Sochy Kralova mostu a jejich tajemství

Věděli jste, že:

- na Kralově mostě původně po dobu několika staletí nestály žádné sochy, a jeho sochařská výzdoba vznikala mezi lety 1683 a 1938 dle vzoru Andělského mostu v Římě? 

- na mostě však stál již od dob jeho zakladatele Karla IV. kříž, u něhož se měli modliti odsouzenci na smrt, posléze popravování na protějším pilonu mostu?

- dle některých legend zpodobuje socha Bruncvíka nikoli tajemného rytíře, nýbrž stavitele mostu?

- pokud je Bruncvík rytíř, není vlastně Bruncvíkem, nýbrž Rolandem (starogermánsky Hruoland, hruod – sláva,land – země, čili sláva země, což v některých souvislostech s Karlovým mostem dává hluboký význam)? V českém kalendáři másvátek 14. června a tímto jménem se v současnosti honosí v Čechách víc jak 700 mužů? Roland (jehož socha stojí rovněž na hlavním náměstí středověkého jádra Bratislavy) je protagonistou velice populárního a známého francouzského hrdinského eposu z 11. století Píseň o Rolandovi. jedné z nejstarších literárních památek Francie? Patří do Královského cyklu, spojeného s postavou vzoru Karla IV., Karla Velikého a také s členy jeho družiny? V souvislosti se smrtí statečného Rolanda se Karlu Velikému zjevil ve snu archanděl Gabriel? 

- kříž na mostě a socha Bruncvíka soupeří o prvenství stran data vzniku, resp. umístění na Karlově mostu?

- Bradáčova hlava je mnohem starší než Karlův most a nebyla určena za "měřič záplavového nebezpečí"?

- prostor pod Karlovým mostem se již velice dávno stal útočištěm "mořských" vodníků, kteří k němu dostali z Baltu přes Labe a posléze Vltavu?

- několik soch na Karlově mostě má o novoroční noci kouzelnou moc?

- umělecky snad nejhodnotnější sousoší sv. Luitgardy bylo cílem cilzoložnic na Nový rok, neboť jim poskytovala odpuštění za jejich hřích porušení maželského slibu věrnosti? 

- jedna ze soch na mostě je patronem zlodějů?   

Pokud se chcete dozvědět mnohem víc a mít u toho současně báječný a obohacující zážitek, přidejte se k magické, zážitkové a léčivé procházce Karlovým mostem 3.7.2017 v 18.00 hod. (cena 155 Kč v případě registrace; 200 Kč bez předchozí registrace; kontakt: judita.peschlova@gmail.com, 604927790)

Přihláška na akci