Pražští strážci svatého Grálu: po stopách Templářů v Praze

„Legendární bojující mniši středověku“, „Templářští rytíři“, „Boží bojovníci“, „Svatí muži“, „Ďábelští bojovníci“, „Strážci svatého Grálu a Šalomounova chrámu“, „Chudí rytíři chrámu Šalamounova“, to jsou některá z označení členů řádu, který je i po staletích opředen mnoha tajemstvími a který měl své komendy i v Zemích Koruny České. Přirozeně a jak jinak, také v Praze. Nejoblíbenější rádce českého krále Václava I. byl – templář! Templáři se svým podílem přičinili o převzetí vlády Jana Lucemburského nad Prahou i Českým královstvím, bez něhož bychom neměli svého „Otce vlasti“, Karla IV. Jak souviseli Templáři se Svobodnými zednáři? Jsou jejich poklady včetně svatého Grálu dodnes uschovány někde v Praze či na jiném území Čech? Kde u nás sídlí v současnosti a vyskytují se tady vůbec, když byl jejich řád zničen a zrušen již v roce 13012? Další zajímavosti o stopách Templářů v stověžaté matičce se dozvíte na naší magické a mystické procházce. 


Termín:                        bude vypsán

Trvání:                            2 hodiny

Cena:                           155 Kč/os. s registrací, bez registrace + 45 Kč (200 Kč) - minim. počet platících osob 10  

Místo srazu:                 Hybernia, nám. Republiky (oproti vchodu do Obecního domu)

Kontakt:                          judita.andele@gmail.com, telefon +420604927790

Přihláška na akci