Pražské Jezulátko a barvy jeho oblečků

Proč se Pražské Jezulátko převléká? Snad proto, že má takřka 250 oblečků v šatníků, v němž se nachází skutečné skvosty s obrovskou hodnotou, často pocházející od vlivných osob? Nuže, nikoli.  

Je tomu tak kvůli tomu, že jej řádové sestry odívají dle náboženské symboliky, podle tzv. liturgických barev oblečení. Barvy jednotlivých liturgických období byly stanoveny v křesťanské církvi již v 12. - 13. století. Liturgická roucha, oltářní i kněžská, se mění v průběhu roku podle církevních svátků a slavností. Někdy k tomu může dojít i v průběhu jednoho dne! 

O Velikonocích naleznete v kostele Panny Marie Vítězné Jezulátko v šatech bílých, na Svatodušní svátky v róbě barvy červené, v určité době Adventu v odění fialovém atd. A v jistém období roku může být navzdrovy královskému šatníku zcela bez oděvu. Proč? To vám mohu vysvětlit, až se k němu jednou společně vypravíme.

Teď však k významu některých liturgických barev.  
 

Bílá: barva světla, čili Krista, který je světlem světa. Pokud svátek Páně nijak nepřipomíná umučení, právě tehdy má na sobě Jezulátko tuto barvu. Jelikož však bílá barva představuje nevinnost a čistotu, jako liturgická barva je používána rovněž o svátcích Panny Marie, andělů, svatých vyznavačů, panen a vdov, avšak pouze těch, kteří nesešli z tohoto světa mučednickou smrtí. Nalézá uplatnění také při obřadu pohřbu dětí. Jelikož bílé barva vyjadřuje taktéž radost, najdete ji v kostelech a u různých oslav, souvisejících se všemi radostnými příležitostmi, s průvody a s udílením svátostí. Netýká se to však svátostí smíření a pomazání nemocných. Bílá je barvou Velikonočních svátků, Narození Páně, svátku Jana Křtitele, katedry svatého Petra a obrácení svatého Pavla. Ppoužívá 

Červená: barva ohně, krve, muk a utrpení a oheň. Z tohoto důvodu se vztahuje ke Květné neděli, Velkému pátku, k Seslání Ducha svatého, ke slavení utrpení Páně, k apoštolům, evangelistům a mučedníkům. 

Zelená: barva naděje, připomínající zelené osení slibující bohatou úrodu, čili naději na přežití a hojnost. Zelená je symbolem Kristova zmrtvýchvstání a barvou liturgického mezidobí.

Fialová: barva popela, pokání a kajícnosti. Patří k době Adventní a Postní, ke mším za zemřelé a k smírným obřadům.

Černá: barva smutku a smrti, náleží k obřadům pohřbů. 

Růžová: barva radosti, používá se o III. adventní neděli ("Radujte se") a o IV. neděli postní doby ("Vesel se"). 

Žlutá: barva slavností a důstojná. Setkáte se s ní u velkých církevních slavností.

Přihláška na akci