JAK NAJÍT PRÁCI MÉHO SRDCE? (JAK NAJÍT PRÁCI SNŮ?)

TECHNIKA: KREATIVNÍ MAPOVÁNÍ POTENCIÁLU

 

ARCHETYPÁLNÍ TYPOLOGIE A ANALÝZA VÝBĚRU a ROZHODNUTÍ 

Intenzivní interaktivní workshop. Postup netradiční, avšak velice efektivní metody výběru uchazečů o zaměstnání, profese anebo studijního směru je podložený přepracovanou metodologií z její knižní podoby, nejdříve publikované ve Švýcarsku pro německy mluvící krajiny, později i v Čechách a na Slovensku, jejíž autorkou je přímo lektorka workshopu.

 

Termín:         12.1.2014, 10.-16.00 hod.

Místo konání: Praha

Cena:            777.- kč 

Kontakt:         judita@juvita.cz

 

Technika vychází z Jungovy typologie osobnosti, teorie nevědomí, opírá se o význam symbolů a archetypů. V průběhu procesu mapování potenciálu, schopností, talentů a možností testovaných jedinců se využívá grafického ztvárnění psychologických symbolů a jejich významů spojených s pracovní sférou a kariérou.

Vedle objektivních okolností jsme často překážkou v nalezení vysněné práce my sami. Stojí za to si zodpovědět otázky: Znám své silné stránky? Věřím si? Kde jsou mé rezervy? Vybral/-a jsem si ten správný obor, správnou pozici? Co může výrazně zvýšit mé šance? Mám si zvýšit kvalifikaci či doplnit vzdělání? Hledám/dělám opravdu takovou práci, která mi přinese/přináší peníze i radost?
Na tomto kurzu dostanete odpovědi na uvedené otázky.

Forma

Školení pro MLM

Školení pro nezaměstnané

Konzultantské služby úřady práce 

Osobní konzultace pro nezaměstnané, zájemce o pracovní pozice, studenty, rodiče studentů rozhodujících se pro studijní směr

Cíle

Zmapovat podstatné oblasti osobnosti, talenty, schopnosti, sklony, motivace, silné i slabé stránky v podřízených i nadřízených pozicích, odolnost vůči stresu, schopnost týmové spolupráce, vhodné obory a profesní orientace. Odhalit i prvky, které uchazeč nemůže nebo nechce sdělit. Získat další zásadní informace důležité pro určení vhodnosti uchazeče na danou pozici. Dostat se navíc k datům, které se pravděpodobně nedozvíte ani z CV, ani při osobním rozhovoru či z klasických psychotestů.

Cílová skupina

- Úřady práce

Poradenské agentury v oblasti HR

Poradci v oblasti výběru budoucího povolání 

- Nezaměstnaní 

- Lidé hledající své uplatnění, posláni, nejvhodnější pozici

- Uchazeči o různé pozice před výběrovými řízeními

Techniky

- Test na určení příslušného typu osobnosti - archetypu - v rámci Kreativního mapování potenciálu

- kreativní technika určování preferencí uchazeče a jeho skrytých motivací, slabých a silných stránek

- "strategická" metoda mapování potenciálu

Způsob práce

- achetypální typologie podle C. G. Junga v obrazech  - typy osobnosti a jejich fungování v pracovní oblasti

- podněty, inspirace, motivační rady

- interaktivní komunikace s účastníky

Rozsah

Workshop i celá metodologie je obsahem vždy přizpůsobována potřebám případného klienta. Minimální rozsah prezenčního tréninku je 4 hodiny.  

Lektor

JUDITA PESCHLOVÁ

 

Přihláška na akci