POHÁDKOVÉ SYSTEMICKÉ (BYZNYS A KARIÉROVÉ) KONSTELACE

(konstelační osvobození od bloků, překážek, limitů a iluzí prostřednictvím archetypů, mýtů a pohádek)

Vstupme spolu skrze pohádky a jejich konstelace do zcela jiného světa, světa kvetoucího, šťastného, překypujícího úspěchem, spokojeností, dosažením cílů, vizí a stanovených plánů...
 
Lektor:                                 Judita Peschlová, certifikovaná konstelářka 
                                           s mnohaletými zkušenostmi v oblasti archetypů,
                                           mýtů, pohádek a jejich symbolického významu 
                                           v běžném životě, podnikání, byznyse a kariéře...
 
Termín:                                11.1.2014, 10.00 - 18.00 hod.
Místo konání:                       bude oznámeno po příhlášení na níže uvedené
                                           e-mailové adrese
Vložné:                                777 kč
Přihlášky:                            bez předchozího potvrzení mailem účast není možná
                                           (počet účastníků omezen, aby si mohl konstelaci
                                           postavit každý!) 
Kontakt:                               judita@juvita.cz
 
Ti, kteří nás přivedli na svět (a  také mnozí a mnozá jejich předchůdci) stále ovlivňují náš život ať již soukromý nebo pracovní. Stejně jako my sami budeme jednou ovlivňovat životy svých potomků – bez ohledu na to, jestli ještě v průběhu života, nebo i po jeho ukončení.
Stejně jako žijeme podle vžitých (a většinou nevědomých) vzorců svých předků, vytváříme také své vlastní životní scénáře, jakési zákony našeho soukromého vesmíru podle různých příběhů svého rodu, tak podobných příběhům a hrdinům pohádek a mytů, dnes však i filmů, románů apod. Principy těchto archetypů a zkazek přebývají v hloubce naší psýché a my je promítáme do vnějšího světa i svého života, práce nebo byznysu. Na jejich základě utváříme svá vnitřní, nejčastěji skrytá a limitující přesvědčení, představy, iluze, názory a mechanizmy chování, myšlení, cítění. Přitahujeme do svého bytí přesně to, co odráží a zrcadlí. Žijeme potom v jakémsi zakletém království, sami zakleti, a nemůžeme plně rozvinout ani svůj potenciál, ani využít všechny své schopnosti, příležitosti, možnosti. Čekáme na někoho, kdo nás vysvobodí a zruší "zlůé kouzlo". Řešení však máme sami v sobě! A můžeme jím ovlivnit i chod firmy, organizace, týmů atd. 
K odblokování a k transformaci omezujících vlivů velice účinně pomáhá aktivní, ale taktéž pasivní či vnitřní účast na pohádkových systemických firemních či byznys konstelacích, a též prožitek z jejich průběhu.
Zrušme tedy konstelacemi oblíbených pohádek omezující vzorce ve svém životě! Vymažme limitující programy a vystupme z bludného kruhu opakovaně se vracejících neúspěšných a často i bolestivých scénářů a naopak vstupme do zcela odlišného světa, do hájemství šťastných pohádek našich příštích úspěšných životů a vzestupů ať již v kariéře nebo v samostatném podnikání!

Přihláška na akci