PRAHA ALCHYMISTICKÁ - zajímavosti a souvislosti

VĚDĚLI JSTE, ŽE:

·       se Melantrichově ulici kdysi říkalo podle jedné z důležitých ingredienci v alchymii Sírová, později Sirková? A že na této ulici se nacházeli prodejny se sírou?

·       v budově, v níž po záplavách v roce 2002 našli ve sklepě alchymistickou laboratoř, byl objeven recept na elixír mládí, na jehož přípravu bylo nutných 77 různých bylin, kořenů a semen?

·       evropští alchymisté hledali spíš kámen mudrců a čínští i indičtí byli právě zaměřeni víc na elixír mládí?

·       v době vlády Rudolfa II. Habsburského, jemuž se přezdívalo „kníže alchymistů“, byla alchymie, prastará posvátná nauka, považována za exaktní vědu a dostala u nás jméno Královská věda?

·       když se ve světě (žel nikoli u nás) řekne "alchymie", téměř všichni zasvěcení a často i "nazasvěcení" řeknou s úctou a pochvalně "Praha!"?

·       se špičkoví lékaři té doby intenzivně zabývali alchymií a zanechávali po sobě významné spisy?

·       se nejenom vlastnictví, nýbrž někdy i autorství světoznámého Voynichova rukopisu a jeho dodnes nerozluštěnému tajnému kódu připisuje jednomu z osobních lékařů Rudolfa II. a zároveň alchymistovi Jakubovi Hořčickému z Tepence? Který byl císařem povýšen do šlechtického stavu poté, co habsburskou hlavu pomazanou zázračně uzdravil svou léčivou vodičkou?   

·       polskému alchymistovi Sendivogiusovi se právě v pražských laboratořích na dvoře Rudolfa II. prý povedla v Praze přeměna olova ve zlato?

·       Tyge Ottesen Brahe, čili Tycho de Brahe, potomek šlechtického dánského rodu, se kromě astronomie věnoval na dvoře téhož českého panovníka také alchymii?

·       alchymie mnohem víc než o hledání zlata byla filosofickou cestou, v průběhu které dosahoval alchymista duchovních proměn?

·       tzv. „černé umění“, alchymie, se provozovala již na dvoře českého krále a císaře Svaté říše římské, Karla IV. a vášnivou zálibu v něm měl také první arcibiskup pražský, Arnošt z Pardubic?

·       alchymií se zabývali též nástupci Arnošta z Pardubic Zikmund Albík z Uničova a Konrád z Vechty? Anebo mnich Jan Těšínský, který dokonce sepsal minimálně dva alchymistické spisy?

·       alchymií se měla údajně zabývat taktéž Barbora Celjská, manželka Zikmunda Lucemburského?

·       zájem o alchymii a jiné okultní vědy měl rovněž český král Ladislav Pohrobek, který se marně domáhal vrácení proslulé okultní knihovny Václava IV., která byla uloupena z jeho Nového Hrádku v Kunraticích (asi vás neudiví, že bydlím již řadu let od zříceniny tohoto hradu ve vzdálenosti asi 500 m :- ) ) a umístěna, kde jinde, ve Vídni? A že Ladislav získal od bosenského krále Štěpána text alchymistické mše?

·       se známým alchymistou stal nejmladší potomek Jiřího z Poděbrad Hynek z Poděbrad?

Mnohem víc se můžete dozvědět na Alchymistické procházce 5. Srpna 2021.  Informace zde: www.juvita.cz/products/praha-alchymisticka-tajuplna-pout-magickym-mestem/

Přihláška na akci