LEGENDY PRAŽSKÉ: KNĚŽNA LIBUŠE A MOROVÁ EPIDEMIE

Pokračování ve virtuálních „procházkách“ mystickou Prahou…

Pomysleli jste si dle názvu této báje, že Libuše přece nemůže mít nic společného nějakou epidemií, i když morovou (a nezapomínejme u toho, že existují, ano nejenom existovali, až tři druhy moru, nikoli pouze dýmějový, a jeden z nich se projevoval potížemi s dýcháním a hlavně, asi po týdnu selháním plic...)? Ale může! Čtěte jenom dál!

Libuše je určitě nám všem velice dobře známá, minimálně o ní každý co-to slyšel, i kdyby se nakrásně o české legendy a mýty bůhvíjak nezajímal. Nejvíc ji snad máme spojenou jedním z mých nejoblíbenějších míst v Praze, s Vyšehradem. Je obecně známo, že Libuše byla jednou ze tří bájných sester (jakýsi magický počet sourozenců obojího pohlaví známý ze všech končit světa, a také z našich vlastních pohádek a pověstí), dcer knížete, potažmo soudce (?) Kroka. Nepíše o ní sice ještě pod žádným jménem, tudíž ani pod jménem Libuše, ale - píše. Rovněž popisuje příběh Přemysla i vznik Prahy.

„…Konečně když byli postiženi zhoubným morem, obrátili se, jak pověst vypravuje, k nějaké hadačce se žádostí o dobrou radu a o věštecký výrok. A když jej obdrželi, založili hrad a dali mu jméno Praha. Potom nalezše nějakého velmi prozíravého muže, jenž jenom orbou se zabýval, jménem Přemysla, ustanovili si podle výroku hadaččina knížetem nebo vladařem, davše mu za manželku svrchu řečenou pannu hadačku." – úryvek z Kristiánovy legendy.

Jde tedy o věštkyni, která v příběhu o morové ráně za úsvitu dějin Prahy sehrála velmi důležitou roli. Staří Čechové se za ní vydali právě proto, neboť je trápila a kosila morová epidemie. Moudrá žena, soudí se, že to byla Libuše, jim dala zajisté vynikající radu (možná podobnou radám delfských Pýthií, které vždy zahrnovali ještě nějaký úkol, nebo podmínku). Proč? Nu, protože z podle Kristiána pak naši předkové z vděčnosti za zahnání epidemie následováním „krizového poradenství“ ze strany Libuše založili (na základě Libušiny věštby slavné) město Prahu.

My sice dnes již nemáme k dispozici kněžnu Libuši, aby nám co nejlépe poradila, co se současnou pandemií, ale také z této báje vyplývá, že zdoláme vše, přežijeme vše a ještě budeme i schopni vytvořit něco nového! Často se říká, že se historie opakuje, proč by se nemohli opakovat i báje (a co mi jen víme, snad to tak úplně a do základu báje nejsou), které zmiňují letopisci?

Judita Peschlová, profesionální průvodkyně s akreditací a přibližně 40-leto praxí, odbornice na symboliku, archetypy a Tarot, kterého magické i terapeutické stránce se věnuje již víc jak 30 let, milovnice záhad a tajemných či energetických silových míst, putování magickou krajinou a zejména milované Praze.

Přihláška na akci