Magická a zážitková procházka neznámou Prahou: Thomayerovy sady, část Libně a Bohumil Hrabal

Osvěžte se nikoli v přeplněných bazénech, nýbrž na březích Vltavy a Rokytky ve stinných parcích a zahradách Prahy s kouzelnými studánkami!

Víte, že v Praze máme minimálně dva posvátné prameny věnované kněžně Libuši? A že se jeden z nich nalézá na mystické linii spojující významná kultovní místa, také u kouzelných vodních zdrojů? A že ve stejné lokalitě kdysi - stejně jako v Josefově - stálo židovské ghetto? A že v této pražské oblasti, na „Hrázi věčnosti“ žil a tvořil pozoruhodný spisovatel Bohumil Hrabal?  

Na této procházce vás fundovaná průvodkyně s 30 letou praxí zavede do poměrně opomíjené, nicméně velice zajímavé části Prahy, které dala jméno kněžna Libuše. Mýtická zakladatelka dynastie Přemyslovců, která velice dobře znala stará energetická, silová a kultovní místa, zde nenechala náhodou nad Vltavou, na tzv. Okrouhlé hoře postavit dvůr. Dokonce mu dala své jméno. Tvrz tady stála ještě v době vlády Karla IV., v jejímž průběhu začaly husté lesy ustupovat vinicím. Nad Libní a podél obou jejích řek, Rokytky (nad níž byl postaven první betonový most v Čechách) a Vltavy později vznikly na místě původních lesů a pohanských hájů rozsáhlé sady se zajímavými vibračními body, stavbami a objekty.

Termín:  

Místo setkání: stanice metra B Palmovka, východ z metra (vlevo nad eskalátory) do ulice Na Hrázi

Průvodkyně: JUDITA KATONA PESCHLOVÁ

Přihlášky:  SMS na číslo 604 927 790 anebo e-mail na adresu: judita.andele gmail.com (napište, prosím, o jaký termín máte zájem, o kolik osob se jedná, Vaše jméno a telefonní číslo)

cena: 

trvání procházky: cca 2–2,5 hod.

Minimální počet účastníků: 10

Přihláška na akci