Sochy Karlova mostu a jejich tajemství

Věděli jste, že:

- na Karlově mostě původně po dobu několika staletí nestály žádné sochy, a jeho sochařská výzdoba vznikala postupně mezi lety 1683 a 1938 (většina však do roku 1714) údajně dle vzoru Andělského mostu v Římě? 

- na mostě však stál již od dob jeho zakladatele Karla IV. kříž, u něhož se měli modliti odsouzenci na smrt, posléze popravování na protějším pilonu mostu?

- dle některých legend zpodobuje socha Bruncvíka nikoli tajemného rytíře, nýbrž stavitele mostu?

- pokud je Bruncvík rytíř, není vlastně Bruncvíkem, nýbrž Rolandem (starogermánsky Hruoland, hruod – sláva,land – země, čili sláva země, což v některých souvislostech s Karlovým mostem dává hluboký význam)? 

- v českém kalendáři má Roland svátek 14. června a tímto jménem se v současnosti honosí v Čechách víc jak 700 mužů? 

- Roland (jehož socha stojí rovněž v mnoha evropských městech, nejčastěji jako symbol městských práv) je protagonistou velice populárního a známého francouzského hrdinského eposu z 11. století Píseň o Rolandovi. jedné z nejstarších literárních památek Francie? 

- Roland patří do Královského cyklu, spojeného s postavou vzoru Karla IV., Karla Velikého a také s členy jeho družiny? 

- se v souvislosti se smrtí statečného Rolanda zjevil Karlu Velikému ve snu archanděl Gabriel? 

- kříž na mostě a socha Bruncvíka soupeří o prvenství stran data vzniku, resp. umístění na Karlově mostu?

- Bradáčova hlava je mnohem starší než Karlův most a jejím určením nebylo původně stát se "měřičem záplavového nebezpečí"?

- prostor pod Karlovým mostem se již velice dávno stal útočištěm "mořských" vodníků, kteří k němu dostali z Baltu přes Labe a Vltavu?

- několik soch na Karlově mostě má o novoroční noci kouzelnou moc?

- umělecky snad nejhodnotnější sousoší sv. Luitgardy bylo kdysi o Novém roce cílem cilzoložnic, neboť jim měla poskytovat odpuštění za jejich hřích porušení maželského slibu věrnosti? 

- jedna ze soch na mostě je patronem zlodějů?   

Pokud se chcete dozvědět mnohem víc a mít u toho současně báječný a obohacující zážitek, přidejte se 30.6.2020 v 18.00 hod. k zážitkové procházce Karlovým mostem, informace zde: VEČERNÍ KARLŮV MOST: TAJUPLNÁ HISTORIE A NEVŠEDNÍ PŘÍBĚHY MOSTU I JEHO SOCH

https://www.juvita.cz/products/tajuplna-historie-karlova-mostu-a-nevsedni-pribehy-jeho-soch/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.juvita.cz%2Fproducts%2Ftajuplna-historie-karlova-mostu-a-nevsedni-pribehy-jeho-soch%2F

 

Přihláška na akci