PRŮCHODY BRANAMI ČASU: VELKÉ PRAŽSKÉ MYSTÉRIUM LETNÍHO SLUNOVRATU

21.6.2018, 19.00 hod., Juditina věž Karlova mostu, 155 Kč s rezervací + 45 Kč bez rezervace (min. počet platících osob 10) 

 

ŘÍMSKÝ DUÁLNÍ, CYKLICKÝ BŮH ČASU JANUS, STRÁŽCE BRAN A PRAHŮ 

Je málo známou skutečností, že antický bůh Janus se dvěma hlavami nedal pouze jméno prvnímu měsíci v roku (latinsky januarius), nýbrž to jeho bylo využito na překrytí „pohanských“ svátků a obřadů letního i zimního slunovratu jinými osobami stejného, nebo podobného jména. Mimochodem, v křesťanské církvi se setkáte rovněž se svatým Januariusem, jenomže oproti římskému (velice pravděpodobně dokonce předřímskému) bohu Janovi, asi nejstaršímu z římských bohů, o mnoha staletí „mladšímu“ (žil ještě v době uctívaní Januse ve třetím století našeho letopočtu).

V slovanském božském panteonu se setkáváme s bohem války, také však úrody a slunce Svantovítem, jenž byl uctíván v podobě modly se čtyřmi hlavami, dvěma hledícími vpřed a se dvěma obrácenými vzad. Janus byl původně též slunečním božstvím, resp. spíš bohem slunečního světla. Má sice na rozdíl od Svantovíta pouze dvě hlavy, neboli dva obličeje, ale stejně jako Svantovít (jehož bílý oř věštil budoucnost) hledí jednou hlavou dopředu a druhou dozadu, čili jednou do minulosti, druhou do budoucnosti, jednou do bodu začátku, po druhé do bodu konce. Stal se strážcem prahu, tajemství, mystérií, bran, dveří, ročních sezónních přechodů a taktéž bohem portálů letního a zimního slunovratu. Ve starém Římě byl bohem všech počátků, tudíž rovněž prvního dne roku, měsíce, týdne i každého dne. Jemu byla věnována první modlitba dne všech Římanů.

Kupalo (Kupadla, Koupadla), letní slunovrat, spadal pod patronát bohů Dažboga, Ogniho, Svarožiče případně Bohyně Mokoš.  

Kračun, zimní slunovrat, byl u starých Slovanů zasvěcen nikoli Svantovítu, nýbrž dalšímu slunečnímu božství, Dažbogovi, synu boha Svaroga. Na zimní slunovrat se Dažbog rodí jako dítě pod Matičkou Zemí a o letním slunovratu začíná slábnout.

Dvě tváře římského boha Januse souviseli již dávno před počátkem slavení staroslovanských rituálů obou slunovratů s jejich tajemným mystériem. V různých kulturách byste našli vícero dvou či vícehlavých božstev, strážců portálů, či bran, kteří symbolicky spojovali oba slunovraty.

Janus byl již v počátcích Římské říše považován za klíčníka obou slunovratů, jako božství je právě on otevíral a pak opět „zamykal“. U JANuse se však potkáváme se zajímavým faktem: o letním slunovratu jej nahradil novozákonní svatý, JAN Křtitel, jehož narození se slaví přibližně v době slovanských Kupadel. Po slovanském Kračunu, zimním slunovratu, se zase oslavuje církevní svátek svatého JANa Evangelisty.

Náhoda? Skutečně?

Apoštol Jan byl nazýván rovněž „Janem od Latinské brány“, a Janus, jak jsem již uvedla byl bohem a strážcem všech dveří, branek, portálů, přechodů! Janusovy dvě hlavy byly často umísťovány a zpodobovány na sloupech (nikoli nepodobně mnoha staroslovanským božstvím, Svantovít není jedinou výjimkou). Svatý Pavel u jedné příležitosti označil svatého Jana Evangelistu společně s Petrem a Jakubem za „sloupy církve“. A co ještě víc podtrhuje „nenahodilost“ výběru Janů jako „náhrady“ za prastaré božstvo Januse je skutečnost, že nejenom poslední jmenovaný (resp. obě jeho hlavy), nýbrž i Jan Evangelista byl a stále je nezřídka zobrazován buďto jako stařec nebo jako mladý muž!

Slunovratového „svatého“ Jana Křtitele volali občas „Předchůdce“ a Janus byl ve své podstatě jakýmsi předchůdcem všech ostatních římských božstev. Nejvíc ze všech novozákonních svatých je jeho kult spojen – s hlavou. Když se řekne „Janus“, první, co každého napadne, jsou – jeho dvě hlavy!

Ke svátku Jana Křtitele se váže mnoho pranostik, mezi nimi – další náhoda? – i tato: „Na svatého Jana otvírá se létu brána.“ Vzpomínáte si? Janus otvírá a zamyká bránu letního i zimního slunovratu! Je spojen s oběma, létem i zimou. Další svatojánská pranostika říká:  „Od svatého Jana Křtitele běží slunce k zimě a léto k horku.“ Anebo: „Čím dříve před svatým Janem hřiby rostou, tím dříve před vánocemi sněží.“ Očividně byl Jan Křtitel rovněž propojen jak s letním, tak zimním slunovratem jako nějaký „časoprostorový most“.  

Praha prý dostala jméno podle „prahu“, který měl tesat podle jasnovidné Libuše jakýsi muž na druhé straně řeky. A je prahem mezi různými světy a dimenzemi. Janus, jak již víte, je mimo jiné – strážcem prahů.

Právě v Praze dochází každý rok o letním slunovratu u západu slunce k velkému a magickému mystériu, spojenému krom jiného se zmíněným slovanským bohem Svantovítem, také však s jednou z nejznámějších bran na světě (kterých strážcem byl a možná stále je bůh Janus), se staroměstskou věží Karlova mostu! Na Karlově mostě najdete oba svaté Jany, ačkoli Januse nikoli. Potažmo pouze na skryté úrovni.

Pojďte se v předvečer letního slunovrat podívat na úžasný zázrak pražského velkého mystéria a nechte si vyprávět podobné zajímavé příběhy a postřehy, jako je tento.

Lektorka prohlídky: zkušená průvodkyně s víc jak 40 - letou praxí, znalkyně mystérií, symbolů, archetypů, alchymie, historie, mytologie, legend, Tarotu (30 let) Judita Katona Peschlová

Termín: 20. 6. 2017 (předvečer letního slunovratu, neboť ten proběhne v skorých ranních hodinách následujícího dne, 6.24 hod.), 19.15 hod. (západ slunce 21.15 hod.)

Místo setkání: Juditina věž z Malostrastranského konce Karlova mostu (ta menší), ve směru od Malé strany vpravo

Cena: 155 Kč s rezervací, + 45 Kč bez rezervace (spolu bez rezervace 200 Kč) - min. počet platících osob 10

Kontakt:  judita.peschlova@gmail.com, 604927790

Přihláška na akci