DRACI, DRAČÍ LINIE, ŽENY A MICHAEL

S největší pravděpodobností jste slyšeli, viděli nebo četli o mužích, velkých recích, kteří v hrdinném boji zabili (výstižnější by bylo napsat zavraždili, a nakonec zcela vyvraždili) saň či krvežíznivého draka. Proč tak činili? Z touhy nastolit spravedlnost, zachránit princeznu, najít pro svého krále poklad? Nuže, když se nad tím vskutku hluboce zamyslíte, dojdete k závěru, že k tomuto kroku vlastně a téměř vždy vedli zištné důvody. Získat poklad, na který neměli nárok a který drak právem hlídal, neboť to byl jeho úkol. Respektive dostat pod čepec princeznu a tak přijít současně k trůnu a minimálně polovině království.

A přitom draci původně představovali komplexní a univerzální symbol, hmotu a ducha, blahodárnost, vody dávající život a dech života, nebeská božstva i jejich pozemské zástupce, zúrodňující déšť přicházející po zaznění hromu. Až později z něj byl učiněn zlovolný tvor, zejména pak vlivem křesťanských dogmat. Ostatně v Asii dodnes reprezentuje drak slunce, světlo, život, nebesa, moudrost, nejvyšší duchovní moc, nekonečnost i věčnost, svrchovanost, štěstí atd.

Vraťme se však na evropský kontinent. Byť byl kdysi drak reprezentantem jangového, mužského principu (nebo možná právě proto), tak byl v mýtech a pohádkách terčem násilí a likvidačních snah právě ze strany mužské poloviny lidstva. Muži, ať již hrdinové nebo hloupý a líný Honza z české pohádky, je prostě zabíjeli, a to z různých důvodů. A co ženy? Že jste o ženách bojujících s draky neslyšeli? Případně tak nanejvýš v novodobých fantasy knížkách, filmech či seriálech? Chyba lávky! Takových žen bylo víc, než byste si mysleli. S jedním malým rozdílem. Ony draky nevraždili. Opravdová žena přece nic živého nezabíjí. Ani draky ne.  

Dle legendy se po Ježíšově ukřižování přeplavili Marie Magdalena, Marta a Lazar na území dnešní Francie. Ve městě Tarascon na řece Rhôně měla Marta, budoucí světice, která tady byla pak i pohřbena, malým křížkem a trochou svěcené vody zkrotit draka, po němž město získalo své jméno. A pak si jej vodila na stužce, jakoby to byl bišonek, pudlík nebo maltézáček. Očividně z něj neměla strach a nepovažovala za potřebné jej skolit mečem, kopím, sťat mu hlavu resp. hlavy, či jej nadrobno nasekat. Dodnes se každým rokem koná v Tarasconu o Velikonocích sváteční procesí s drakem, kterého vede na stužce malé děvčátko. Nikdo nikoho nebije, ani draka, ani ženy, ani pomlázkou, nedejbůh ještě něčím nebezpečnějším. Jednoduše se slaví vítězství křehké ženy, kterého bylo dosaženo subtilním způsobem, bez mlácení, ubližování a bez ztráty na životech.

Něco podobného se povedlo taktéž svaté Markétě Antiochijské. A nebyly to pouze tyto dvě světice, takových žen, jak jsem výše uvedla, bylo víc. Z podobných příběhů je zřejmé, že nejenom „pomalu dále zajdeš“, ale také zajdeš dále s láskou, něžností a jemností!

Takže, prosím, ženy, sestry, matky, dcery, babičky a vnučky, nevražděte draky, máte v sobě sílu lásky a noblesního citu, s nímž můžete i zdánlivou nestvůru proměnit v to, čím byla a nad někde ještě je – světlem, moudrostí, ochráncem pokladů (a nepředstavujte si pod tím jenom zlato!), štěstím a také manifestací moci Matky Země. Protože draci jsou jejími dětmi (přece většinou žijí v slujích, v jejím nitru).

Není náhodou, že energetické (velice pozitivní, často léčivé a nesmírně magické) linie a uzly naší planety nazýváme dračími liniemi a dračími uzly. Na nich je právě možné napojit se i na draky a na jejich kouzelný, úžasný a barevný svět.

Chcete-li se dozvědět mnohem víc o dracích, dračích liniích, dračích uzlech a dračí energii, máte možnost! Přidejte se na mé mystícké a zážitkové procházky Prahou právě na toto téma, po stopách draků v tomto výsostně magickém městě!

Vic informací tady:  

DRAČÍ LINIE - HLAVA DRAKA 12.10.2022: www.juvita.cz/products/cestou-draku-po-silovych-a-lecivych-mistech-portalech-a-dracich-energetickych-liniich-v-praze-i-ii-iii/

DRAČÍ LINIE - STEZKA DRAČÍCH PRINCEZEN 19.10.2022: www.juvita.cz/products/energeticka-draci-linie-stare-prahy-draci-stezka-dracich-princezen/

DRAČÍ KŘÍŽ A ENERGETICKÁ PYRAMIDA MAGICKÉHO PĚTIKOSTELÍ 26.10.2022: https://www.juvita.cz/products/draci-energeticky-kriz-a-vibracni-pyramida-magickeho-a-leciveho-petikosteli/

Judita Peschlová

Přihláška na akci