TAJEMNÝ ELIXÍR Z ANEŽSKÉHO KLÁŠTERA A PRAHA ALCHYMISTICKÁ

Anežský klášter je unikátní stavební komplex, byl postaven v ranně gotickém architektonickém stylu, který se u nás v době jeho vzniku ještě zcela "nenosil". Právě gotické stavby často skrývají kromě jiného i "alchymistické šifry“ nebo „alchymistické kódy" (proslula tím kupříkladu pařížská katedrála Notre Dame, ale také i další katedrály, také katedrála svatého Víta).

Věděli jste, že jeptišky v klášteře založeném svatou Anežkou Českou vyráběly svého času cosi, co velice silně připomíná výsledný produkt alchymistického procesu? Byl to elixír, byť možná nikoli elixír mládí nebo nesmrtelnosti, ale až tak daleko od něj neměl. Jeho jméno bylo nádherně romantické. Dle legendy jej měla klášteru věnovat záhadná žena snad z Polska. Šlo údajně o tajný (až dodnes, a tajným pravděpodobně již navždy zůstane) rodinný recept. Po zrušení kláštera se recept neztratil, naopak, jedna z jeptišek pokračovala v jeho přípravě, po ní pak majitelka domu, do něhož se jeptiška uchýlila. Elixír pomáhal a ulevoval u různých zdravotních potíží. Už v klášteře si pro něj chodilo množství churavých lidí, které prý téměř zázračně uzdravoval.  

Když se po zmizení receptu pokoušel mladík odhalit jeho složení, zahynul u exploze, která nastala během jeho badatelského výzkumu. To se nezřídka stávalo právě u pokusů – v alchymistických laboratořích!

Pocházela snad taji opředená žena, která recept věnovala anežskému klášteru, z prostředí, kde se věnovali „paracelsovské“ alchymii? Dle P. A. Paracelsa nebylo skutečným úkolem alchymie, kterou on sám již tehdy nazýval chemií, hledání a výroba zlata, nýbrž příprava léků (ostatně v tom nebyl sám), kterou dnes nazýváme iatrochemie. Ta se stala základem moderní farmakologie a přípravy nových chemických sloučenin.

Do sféry iatrochemie spadal i výzkum analogie mezi dýcháním a hořením. J. B. van Helmont, vlámský alchymista, lékař a  iatrochemik žijící v 17. století, který se zabýval chemií plynů (studoval například jeskynní plyny a odlišoval je od vzduchu a dokonce zavedl pojem „gas“, čili plyn, jenž vznikl z holandské výslovnosti řeckého výrazu chaos, používaném Paracelsem právě pro vzduch) , se stal jedním ze zakladatelů pneumochie. Připravoval léky tajného složení, které nazýval „arcana“ (v překladu Tajemství - tarotovým kartám, v nichž je mimo jiného zakódován i alchymistický proces, se rovněž říká Velká a Malá arkána).  Psal spisy s lékařskou tematikou, asi nejproslulejší z nich je Ortus Medicinae, čili Vznik medicíny.

J. R. Glauber (určitě znáte Glauberovu sůl, která se používá jako lékařský detoxikační prostředek, má však také využití ve sklářství a v barvířství), německo-nizozemský alchymista, lékárník a chemik, nazývaný „otec chemie“, náležel také k významným iatrochemikům.

Zaujali vás informace v mém krátkém článku? Podobné zajímavosti a mnoho, mnoho dalšího se dozvíte na mé alchymistické procházce Prahou dne 5. srpna 2021 v 18 hod.!

Budete srdečně vítáni, informace najdete zde: juvita.cms.webnode.cz/products/praha-alchymisticka-tajuplna-pout-magickym-mestem/

Judita Peschlová

Přihláška na akci