… (ono to není úplně pravda, ale legendy jsou – legendy…)    

Judita Peschlová, profesionální průvodkyně s akreditací a přibližně 40-leto praxí, odbornice na symboliku, archetypy a Tarot, kterého magické i terapeutické stránce se věnuje již víc jak 30 let, milovnice záhad a tajemných či energetických silových míst, putování magickou krajinou a zejména milované Praze.

 

Přihláška na akci